logo

Søk

Siste utgave

Nr 9 - november 2014

Vis innhold

 

Arkiv

 • Samferdsel fornyer seg på nett

  Samferdsel er ikke blitt oppdatert på nett siden nr. 9/2014. Det skyldes at vi fornyer oss, og at det tar mye av vår kapasitet. Om kort tid vil imidlertid Samferdsel fremstå i ny drakt på nett, med også de siste utgavene på plass + litt annet. Vi beklager at vi i en periode ikke har vært spesielt meddelsomme.

  Hilsen redaksjonen

 • Formel 1 - Nullvisjon i praksis:

  20 år med null omkomne førere i «verdens farligste sport»

  Formel 1 – bare ordet formidler inntrykk av svidd gummi, sitrende spenning og, ikke minst, risiko! Men til tross for at det til tider kjøres i over 300 km/t og til tross for at det smeller iblant, har ingen førere omkommet i dette fartsspillet de siste 20 årene.

 • KRONIKK:

  Må tenke nytt om organiseringen av ferjeanbud for å redusere klimautslipp

  Dersom vi skal redusere klimautslippene, må store deler av utslippsreduksjonen tas i transportsektoren. Maritim næring kan bidra til at Norge blir lavutslippssamfunn i et 20–30-års perspektiv. Dette krever imidlertid målrettet innsats, skriver Harald Thomassen, adm. dir. i NHO Sjøfart, i denne kronikken.

 • REFLEKSJONER - Den selvkjørende bilen:

  Fra utopi til virkelighet

  Det blir fort store overskrifter når selskaper som Google og Tesla engasjerer seg i noe. Nå dreier det seg mye om selvkjørende biler. Men også de fleste av de andre store bilprodusentene jobber med den saken. I Sverige, for eksempel, gjør Volvo offentlige gater (u)trygge i Göteborg. Men hva er det vi står overfor?

 • Lakseeksporten øker kraftig:

  130 vogntog fylles daglig – press på veger og ferjer

  Oppdrettsnæringen opplever en formidabel vekst i produksjonen av laks og ørret – en vekst som forventes å fortsette. Transportene produksjonen genererer, skaper betydelig press på enkelte veg- og ferjestrekninger. Eksporten består i all hovedsak av ferske produkter som logistikkmessig betinger raske og forutsigbare transporter.

 • LEDER:

  Inspirerende sikkerhetskultur

  Sikkerhetskulturen, i veitrafikken og ellers, lever ikke av seg selv. Den må vedlikeholdes og helst videreutvikles ved hjelp av alt som er tilgjengelig. Her kommer farts- og spenningsfylte Formel 1 – muligens overraskende for noen – inn i bildet, skriver Samferdsel i siste utgaves leder.

 • NÆRBLIKK - Fornøyde eiere:

  Elbil også neste gang

  Mindre enn én prosent av spurte elbileiere sier de ikke vil kjøpe elbil neste gang, viser en undersøkelse.

 • Hvordan vurdere verdien av et tapt menneskeliv i trafikken?

  Betalingsvillighetens paradokser

  «Begrepet betalingsvillighet brukes vanligvis mest om goder som ikke har markedspris, men der man ønsker å få vite hvor høyt verdsatt godene er. Bedre trafikksikkerhet er et slikt gode,» skriver Rune Elvik.

 • Lastebilsjåfører ønsker seg:

  En mer fleksibel regulering av kjøre- og hviletid

  De fleste lastebilsjåførene er omfattet av reglene for kjøre- og hviletid i sitt arbeid, og de kjenner regelverket, viser en undersøkelse utført ved Høgskolen i Harstad (HiH). Sjåførene mener det er behov for reglene, da de bedrer arbeidssituasjonen og hindrer utnyttelse av sjåførene.

 • Med inspirasjon fra Norge:

  Nytt verktøy bidrar til bedre trafikksikkerhet i Danmark

  Forbedrede kunnskaper om hvorfor vegtrafikkulykker skjer og i neste omgang medfører tap av menneskeliv – dette blir sett som positive resultater av at Danmark i 2010 tok i bruk et nytt verktøy i trafikksikkerhetsarbeidet etter modell fra Norge.

Viser fra 1 til 10 av totalt 500 artikler


Som betalende abonnent kan du få tilgang til Samferdsel som eAvis - (se demo) og til Samferdsels elektroniske arkiv som er søkbart fra og med nr. 1/2003.
Vi trenger bare en e-post med noen opplysninger fra deg.


 


Om nordisk trafikk- og vegforskning

Post- og besøksadresse: Samferdsel, TØI, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Telefon: 22 57 38 00. Telefaks: 22 60 92 00.
Webmaster/webredaktør: Are Wormnes. Telefon mobil: 911 47 978. Epost: awo@toi.no Ansvarlig redaktør Samferdsel: Flemming Dahl. Telefon mobil: 986 25 596. Epost: fda@toi.no