logo

Søk

Siste utgave

Nr 8 - oktober 2014

Vis innhold

 

Arkiv

 • KRONIKK - Forventninger om flere svar i revidert budsjett til våren:

  Da er det samferdselsministeren som bør bli gravid

  Siv Jensen, finansministeren, sa at det å utarbeide et budsjett, var som å være gravid. Til våren bør det være samferdselsminister Ketil Solvik-Olsens tur til å bli gravid – og komme med mer konkrete svar i revidert budsjett.

 • KOMMENTAR: Bolig-, areal- og transportplanlegging

  Oppdaterte retningslinjer, men vil de vise seg mer effektive?

  RPR-SAT – de RiksPolitiske Retningslinjene for SAmferdsel og Transport fra 1993 – er revidert. Resultatet ser ut til å være noen nye ord og begreper og en bedre struktur, mens det er smått med nye virkemidler utover signalet om at statlig plan bør vurderes ved viktige samferdselstiltak for å fremme raskere og mer effektive planprosesser.

 • Refleksjoner:

  Ladbar hybrid – et mulig gullegg

  Jeg vil ikke love at jeg aldri mer skal skrive om elbilenes overdrevne privilegier, jeg vil denne gangen heller reflektere litt rundt de gode alternativene til elbilen – spesielt den ladbare hybriden.

 • Tysk satsing på vannveiene

  For ti år siden var investeringene i infrastruktur langs Tysklands elver og kanaler på et historisk lavmål. Nå tas en rekke grep for å øke innlands-flåtens andel av godstrafikken.

 • STRAIGHTSOL:

  Mer effektiv og miljøvennlig bylogistikk

  Samarbeidsfora som involverer alle berørte parter – lokale myndigheter, transportører, handel og varemottakere, gårdeiere og andre aktører – fremstår som en viktig suksessfaktor i byer som har evnet å forbedre måten varelevering gjennomføres på, viser et TØI-ledet, europeisk forskningsprosjekt.

   

 • Nye Kolsåsbanen endelig ferdig:

  725 millioner kroner for hvert spart minutt

  Kolsåsbanen – den tradisjonsrike banen som har gått mellom Oslo og Kolsås i Bærum siden 1930 – er igjen på sporet, nytt spor, etter åtte år i dvale. Banen går fire minutter raskere enn den gamle mellom Kolsås og Majorstuen. Det har kostet 725 millioner kroner per innspart minutt.

 • Bilister lokkes med GRATIS buss og bane

  I Hordaland tas det i bruk nye metoder for å få bilister til å la bilen stå og heller benytte offentlige kollektivmidler.

 • DEBATT:

  Har vi råd til å beholde jernbanen?

  Ved gjennomgang av gamle notater, kom jeg over The Economist, 3. september, 2011.  Der sto bl.a. følgende artikler: The Great Train Robbery og Railroad to nowhere. Det settes spørsmålstegn ved mulighetene for at de engelske jernbaner kan bli lønnsomme. Man må kunne tillate seg å spørre om forholdene ligger bedre til rette for lønnsom jernbanedrift i Norge.

 • DEBATT:

  Duppeditter endrer ikke transportpolitikken

  Forsker Jørgen Aarhaug i TØI drøfter i Samferdsel nr. 7/2014 utfordringer som møter drosjenæringen mellom ny teknologi og «gamle» reguleringer. Aarhaugs fremstilling er saklig og grei. For oss er det viktig å poengtere at det er transportpolitikk, ikke tilfeldige apper, som avgjør om vi fortsatt skal ha et heldekkende drosjetilbud og en seriøs næring i landet.

 • INNSPILL/DEBATT: Fremkommelighet i Oslos gater:

  Hva er prisen for å handle for sent?

  Oppdatert 17. oktober 2014
  Arbeidet med å styrke fremkommeligheten for kollektivtrafikken har gitt svært positive resultater for reisende i Oslo, men dette er ikke nok for å oppfylle byens langsiktige målsettinger. Nå skal politikerne ta stilling til Kraftpakke 2. Uten kraftige virkemidler vil de tettest befolkende områdene av byen sakte kveles, skriver etatsdirektør for Bymiljøetaten i Oslo kommune, Hans Edvardsen.

Viser fra 1 til 10 av totalt 500 artikler


Som betalende abonnent kan du få tilgang til Samferdsel som eAvis - (se demo) og til Samferdsels elektroniske arkiv som er søkbart fra og med nr. 1/2003.
Vi trenger bare en e-post med noen opplysninger fra deg.


 


Om nordisk trafikk- og vegforskning

Post- og besøksadresse: Samferdsel, TØI, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Telefon: 22 57 38 00. Telefaks: 22 60 92 00.
Webmaster/webredaktør: Are Wormnes. Telefon mobil: 911 47 978. Epost: awo@toi.no Ansvarlig redaktør Samferdsel: Flemming Dahl. Telefon mobil: 986 25 596. Epost: fda@toi.no