Du er her

Gods

 • Feil vei i transportpolitikken

  Det er «helt meningsløst at store og økende mengder av godstransporten går på vei,» skriver kronikkforfatteren.

 • Modulvogntogene besto prøveordningen:

  Samfunnsøkonomisk lønnsomme

  Transportøkonomisk institutt (TØI) har kartlagt de norske erfaringene med bruk av modulvogntog i perioden 2008–2013. Evalueringen viser at å tillate modulvogntog på opptil 25,25 m og 60 tonn, slik det er blitt gjort i prøveperioden, har gitt positive virkninger for næringsliv og miljø. Bruken av modulvogntog har ikke hatt påviselige negative virkninger på trafikksikkerhet eller -avvikling, og den har medført relativt lave kostnader for offentlig sektor. Kort sagt har modulvogntogene vært samfunnsøkonomisk lønnsomme.

 • På lastebilsjåførenes ønskeliste:

  Mer fleksibel regulering av kjøre- og hviletid

  De fleste lastebilsjåførene er omfattet av reglene for kjøre- og hviletid i sitt arbeid, og de kjenner regelverket, viser en undersøkelse utført ved Høgskolen i Harstad (HiH). Sjåførene mener det er behov for reglene, da de bedrer arbeidssituasjonen og hindrer utnyttelse av sjåførene.

 • Lakseeksporten øker kraftig - press på veger og ferjer

  130 vogntog fylles daglig

  Oppdrettsnæringen opplever en formidabel vekst i produksjonen av laks og ørret – en vekst som forventes å fortsette. Transportene produksjonen genererer, skaper betydelig press på enkelte veg- og ferjestrekninger. Eksporten består i all hovedsak av ferske produkter som logistikkmessig betinger raske og forutsigbare transporter

 • Til mulig skade for nytenking og nyskaping:

  Langt fra alle transportdata slippes fri

  Norske transportetater – Statens vegvesen, Jernbaneverket og Avinor – mangler en helhetlig strategi for tilgjengeliggjøring av transportdata, fremgår det av en studie gjennomført av SINTEF og NTNU.

 • Tysk satsing på vannveiene

  For ti år siden var investeringene i infrastruktur langs Tysklands elver og kanaler på et historisk lavmål. Nå tas en rekke grep for å øke innlands-flåtens andel av godstrafikken.

 • INNSPILL/DEBATT: Fremkommelighet i Oslos gater:

  Hva er prisen for å handle for sent?

  Oppdatert 17. oktober 2014
  Arbeidet med å styrke fremkommeligheten for kollektivtrafikken har gitt svært positive resultater for reisende i Oslo, men dette er ikke nok for å oppfylle byens langsiktige målsettinger. Nå skal politikerne ta stilling til Kraftpakke 2. Uten kraftige virkemidler vil de tettest befolkende områdene av byen sakte kveles, skriver etatsdirektør for Bymiljøetaten i Oslo kommune, Hans Edvardsen.

 • DEBATT:

  Modulvogntog kontra sjø- og banetransport

  «Samferdselsministeren har i sin iver etter å oppfylle regjeringserklæringa hoppet bukk over vesentlige prosesser,» skriver Roger Hansen i dette innlegget.

 • INNSPILL om et neglisjert tema:

  Varetransport i byene

  «Det er manglende oppmerksomhet knyttet til økende arealknapphet for vareleveringer,» skriver Innspill-forfatterne. «Urban godstransport krever bylogistikkplaner hvor transportbransjen, vareeiere, myndigheter og beboere (forbrukere) blir enig om tiltak,» mener de.

 • KOMMENTAR - Ny regjering, annerledes politikk

  Nye vrier i svensk samferdsel

  «Svenskene kan vente seg et mer norsk avgiftssystem for personbiler, altså en sterkere klimaprofil,» skriver Gunnar Lindberg i denne kommentaren.

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS