Du er her

Gods

 • Alle transportformer må bli mer klimavennlige:

  På tide å droppe snakket om overføring fra veg til sjø og bane

  • Den nye rapporten NTP Godsanalyse presenterer flere mulige tiltak for reduksjon av klimaeffektene fra transport, poengterer kronikkforfatteren.
  • «Men ingen av tiltakene er i stand til å redusere vegtransporter til under dagens nivå, de kan bare bremse utviklingen», skriver han.
 • Terminal-konkurranse

  Mer konkurranse skal sørge for bedre tjenester på godsterminalene og mer gods på bane. På oppdrag fra Samferdselsdepartementet åpner nå Jernbaneverket for konkurranse på terminalene i Stavanger og Trondheim.

 • Små varebiler med stor betydning

  Håndverkere og bilene deres står for en betydelig andel av transportomfanget i de største byene her i landet. Nesten alle de aktuelle varebilene har dieselmotor, men nye undersøkelser viser at moderne el-varebiler kan være et godt alternativ for det meste av den aktuelle håndverkerkjøringen.

 • Fremtidens transportnett:

  - Infrastrukturen må brukes smartere

  - Vår hovedprioritet nå er å bedre hverdagsreisen og få mer gods bort fra veiene der folk bor.

 • Mindre gods på norske hjul

  I 2014 transporterte norske lastebiler 4,7 millioner tonn gods over grensen, en nedgang på 3,1 prosent i sammenlignet med 2013, melder Statistisk sentralbyrå.

 • Feil vei i transportpolitikken

  Det er «helt meningsløst at store og økende mengder av godstransporten går på vei,» skriver kronikkforfatteren.

 • Modulvogntogene besto prøveordningen:

  Samfunnsøkonomisk lønnsomme

  Transportøkonomisk institutt (TØI) har kartlagt de norske erfaringene med bruk av modulvogntog i perioden 2008–2013. Evalueringen viser at å tillate modulvogntog på opptil 25,25 m og 60 tonn, slik det er blitt gjort i prøveperioden, har gitt positive virkninger for næringsliv og miljø. Bruken av modulvogntog har ikke hatt påviselige negative virkninger på trafikksikkerhet eller -avvikling, og den har medført relativt lave kostnader for offentlig sektor. Kort sagt har modulvogntogene vært samfunnsøkonomisk lønnsomme.

 • På lastebilsjåførenes ønskeliste:

  Mer fleksibel regulering av kjøre- og hviletid

  De fleste lastebilsjåførene er omfattet av reglene for kjøre- og hviletid i sitt arbeid, og de kjenner regelverket, viser en undersøkelse utført ved Høgskolen i Harstad (HiH). Sjåførene mener det er behov for reglene, da de bedrer arbeidssituasjonen og hindrer utnyttelse av sjåførene.

 • Lakseeksporten øker kraftig - press på veger og ferjer

  130 vogntog fylles daglig

  Oppdrettsnæringen opplever en formidabel vekst i produksjonen av laks og ørret – en vekst som forventes å fortsette. Transportene produksjonen genererer, skaper betydelig press på enkelte veg- og ferjestrekninger. Eksporten består i all hovedsak av ferske produkter som logistikkmessig betinger raske og forutsigbare transporter

 • Til mulig skade for nytenking og nyskaping:

  Langt fra alle transportdata slippes fri

  Norske transportetater – Statens vegvesen, Jernbaneverket og Avinor – mangler en helhetlig strategi for tilgjengeliggjøring av transportdata, fremgår det av en studie gjennomført av SINTEF og NTNU.

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS