Du er her

Gods

 • Refleksjoner:

  Med lisens til å drepe

  Også denne vinteren har mediene pepret oss med meldinger om utenlandske vogntog som står på kryss og tvers og sperrer glatte, norske vinterveier.

 • DEBATT:

  Skrinlegg Ringeriksbanen, velg Ringbanen

  Tanken om kortere reisetid til Bergen med Ringeriksbanen er besnærende. Partiene H og Frp vil vise handlekraft. Ap applauderer. V og SV tror på et godt miljøtiltak. Er virkeligheten så enkel?

 • DEBATT:

  NHO LT hevder seg godt i konkurransen …

  «Både den lovlige og ikke minst den ulovlige kabotasjekjøringen er etter NLFs vurdering det samme som å sabotere et velfungerende marked», skriver Geir A. Mo i dette innlegget - som en reaksjon på det NHO LTs Erling Sæther skrev i forrige utgave av Samferdsel

 • Norske lastebiler hevder seg godt i konkurransen

  Det er et vedvarende trykk i mediene om at uten­landske lastebiler ødelegger markedet, tar fra norske transportører jobben og fører til «sosial dumping». Den nøytrale fagbetegnelsen kabo­tasje er nå blitt et skjellsord på linje med «sabo­tasje». Kabotasje er blitt betegnelsen på enhver lastebil med utenlandske skilt på norske veier.

 • Flere mindre godsterminaler framfor få store

  «Det er på tide å tenke nytt, både i forhold til terminalenes rolle, stør­relse og lokalisering», skriver Geir Berg i denne artikkelen.

 • Mer gods til veg fra jernbane

  • Mer gods over fra veg til jernbane, dette var og er en politisk målset­ting. Men de siste årene har utvik­lingen her i landet gått i motsatt retning – jernbanen har tapt ter­reng til fordel for lastebilen, ofte en utenlandsk lastebil.
  • Visse utviklingstrekk peker i ret­ning av økt konkurransekraft for jernbanen, ifølge artikkelforfatteren, men som hun skriver: «Den kanskje største trusselen er at det fra januar 2014 kanskje åpnes for fri kabota­sjekjøring med lastebil i Norge.»
 • Negative ringvirkninger av en dårlig klimaforberedt jernbane

  Grønn transportpolitikk i fare for å mislykkes

  • To barske vintre etterfulgt av flom har i Norge rammet et dårlig forbe­redt jernbanesystem og hatt store konsekvenser for bedrifter som er avhengige av jernbanen, fastslår artikkelforfatterne.
   • «Norges bidrag til EUs miljøpolitikk, hvor mer av de lange transportene skal over på bane, står følgelig i fare for å havarere før innsatsen kommer i gang», skriver de.

 • Raske og presise godstog blir høyt verdsatt

  • En times reduksjon i forsinkelse for jernbanetransporter har en verdi på 72 kroner per tonn gods, fremgår det av en nylig gjennomført TØI-studie blant samlastere og transportkjøpere.
  • Brukerne ser ut til å verdsette redu­serte forsinkelser fem til seks ganger høyere enn en tilsvarende reduksjon i vanlig framføringstid, som er verd­satt til 13 kroner per tonntime.
  • Verdien av både redusert framfø­ringstid og redusert forsinkelse er betydelig høyere enn det som i dag blir brukt i nyttekostnadsanalyser for godstransport på jernbane

 • KRONIKK

  Den veldig viktige, men ikke veldig lønnsomme logistikknæringen

  Byggevarer, medisiner, bøker, mat og drikke… logistikknæringen forsyner norske husholdninger og industribedrif­ter med «alle varer de trenger», fastslår kronikkforfatterne. De poengterer at næringen nå for første gang er kartlagt på en måte «som gir et begrep om reelle hovedstørrelser, eierskap, nøkkel­tall og samfunnsbidrag».

 • Åpning for tettere godstogforbindelser med Europa

  Norge kan vinne på å delta i utvalget som skal styre den trans-europeiske jernbanekorridoren Stockholm–Palermo, mener artikkelforfatterne. De ser også at Norge kan gjøre godstransporten mer miljøvennlig ved å investere i korri­dorutvikling både i og utenfor Norge.

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS