Du er her

Gods

 • Tungbilkartet for 2014 er klart

  Kart til hjelp for de store og tunge

  Statens vegvesens spesialkart til hjelp for førere av store og tunge kjøretøy på norske riks- og primære fylkesveger, er nå klart i en oppdatert 2014-versjon som en nedlastbar PDF. Fra august blir en papirversjon gratis tilgjengelig på alle trafikkstasjoner.

 • DEBATT - CICERO/TØI - Transport og klima

  Uavhengig analyse, brukerpåvirket tematikk

  Det er hyggelig å konstatere at Dag Bakka jr. har studert det populærvitenskapelige utdraget av resultater fra TEMPO-prosjektet, magasinet ‘Transport og klima’, som var vedlagt Samferdsel nr. 5, 2014. Innlegget hans inneholder flere interessante påpekninger, samt én injurierende påstand, nemlig at analysen ‘gir seg ut for å være dekkende for transportsektoren’.

 • Reduserer havneavgiftene:

  Göteborg Havn gir rabatt for LNG-skip

  Fra 2015 vil skip som går på flytende naturgass (LNG) få vesentlige avslag i havneavgiftene i Göteborg Havn, melder havneselskapet i en pressemelding.

 • Statistisk sentralbyrå (SSB):

  Mer gods på kjøl

  I 1. kvartal 2014 ble det håndtert nesten 17 millioner tonn tørr bulk i de største norske havnene. Dette er 6 prosent mer enn i 1. kvartal 2013.

 • CICERO/TØI - Transport og klima

  Hvor er sjøtransporten?

  "Det er ganske påfallende at den (vedlegget til Samferdsel nr. 5/2014, red.anm.) konsekvent utelater transportformen som står for gode 40 prosent av innenlands transportarbeid og er størst i norsk import og eksport: Sjøveien." skriver forfatteren i dette debattinnlegget.

 • INNSPILL - Plusser og minuser ved ulike togkategorier

  Gods- og persontog over lengre strekninger gir størst klimagasskutt

  - Det forholdsvis lave gjennomsnittsbelegget i lokal- og dels IC-trafikken svekker togets energimessige fortrinn, men representerer samtidig en stor mulighet til å få mange flere til å la bilen stå og reise kollektivt, skriver Holger Schlaupitz i dette innspillet.

   

 • Bysentrum svekkes i kampen om handelen

  Transportøkonomisk institutt  har analysert utviklingen i detaljhandelen i 20 bykommuner i perioden 2004–2012 ved hjelp av data om detaljvarehandel i SSB, og data i andre kilder om omsetningen i norske kjøpesentre.

 • Målt mot hva som skjer i andre land:

  God kostnadskontroll i norske vegprosjekter

  Kostnadskontrollen i norske vegprosjekter er god. Kun et fåtall av prosjektene overskrider kostnadsrammen satt av Stortinget, og kostnadskontrollen har blitt bedre – særlig i de aller største prosjektene.

 • Debatt:

  NHO ser ikke trusselen

  Direktør Erling Sæther i NHO Logistikk og Transport er snart den eneste som ikke ser at lovlig og ulovlig kabotasje er en alvorlig trussel mot norsk transportnæring.

 • Debatt:

  Taxfree-salg på ferger setter bom for roro-skip

  «Så lenge ‘taxfree’-handelen opprettholdes, har fergerederiene muskler til å tilby priser som gjør at ingen roro-operatør vil ta sjansen på å etablere en rute mellom Jylland og Sørlandet», skriver Viggo Jean-Hansen i dette innlegget.

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS