Du er her

Kollektivtransport

 • Når det offentlige kjøper bussbasert kollektivtransport:

  Smartere anbudsregime kan redusere kostnadene

  «Et redusert antall tilbydere, koblet sammen med funn som viser at færre tilbydere fører til økt anbudspris, kan gi grunn til bekymring vedrørende videre opprettholdelse av sunn konkurranse,» skriver artikkelforfatterne, etter å ha studert offentlige innkjøp av busstjenester til kollektivtransporten.

 • Debatt: Buss eller tog for Sørlandet?

  Bussoptimisme?

  Pål Jensen mener i siste utgave av Samferdsel (nr. 5, juni 2014) at jeg er overoptimistisk på vegne av sørlandsbussene. Kommentaren gir anledning til å utdype kjernen i mitt innspill i Samferdsel nr. 4, mai 2014.

 • Debatt: Buss eller tog for Sørlandet?

  Er bussen bedre enn toget?

  Karl Sigurd Fredriksen har et hovedoppslag i Samferdsel nr. 4, mai 2014, der han hevder at bussen er raskere, billigere og bedre for miljøet enn toget på strekningen Oslo–Sørlandet.

 • Debatt: Tog eller buss for Sørlandet?

  Sørlandet trenger toget

  «Toget vil skape muligheter, legge premisser for samfunnsutviklingen, og det vil påvirke hvor folk bosetter seg og hvor bedrifter lokaliserer seg»,skriver assisterende jern­banedirektør Gunnar G. Løvås i dette innlegget.

 • London renser busseksosen:

  1000 gamle busser blir renere

  For rundt 10 millioner pund (ca. 105 millioner kroner), vil Transport for London (TfL) og Department for Transport (DfT) ettermontere renseutstyr på drøyt 1000 av Londons gamle busser for at de fortsatt skal kunne brukes på ruter gjennom byens mest luftforurensede bydeler etter 2020, melder Transport News Brief.

 • Foreløpige tall for 1. kvartal 2014:

  Aldri før har så mange reist kollektivt

  Over 152 millioner påstigninger i 1. kvartal 2014 utgjør en solid rekord sammenlignet med alle tidligere registreringer, melder Statistisk sentralbyrå. Passasjerveksten var sterk for alle transportformer. Totalt sett var det hele 6,7 prosent flere passasjerer enn i 1. kvartal 2013.

 • 1. kvartal:

  Færre drosjeturer

  Drosjenes transportaktivitet gikk ned i 1. kvartal 2014 sammenliknet med samme kvartal året før. Næringens omsetning var på 2,1 milliarder kroner, som er en nedgang fra 1. kvartal 2013 på 0,6 prosent, melder Statistisk sentralbyrå (SSB)

 • 2013-tallene fra SSB:

  Fortsatt vekst i kollektivtrafikken

  18 millioner flere påstigninger innebærer en passasjervekst på 3,3 prosent fra 2012 til 2013. Over halvparten av denne økningen var i banesegmentet, men prosentvis var båtene en klar vinner med 9,5 prosent passasjervekst.

 • Lokale kollektivtiltak krever lokale tidsverdsettinger

  "Det er store lokale forskjeller i hvordan trafikantene verdsetter ulike deler av en kollektivreise", poengterer forfatterne i denne artikkelen og understreker dermed behovet for å bruke lokale tidsverdier når lokale kollektivtiltak skal planlegges.

 • INNSPILL - Plusser og minuser ved ulike togkategorier

  Gods- og persontog over lengre strekninger gir størst klimagasskutt

  - Det forholdsvis lave gjennomsnittsbelegget i lokal- og dels IC-trafikken svekker togets energimessige fortrinn, men representerer samtidig en stor mulighet til å få mange flere til å la bilen stå og reise kollektivt, skriver Holger Schlaupitz i dette innspillet.

   

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS