Du er her

Miljø

 • Norge, Europas suverene elbilnasjon

  Hver tredje elbil som ble solgt i Europa i 2014, ble solgt i Norge, kan Bilnytt.no fortelle.

 • Biler og utslipp

  Vognkortet ljuger om CO2-utslippet

  Vognkortets opplysninger om bilens CO2-utslipp er basert på laboratoriemålinger. Virkelighetens utslipp er langt høyere. Verre er det at misvisningen har økt kraftig over tid. Den ‹forbedringen› i drivstofforbruk og utslipp som er registrert siden 2006, er et stykke på vei fiktiv.

 • Refleksjoner:

  Møkkavinter

  Det skjer hver eneste høst, så noen stor nyhet er det definitivt ikke at min verden på disse tider tilsmusses og forringes av piggdekkstøv og spylervæske. Samtidig tappes kontoen for betydelige beløp som følge av bil-vask-programmer som bensinstasjonene vet å ta seg altfor godt betalt for.

 • Feil vei i transportpolitikken

  Det er «helt meningsløst at store og økende mengder av godstransporten går på vei,» skriver kronikkforfatteren.

 • Berlin satser på klimanøytralitet i 2050

  Verdens storbyer kan og må bli klimanøytrale. I dag står storbyene for 70 prosent av alle utslipp av drivhusgasser. Berlin vil nå gjøre noe med det.

 • Fornøyde eiere:

  Elbil også neste gang

  Mindre enn én prosent av spurte elbileiere sier de ikke vil kjøpe elbil neste gang, viser en undersøkelse.

 • Kronikk: For å oppnå reduserte klimautslipp:

  Behov for å tenke nytt om organiseringen av ferjeanbud

  • Dersom vi skal redusere klimautslippene, må store deler av utslippsreduksjonen tas i transportsektoren. Maritim næring kan bidra til at Norge blir lavutslippssamfunn i et 20–30-års perspektiv. Dette krever imidlertid målrettet innsats.
  • Ved å overføre ansvar for ferjesamband fra staten til fylkeskommunene, har man gitt slipp på et effektivt verktøy for innovasjon og næringsutvikling i maritim sektor. Det er derfor behov for innovativ tenkning også rundt måten man organiserer offentlige innkjøp av ferjetjenester på.
 • Tysk satsing på vannveiene

  For ti år siden var investeringene i infrastruktur langs Tysklands elver og kanaler på et historisk lavmål. Nå tas en rekke grep for å øke innlands-flåtens andel av godstrafikken.

 • KOMMENTAR: Bolig-, areal- og transportplanlegging

  Oppdaterte retningslinjer, men vil de vise seg mer effektive?

  RPR-SAT – de RiksPolitiske Retningslinjene for SAmferdsel og Transport fra 1993 – er revidert. Resultatet ser ut til å være noen nye ord og begreper og en bedre struktur, mens det er smått med nye virkemidler utover signalet om at statlig plan bør vurderes ved viktige samferdselstiltak for å fremme raskere og mer effektive planprosesser.

 • STRAIGHTSOL:

  Mer effektiv og miljøvennlig bylogistikk

  Samarbeidsfora som involverer alle berørte parter – lokale myndigheter, transportører, handel og varemottakere, gårdeiere og andre aktører – fremstår som en viktig suksessfaktor i byer som har evnet å forbedre måten varelevering gjennomføres på, viser et TØI-ledet, europeisk forskningsprosjekt.

   

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Webmaster/nettredaktør: Are Wormnes. Telefon mobil: 911 47 978. Epost: awo@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS