Du er her

Miljø

 • Aktualisert av VW-skandalen:

  Motorteknologi og avgasskrav

  Volkswagen-konsernet installerte et motorstyringsprogram som oppfattet når bilene ble avgasstestet, og konsernet fusket seg til lavere verdier i utslippstestene enn i virkelig trafikk – ved å styre motoren på en spesifikk måte. Denne artikkelen gir bakgrunnsinformasjon om teknologien og om hvordan de aktuelle testene fungerer.

 • Nye løsninger for en attraktiv sykkelby

  «Oslo-standarden lages først og fremst for å få på plass en egen policy for sykkelplanlegging i Oslo, en policy som byplanleggere, saksbehandlere og konsulenter kan orientere seg etter», poengterer innsenderne.

 • Refleksjoner

  Nesten for utrolig til å kunne være sant

  VW-skandalen vokser seg stadig større. Dersom det er jukset med utslippstall, er det selvsagt alvorlig og kan få store konsekvenser. Det ligger store penger og mye prestisje i å fremstå som «miljøvennlig». Bilprodusentene kan tjene mye og myndighetene tape tilsvarende når bl.a. avgiftene blir beregnet på bakgrunn av tallene som oppgis i typegodkjenningen, og de tallene er uriktige.

 • NAF og køen som ikke forsvant:

  Viktig kunnskap ble høstet likevel

  NAF gjennomførte denne uken tidenes største trafikkeksperiment i Norge. Dette var et stort prosjekt der flere aktører gikk sammen om en felles problembeskrivelse av storbyutfordringene våre og hvilke tiltak som kan implementeres for å løse dagens og morgendagens samferdselsutfordringer. Flere ulike tiltak ble gjennomført denne dagen:

 • Køene ble ikke fjernet under «Det store trafikkeksperimentet»

  NAFs store trafikkeksperiment er over, og initiativtakerne oppsummerer prosjektet som en stor suksess. De hevder å ha redusert køen inn til Oslo i morgenrushet med 30 %. Som fagmiljø kan vi imidlertid ikke la NAF urettmessig hevde at de har funnet løsningene. Ved å overdrive effektene av «gulrot-tiltak», vanskeliggjør de jobben for dem som forstår at «pisken» også er et nødvendig onde.

 • Forakt for Ramsarkonvensjonen

  Stortinget sa i desember 2002 nei til å legge Ringeriksbanen over Kroksund i Hole kommune. 13 år senere er ikke våtmarker, matjord og andre naturverdier verdt noe som helst. Disse så sentrale verdier har i disse årene ikke forandret seg!

 • Revisjon av Oslopakke 3 – på miljøets premisser

  Oslopakke 3, som er finansieringsplanen for utbygging av kollektivtransport og vegnett i Oslo og Akershus, skal reforhandles i 2016. Det store behovet for kollektivutbygging samt økte kostnader for flere store prosjekter, som E 18, gjør at planen må revideres.

 • Når det lokale skjønnet gis forrang:

  Miljøinteressene taper

  «Et lite område her, i strid med ønsket signalisert utvikling, og et lite område der, i strid med nasjonale forventninger – det blir ikke en konsentrert tettstedsutvikling rundt om i landet av slik agering», skriver artikkelforfatteren.

 • Væravhengig entusiasme

  De kommende årenes trafikkvekst i de norske storbyene skal tas gjennom satsing på kollektivtrafikk, sykkel og apostlenes hester, heter det sånn omtrent i Teksten

 • Norge kan vise Europa elbil-veien

  Elbiler har i løpet av få år blitt et hverdagslig syn i Norge. Informasjon om hva som har drevet frem elbilen her kan tjene som stimulans for andre land med ambisjoner om å få elbilen til å erstatte bensin- og dieselbiler.

 • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS