Du er her

Miljø

 • Refleksjoner

  Nesten for utrolig til å kunne være sant

  VW-skandalen vokser seg stadig større. Dersom det er jukset med utslippstall, er det selvsagt alvorlig og kan få store konsekvenser. Det ligger store penger og mye prestisje i å fremstå som «miljøvennlig». Bilprodusentene kan tjene mye og myndighetene tape tilsvarende når bl.a. avgiftene blir beregnet på bakgrunn av tallene som oppgis i typegodkjenningen, og de tallene er uriktige.

 • NAF og køen som ikke forsvant:

  Viktig kunnskap ble høstet likevel

  NAF gjennomførte denne uken tidenes største trafikkeksperiment i Norge. Dette var et stort prosjekt der flere aktører gikk sammen om en felles problembeskrivelse av storbyutfordringene våre og hvilke tiltak som kan implementeres for å løse dagens og morgendagens samferdselsutfordringer. Flere ulike tiltak ble gjennomført denne dagen:

 • Køene ble ikke fjernet under «Det store trafikkeksperimentet»

  NAFs store trafikkeksperiment er over, og initiativtakerne oppsummerer prosjektet som en stor suksess. De hevder å ha redusert køen inn til Oslo i morgenrushet med 30 %. Som fagmiljø kan vi imidlertid ikke la NAF urettmessig hevde at de har funnet løsningene. Ved å overdrive effektene av «gulrot-tiltak», vanskeliggjør de jobben for dem som forstår at «pisken» også er et nødvendig onde.

 • Forakt for Ramsarkonvensjonen

  Stortinget sa i desember 2002 nei til å legge Ringeriksbanen over Kroksund i Hole kommune. 13 år senere er ikke våtmarker, matjord og andre naturverdier verdt noe som helst. Disse så sentrale verdier har i disse årene ikke forandret seg!

 • Revisjon av Oslopakke 3 – på miljøets premisser

  Oslopakke 3, som er finansieringsplanen for utbygging av kollektivtransport og vegnett i Oslo og Akershus, skal reforhandles i 2016. Det store behovet for kollektivutbygging samt økte kostnader for flere store prosjekter, som E 18, gjør at planen må revideres.

 • Når det lokale skjønnet gis forrang:

  Miljøinteressene taper

  «Et lite område her, i strid med ønsket signalisert utvikling, og et lite område der, i strid med nasjonale forventninger – det blir ikke en konsentrert tettstedsutvikling rundt om i landet av slik agering», skriver artikkelforfatteren.

 • Væravhengig entusiasme

  De kommende årenes trafikkvekst i de norske storbyene skal tas gjennom satsing på kollektivtrafikk, sykkel og apostlenes hester, heter det sånn omtrent i Teksten

 • Norge kan vise Europa elbil-veien

  Elbiler har i løpet av få år blitt et hverdagslig syn i Norge. Informasjon om hva som har drevet frem elbilen her kan tjene som stimulans for andre land med ambisjoner om å få elbilen til å erstatte bensin- og dieselbiler.

 • Arbeidsreiser i osloregionen

  Der det er greit å bruke bil, blir bilen brukt

  • «Bilen er dominerende reisemiddel i alle områder i Oslo-regionen hvor det er god kapasitet i vegnettet. Dette gjelder også ytre bydeler i Oslo øst og sør», skriver artikkelforfatterne.
  • «Hovedmønsteret er at bilandelen øker med avstanden til Oslo. Ringerike, Sarpsborg og Moss har en bilandel på arbeidsreiser på over 80 prosent, mens Oslo sentrum har en bilandel på 12 prosent.»
 • Alle transportformer må bli mer klimavennlige:

  På tide å droppe snakket om overføring fra veg til sjø og bane

  • Den nye rapporten NTP Godsanalyse presenterer flere mulige tiltak for reduksjon av klimaeffektene fra transport, poengterer kronikkforfatteren.
  • «Men ingen av tiltakene er i stand til å redusere vegtransporter til under dagens nivå, de kan bare bremse utviklingen», skriver han.

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS