Du er her

Miljø

 • Elbilfordeler gjør trafikkstyring vanskelig

  En raskt økende andel elbiler i bytrafikken kan føre til store konsekvenser for trafikkavviklingen, særlig i rushtidene, fordi normale, trafikkregulerende tiltak ikke gjelder for elbiler.

 • Ingen strak vei til nullvekstmålet

  «Dersom nullvekstmålet skal nås, må transportmiddelfordelingen endres drastisk fram mot 2030», skriver artikkelforfatterne. «For å få til dette er det behov for færre vegprosjekter og flere tiltak rettet mot kollektivtransport, -sykkel og gange.»

 • Små varebiler med stor betydning

  Håndverkere og bilene deres står for en betydelig andel av transportomfanget i de største byene her i landet. Nesten alle de aktuelle varebilene har dieselmotor, men nye undersøkelser viser at moderne el-varebiler kan være et godt alternativ for det meste av den aktuelle håndverkerkjøringen.

 • Tilrettelegging for gående styrker sentrumshandelen

  Gågater, trær og torg, livlige omgivelser og en generelt god atmosfære – dette er faktorer som trekker folk til byens sentrum og gir sentrumshandelen styrke i dens harde konkurranse med handelen i byens utkant.

 • Mer cruiseturisme krever tiltak på land

  Skal Norge kunne utvikles for cruiseturisme, må det planlegges for det. Ringvirkningene på land av økt cruiseturisme er store og byr, ikke minst, på trafikale utfordringer i trange bygater og på smale vestlandsveier.

 • De travleste flyplassene i 2014:

  Dubai til topps på internasjonal trafikk

  Atlanta har fortsatt verdens travleste flyplass, alle typer reisende medregnet. Dubai er på 6.-plass totalt, men er blitt størst på antall internasjonalt reisende, viser foreløpige tall for 2014 fra Airport Council International (ACI)

 • Fremtidens transportnett:

  - Infrastrukturen må brukes smartere

  - Vår hovedprioritet nå er å bedre hverdagsreisen og få mer gods bort fra veiene der folk bor.

 • Feil og fakta om CO2-utslippet

  I en noe ubalansert artikkel i bladet Samferdsel nr. 1, januar 2015, med overskriften «Vognkortet ljuger om CO2-utslippet» går tidligere instituttsjef, nå forsker, Lasse Fridstrøm ved Transportøkonomisk institutt ut med sine personlige erfaringer.

 • Plusser og minuser ved innfartsparkering

  «Når en innfartsparkering er full, kan det tolkes som et behov for utvidelse, men prisregulering og bedre tilrettelegging for sykkelparkering og mating med buss kan i flere situasjoner være et godt alternativ», skriver artikkelforfatterne.

 • Trender i transportsystemet

  Selvkjørende biler, bildeling, en ny generasjon mennesker med et annerledes syn på det å eie bil … Dette er noen av stikkordene for hva som er på gang innen transportsystemet og som bidrar til at det, som Gunnar Lindberg her skriver, «er spennende å forske innen samferdsel.»

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Webmaster/nettredaktør: Are Wormnes. Telefon mobil: 911 47 978. Epost: awo@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS