Du er her

Økonomi

 • DEBATT

  Om høyhastighetstog og nyttekostnadsberegninger

  Høyres transportpolitiske talsmann Øyvind Halleraker framsetter, i forrige nummer av Samferdsel (nr. 5 – juni 2010), en rekke urik­tige påstander om TØIs syn på høyhastig­hetsbaner. Påstandene ble gjentatt i Dagens Næringsliv 28.7. og imøtegått i samme avis den 10.8.

 • 20 år etter at innkrevingen i Oslo begynte:

  Svingende følelser for bompenger

  Holdningene til trafikantbetaling i Oslo og Akershus er i ferd med å normali­sere seg etter en knekk da takstsyste­met ble endret og Bærumsringen satt opp i 2008, som en del av Oslopakke 3. Fortsatt er et flertall negative til ordnin­gen, men dette snur med informasjon om hva midlene har gått til. Tre av fire kan akseptere videre trafikantbetaling under ulike forutsetninger.

 • TEMPONYTT

  Grønn optimisme møter finans- og handelskrise

  Liberaliseringen av det europeiske jernbanemarkedet, nedbygningen av de nasjonale mono­polene, omstillinger for hundretusener ansatte og åpningen for at nye operatører med nye kommersielle forretningsmodeller skal komme til, er et av de størst sosiale eksperimentene i Europa i dag

 • Norges dårlig ivaretatte veger:

  50 milliarder for å komme àjour med vedlikeholdet

  Det vil koste mellom 40 og 52 milliarder kroner å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på hele det offentlige vegnettet i Norge, viser en ny rapport. Stamveiene trenger alene hele 640 kroner per meter for å komme opp på akseptabel standard

 • Konkurranse gir mer buss for pengene

  Fylkeskommuner som har skapt en velfungerende konkurranse om driften av lokale bussruter har spart penger – ikke bare på kort sikt, som påvist i tidligere forskning, men også på lengre sikt

 • Samferdsel i en nedgangstid

  ”Etter depresjonen kommer inflasjonen”, sa Jacques Attali, tidligere rådgiver for president Mitterrand, med hentydning til Ludvig XIVs berømte ”etter oss kommer syndfloden”. Attali var hovedtaler ved International Transport Forum (ITF) i Leipzig, som i år handlet om ”Samferdsel for en global økonomi: utfordringer og muligheter i en nedgangstid”.

 • Automatisering av bomringen i Oslo:

  Et lønnsomt ITS-tiltak!

  Intelligente transportsystemer (ITS) gir de samme nyttevirkningene som tradisjonelle transporttiltak, men gjerne til en lavere pris. En nytte-kostnadsanalyse av overgangen til automatisk innkreving i bomringen i Oslo viser at tiltaket er svært samfunnsøkonomisk lønnsomt, med et nytte/kostnadsforhold som overgår det de fleste tradisjonelle vegtiltak kan oppvise

 • ”Urettferdige” tiltak kan gi færre trafikkdrepte

  Det vil bli færre drepte i trafikken hvis trafikksikkerhetstiltak i større grad enn hittil blir basert på nyttekostnadsanalyser. Men vil folk oppfatte en slik trafikksikkerhetspolitikk som rettferdig?

 • Høyhastighetstog, NTP og regneferdigheter

  Hvorfor ikke se nærmere på en kraftig oppgradering av jernbanetilbudet mellom de største byene på Østlandet, før det eventuelt blir besluttet å satse på høyhastighetstog over lange strekninger? spør forfatteren av dette innlegget

 • Økende containertransport

  Vareimport fra Asia øker og bidrar til økt containertransport. De siste årene har det vært sterkere vekst i antall containere til andre havner på Østlandet enn til Oslo, en utvikling som snudde igjen i 2006
 • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS