Du er her

Økonomi

 • Vegprising rammer ikke nødvendigvis de fattige

  Samferdselsminister Liv Signe Navarsete ga nylig uttrykk for en positiv holdning til å ta i bruk vegprising som et trafikkregulerende virkemiddel i norske byer. Tilbakemeldingen fra politikere er negativ: Dette vil ramme de fattige, hevdes det. Men norsk og internasjonal forskning tyder på at det ikke behøver å være tilfelle.
 • Hallo frå Idar Mo, Sogndal

  Hvorfor skal vi la mennesker reise langt med tog når det er mye bedre for både miljøet og nasjonaløkonomien å la dem kjøre buss? Og hvorfor skal gods sendes langt med lastebil når jernbane og skip kan gjøre jobben mindre energikrevende og billigere?
 • Bussbilletten koster flesk

  Busstakstene har etter 1999 steget to til tre ganger så mye som den generelle prisveksten. Takstene varierer også betydelig mellom fylkene. Det er for eksempel 54 prosent dyrere å kjøre 25 km med buss i Akershus enn i Oppland. Fylkeskommunenes takstpolitikk stimulerer ikke til at flere skal reise kollektivt.
 • Måling av fremkommelighet

  Fremkommeligheten i norske byer er god i forhold til det man opplever i London og Paris. Imidlertid har vi ingen god oversikt over faktisk fremkommeligheten i vegnettet lokalt og regionalt – og det står enda dårligere til når det gjelder kunnskap om utviklingen over tid på ulike deler av vegnettet.
 • Kystdistriktene tjener på gratis ferge

  Gratis ferger kan gi befolkning og næringsliv langs kysten en årlig gevinst på mellom 1,6 og 1,7 mrd. kr. Tiltaket vil sannsynligvis innebære et årlig samfunnsøkonomisk tap på rundt 500 mill. kr. Samtidig vil målsettingen om å få mer av godset over fra vei til sjø bli vanskeligere.
 • I byene må det koste å kjøre bil, forutsatt gode alternativer

  Liv Signe Navarsete har en klart formulert basis for sitt virke som samferdselsminister de neste fire årene: Soria Moria-erklæringen. Den forplikter ikke bare henne, men hele regjeringen. Det betyr at Stortingets NTP-vedtak skal oppfylles. Basta! Det kan bety billigere ferdsel i Utkant-Norge. Men i byene må det koste – forutsatt at det finnes gode alternativer til bilen.
 • Norske bilavgifter under press

  Europakommisjonen har tatt til orde for harmonisering av bilavgiftene i Europa. Det heter at kjøps- og registreringsavgiftene bør avskaffes og erstattes av års- og bruksavgifter, og at avgiftene på både eie og bruk av bil i størst mulig grad bør være gradert etter CO2-utslipp. En slik harmonisering vil stille norske politikere overfor store utfordringer, men representere også en mulighet for en betydelig mer offensiv miljøpolitikk.
 • 74 prosent sa NEI til veiprising i Edinburgh

  Befolkningen i Edinburgh har sagt et tydelig nei til innføring av veiprising. Hele 74 prosent stemte mot myndighetenes forslag om å etablere to bomringer rundt sentrum. Folkeavstemningen ble avholdt i februar med en valgdeltakelse på 62 prosent.
 • Vegvesenet utarbeider forskningsstrategi

  Statens vegvesen er i gang med å utarbeide en ny FoU-strategi. Etaten vil i fremtiden kun inneha faglig spisskompetanse på områder som er spesielt viktige for vegvesenet, eller på områder hvor det ikke er naturlig at andre har slik spisskompetanse. Ellers vil man satse på å kjøpe kompetansen ute i markedet, opplyste vegdirektør Olav Søfteland på de årlige kursdagene på NTNU i Trondheim i begynnelsen av januar.
 • Frankrike satser på trikk og metro, men det koster

  I forbindelse med etablering av bybanen i Bergen, blir ofte Frankrike trukket fram som eksempel på fremtidsrettet satsing på trikk, bybane eller metro. Problemet er bare at man i Frankrike bruker mer penger på slike systemer enn det norske byer av samme størrelse sannsynligvis vil være i nærheten av å bruke i noen gang.
 • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS