Du er her

Økonomi

 • Utslipp fra persontransport: Selv ekstreme tiltak gir små CO2-kutt

  Selv til dels ekstreme og urealistiske endringer i drivstoffpris og kollektivtakster gir forholdsvis liten reduksjon i utslipp av CO2 fra persontransport. For å nå reduksjonsmålene i klimameldingen, er man trolig avhengig av markante effektivitetsforbedringer i transportmidlene utover det som ligger til grunn for i fremskrivningene for 2020
 • Atferdsrelevante kostnader ved bilbruk: Kjøreturen nesten dobbelt så dyr som vi tror

  En ekstra kjøretur med privatbilen koster nesten dobbelt så mye som det gjennomsnittsbilisten tror, viser resultater fra en spørreundersøkelse som er sammenholdt med tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken. God informasjon til bilistene om disse marginalkostnadene kunne ha redusert bilbruken betraktelig
 • ”Lønnsomme” høyhastighetstog i Norge?

  Jernbaneverket har lagt fram den tyske VWI-gruppens utredning om høyhastighetstog i Norge. Røffe beregninger basert på rapporten tyder på at svært mye må betales av skattebetalerne og at dette er svært dyrt som klimatiltak betraktet. Mye tyder også på at det er betydelige regnefeil i de samfunnsøkonomiske kalkylene
 • Nytt forsøk med bærekraftig mobilitet fra Aurskog

  Elbilen Think er ikke død. Når produksjonen nå i høst ruller i gang igjen i Aurskog, er det en ny, bedre og mer anvendelig bil som skal sendes ut til et mer miljøopptatt publikum enn før. Optimismen er stor. Men det er fortsatt viktig med mer drahjelp fra myndighetene i form av flere insentiver.
 • Er et leskur lønnsomt?

  Går du og irriterer deg over småting som mangler når du reiser kollektivt? Slik som manglende rutekart, informasjon og renhold om bord? Nå kan du med enkle grep legge ved ferdige nyttekostnadsberegninger for tiltakene du ønsker gjennomført, sammen med klagebrevet til myndighetene!
 • Rammebetingelser for valg av transportmiddel: Bilbruk favoriseres fortsatt

  Omfattende, utenlandske erfaringer viser at både offentlige og private virksomheter kan bidra til avlastning av vegnettet og begrensing av miljøulempene fra vegtrafikken. Dette skjer gjennom en bevisstgjøring.  Også positive virkemidler kan få folk til å velge alternativer til bilen, men i dag blir bilbrukerne favorisert gjennom skattelovgivningen
 • Vegprising rammer ikke nødvendigvis de fattige

  Samferdselsminister Liv Signe Navarsete ga nylig uttrykk for en positiv holdning til å ta i bruk vegprising som et trafikkregulerende virkemiddel i norske byer. Tilbakemeldingen fra politikere er negativ: Dette vil ramme de fattige, hevdes det. Men norsk og internasjonal forskning tyder på at det ikke behøver å være tilfelle.
 • Hallo frå Idar Mo, Sogndal

  Hvorfor skal vi la mennesker reise langt med tog når det er mye bedre for både miljøet og nasjonaløkonomien å la dem kjøre buss? Og hvorfor skal gods sendes langt med lastebil når jernbane og skip kan gjøre jobben mindre energikrevende og billigere?
 • Bussbilletten koster flesk

  Busstakstene har etter 1999 steget to til tre ganger så mye som den generelle prisveksten. Takstene varierer også betydelig mellom fylkene. Det er for eksempel 54 prosent dyrere å kjøre 25 km med buss i Akershus enn i Oppland. Fylkeskommunenes takstpolitikk stimulerer ikke til at flere skal reise kollektivt.
 • Måling av fremkommelighet

  Fremkommeligheten i norske byer er god i forhold til det man opplever i London og Paris. Imidlertid har vi ingen god oversikt over faktisk fremkommeligheten i vegnettet lokalt og regionalt – og det står enda dårligere til når det gjelder kunnskap om utviklingen over tid på ulike deler av vegnettet.
 • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS