Du er her

Planlegging

 • Etableringstoppen for kjøpesentre er opphevet

  I februar 1999 ble den rikspolitiske bestemmelsen om ”midlertidig etableringsstopp for kjøpesentre utenfor sentrale deler av byer og tettsteder” innført. Den varte i fem år; fra februar 2004 er det opp til fylkene å avgjøre om det skal bygges flere slike megabutikker ved motorveiene i byenes periferier.
 • Stockholm investerer over en halv milliard i prøveprosjekt

  Stockholm skal fram til juni neste år bruke mellom 500 og 600 millioner kroner til å bygge en heleelektronisk bomring rundt sentrum for å gjøre forsøk med vegprising, eller trengselsavgifter som man også kaller det. Etter en forsøksperiode på bare 13 måneder skal man så gjennomføre en folkeavstemning for å beslutte om systemet skal gjøres permanent - eller om det skal avvikles
 • Forpliktende storbypakker

  Forpliktende avtaler mellom staten, fylkeskommunene og kommunene er viktige stikkord for bypolitikken i Nasjonal transportplan. De byene som satser på å bygge ut kollektivtrafikken og samtidig fører en restriktiv bilpolitikk, kan vente seg påskjønnelser i form av ekstra investeringsmidler fra staten.
 • Kan Samferdselsdepartementet sikre miljøet?

  I mange år har det vært de enkelte sektordepartementenes ansvar å ivareta miljøhensyn på sitt område. En studie av det danske Trafikkministeriet viser at det er vanskelig å få et fagdepartement til å integrere et slikt ansvar som ligger utenfor departementets  primærområde, skriver forsker Claus Hedegaard Sørensen i denne artikkelen. Studien har betydelig overføringsverdi til norske forhold.
 • Få eksempler på helhetlig parkeringspolitikk

  Myndighetene ser på parkering som et sentralt transportpolitisk og miljøpolitisk virkemiddel, men det er langt mellom kommunene som bruker dette systematisk. Et stadig økende antall private parkeringsplasser gjør det også vanskelig å utforme en effektiv parkeringspolitikk.
 • Statens vegvesen: Generelt god kostnadskontroll, men tunnelprosjektene sprekker

  Statens vegvesen har fått et ufortjent dårlig rykte når det gjelder overskridelser på vegprosjekter. En undersøkelse av alle prosjekter i 2002 viser at de gjennomsnittlige overskridelsene kun var på 5,8 prosent. Dette er godt innenfor det som er akseptabelt. Når det gjelder tunnelprosjekter var overskridelsene på vel 20 prosent, og her er det et betydelig forbedringspotensiale, skriver James Odeck og Åge Brudeseth i denne artikkelen.
 • Edinburgh: Kreativ trafikkregulering halverer kjøretiden for busser i rushtiden

  Edinburgh er en by med 450 000 innbyggere og har mange av de samme rushtidsproblemene som Oslo. Ved hjelp av kreativ trafikkregulering på den overbelastede innfartsveien nordfra Fife Council, har man klart å redusere reisetiden med buss med hele 11 minutter uten at privatbilistene blir forsinket. Ved hjelp av trafikklys flytter man køene til de stedene hvor det er kollektivfelt.
 • Betydelige køkostnader i Osloregionen

  Køkostnadene i Oslo-trafikken beløper seg fort til 100 000 kroner pr lastebil pr år. Dette må myndighetene gjøre noe med, sier viseadministrerende direktør Erling Sæther i Linjegods til Samferdsel. Medisinen han foreskriver er økte statlige investeringer til veg og jernbane sammen med upopulære tiltak som veiprising og skattelegging av gratis parkering for ansatte. Dette er nødvendig for å redusere privatbilismen og gi mer rom for næringslivet på vegene.
 • Transportstatistikk: Privatbilen øker konkurransefortrinnet

  Bensinprisen sank med nær 4 prosent i 2002. Prisen på jernbanebilletter og bussbilletter derimot steg med henholdsvis 6 prosent og 3 prosent. Selv om bilen ble dyrere å vedlikeholde og reparere, styrket den sitt konkurransefortrinn vesentlig i 2002 viser den årlige statistikkoversikten fra Transportøkonomisk institutt. Jernbanetransporten gikk betydelig tilbake i 2002 og er nå nede på samme nivå som i 1997
 • Videokonferanser: Gir begrenset nedgang i reiseaktiviteten

  Åtte av 10 bedrifter hadde som mål å redusere reisekostnadene da de investerte i videokonferanseutstyr, men bare en av 10 bedrifter klarte å oppnå dette i betydelig grad. Den største gevinsten ved bruk av videokonferanser er snarere mer effektive beslutningsprosesser enn kutt i reiseaktiviteten, viser en ny undersøkelse utført ved TØI.
 • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS