Du er her

Planlegging

 • Hvem definerer hva som er strategisk planlegging?

  I siste nummer av Samferdsel skriver Strand, Halse, Leiren og Olsen at Statens vegvesens bidrag til Nasjonal transportplan er overraskende lite strategisk. De skriver at funnene de har gjort indikerer at systemet for strategisk vegplanlegging som har utviklet seg gjennom fire NTP-er har betydelige svakheter.

 • Vurderinger av samferdselssektoren:

  En sneversynt kommisjon

  Rattsø-utvalget, også kalt Produktivitetskommisjonen, vil ha mer produktivitet i Norge. Den anbefaler å prioritere vegprosjekter etter beregnet samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Det synes ikke kommentarforfatter Arvid Strand er noen spesielt god ide.

 • Til tross for rekordbevilgninger til transportformål

  Liten interesse for evaluering i etterkant

  Bevilgningene til transportformål er rekordhøye. Til tross for dette brukes det svært begrensede ressurser på å evaluere om prosjektene faktisk har levert som forutsatt.

 • Gårdeierne sitter på hver sine tuer:

  Manglende samarbeid svekker sentrumshandelen

  «Vår vurdering er at færre og større gårdeiere i de mest sentrale delene av sentrum vil bidra til å styrke mulighetene for å øke sentrums attraktivitet som etableringsarena for handel og service,» skriver artikkelforfatterne.

 • Bysentrum svekkes i kampen om handelen

  Transportøkonomisk institutt  har analysert utviklingen i detaljhandelen i 20 bykommuner i perioden 2004–2012 ved hjelp av data om detaljvarehandel i SSB, og data i andre kilder om omsetningen i norske kjøpesentre.

 • REFLEKSJONER

  Om en trikk og verdensarven

  Det er høy temperatur i Bergen for tiden – debatten om hvor Bybanens skinner skal legges nordover gjen­nom byen er het, meningene er delte og veldig sterke. Det gjelder ett av Norges få bidrag til UNESCOs ver­densarvliste og landets angivelig 3. mest besøkte turistattraksjon: Tyske­bryggen, Hansabryggen – nå bare kjent som Bryggen.

 • INNSPILL

  Likestillingens undergang?

  «Om jeg har rett i min antakelse om at jenter og kvinner er mest engstelige for å gå i underganger og derfor velger andre kryssløsninger, blir kvinners rett til å kunne bevege seg like fritt som menn systematisk begrenset av håndbøker, trafikkingeniører og planleggere», skriver forfatteren av dette innspillet.

 • INNSPILL

  Myter og fakta om forskjellen på svensk og norsk nasjonal transportplanlegging

  «Svenskene har midler på om lag 51 mrd. kr per år å bruke på den nasjonale transportinfrastrukturen, mens vi har om lag 61 mrd. kr per år», skriver artikkelforfatteren, idet han tilføyer: «Men Sverige har nes­ten 10 ganger så langt riksvegnett og 3 ganger så langt trafikkert jern­banenett som Norge.» Han tilføyer også at forskjellen i antall milliarder kroner blir større hvis norske fylkes­kommuners satsing blir medregnet.

 • Jobbreiser:

  Avgift på innfartsparkering kan begrense bilbruken

  På flere innfartsparkeringer i Akers­hus er over halvparten av brukerne bosatt mindre enn én kilometer fra stasjonen. En tilpasset avgift på mange av fylkets innfartsparkeringer kan frigi plasser til dem som har mest bruk for tilbudet og samtidig redusere behovet for videre utbyg­ging av kostbare og arealkrevende innfartsparkeringer.

 • KRONIKK

  Når kunnskapsprodusenter konkurrerer om oppdrag: Utbydere og tilbydere bør skjerpe seg!

  «Jo flere ansatte som kommer inn i departements- og direktoratskontorene, dess større ser det ut til at behovet blir for å utlyse oppdrag», skriver kronikkforfatteren. Han kaster et kritisk blikk på en hverdag der kunnskapsprodusenter konkurrerer om oppdrag.

  «Slike utlysninger er selvfølgelig nyttige for en tørstende og profitthungrig konsulentstand, men jeg spør om det ikke fra tid til annen kunne vært stanset opp på utlyserkontorene og spurt; er dette noe vi trenger å lyse ut? Kan vi ikke like gjerne prøve å gjøre jobben selv?»

 • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS