Du er her

Planlegging

 • Bysentrum svekkes i kampen om handelen

  Transportøkonomisk institutt  har analysert utviklingen i detaljhandelen i 20 bykommuner i perioden 2004–2012 ved hjelp av data om detaljvarehandel i SSB, og data i andre kilder om omsetningen i norske kjøpesentre.

 • REFLEKSJONER

  Om en trikk og verdensarven

  Det er høy temperatur i Bergen for tiden – debatten om hvor Bybanens skinner skal legges nordover gjen­nom byen er het, meningene er delte og veldig sterke. Det gjelder ett av Norges få bidrag til UNESCOs ver­densarvliste og landets angivelig 3. mest besøkte turistattraksjon: Tyske­bryggen, Hansabryggen – nå bare kjent som Bryggen.

 • INNSPILL

  Likestillingens undergang?

  «Om jeg har rett i min antakelse om at jenter og kvinner er mest engstelige for å gå i underganger og derfor velger andre kryssløsninger, blir kvinners rett til å kunne bevege seg like fritt som menn systematisk begrenset av håndbøker, trafikkingeniører og planleggere», skriver forfatteren av dette innspillet.

 • INNSPILL

  Myter og fakta om forskjellen på svensk og norsk nasjonal transportplanlegging

  «Svenskene har midler på om lag 51 mrd. kr per år å bruke på den nasjonale transportinfrastrukturen, mens vi har om lag 61 mrd. kr per år», skriver artikkelforfatteren, idet han tilføyer: «Men Sverige har nes­ten 10 ganger så langt riksvegnett og 3 ganger så langt trafikkert jern­banenett som Norge.» Han tilføyer også at forskjellen i antall milliarder kroner blir større hvis norske fylkes­kommuners satsing blir medregnet.

 • Jobbreiser:

  Avgift på innfartsparkering kan begrense bilbruken

  På flere innfartsparkeringer i Akers­hus er over halvparten av brukerne bosatt mindre enn én kilometer fra stasjonen. En tilpasset avgift på mange av fylkets innfartsparkeringer kan frigi plasser til dem som har mest bruk for tilbudet og samtidig redusere behovet for videre utbyg­ging av kostbare og arealkrevende innfartsparkeringer.

 • KRONIKK

  Når kunnskapsprodusenter konkurrerer om oppdrag: Utbydere og tilbydere bør skjerpe seg!

  «Jo flere ansatte som kommer inn i departements- og direktoratskontorene, dess større ser det ut til at behovet blir for å utlyse oppdrag», skriver kronikkforfatteren. Han kaster et kritisk blikk på en hverdag der kunnskapsprodusenter konkurrerer om oppdrag.

  «Slike utlysninger er selvfølgelig nyttige for en tørstende og profitthungrig konsulentstand, men jeg spør om det ikke fra tid til annen kunne vært stanset opp på utlyserkontorene og spurt; er dette noe vi trenger å lyse ut? Kan vi ikke like gjerne prøve å gjøre jobben selv?»

 • KRONIKK

  Alternativ finansiering gir ingen enkle løsninger

  Kronikkforfatterne forsøker, som de selv skriver, «å besvare noen spørsmål knyttet til hvordan dagens opplegg for finansiering av transportinfrastruktur kan justeres for å kunne oppnå større samfunnsøkonomisk effektivitet, herunder en økning i utbyggingstakten.»

 • DEBATT

  Skivebom fra TØI

  Det er mange grunner til at norske veier er altfor dårlige, blant annet manglende rødgrønn politisk vilje og et budsjettsystem som ikke skiller mellom driftskostnader og infrastrukturinvesteringer

 • KRONIKK

  Er det nyttekostnadsanalysens skyld at vi har så dårlige veger?

  Norske veger får mye juling – ikke bare av kjøretøyene, men også av personene som bruker dem.

 • KRONIKK

  Svakheter i den norske målsettings- og utredningskulturen: Samferdselssektoren bør lære av 22. juli-rapporten

  22. juli-kommisjonen har pekt på et trekk ved det norske samfunnet som, vil jeg tro, mange av oss har sett på nært hold innenfor de saksområdene i sam­funnet vi måtte ha nærkontakt med.

 • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS