Du er her

Planlegging

 • Kjøpesentra i storbyområder:

  Lokalisering avgjør hvor mye trafikk de skaper

  Kunder rekrutteres til et kjøpe­senter avhengig av senterets lokalisering i forhold til boligen, senterets størrelse og hvor mange sentre kunden har å velge mellom i området

 • LEDER

  Det gjelder å ta ansvar!

  Det er forunderlig hvor flinke noen er til ikke å tenke! Se bare på det som nå heter universell utforming. Det skal bety at et transportsystem som er universelt utformet, skal kunne brukes av alle – også funksjonshemmede. Dette er høyt prioritert i Nasjonal transportplan.

 • ”Bilen – den er mine ben”

  Muligheter til å bruke bil og TT-tjeneste betyr mye for funksjonshemmedes livskvalitet. Men en undersøkelse gjen­nomført av TØI i Sverige viser at offent­lige støtteordninger der inneholder en rekke barrierer mot å nyte godt av slike muligheter. En debatt i Stortinget i år tyder på at tilsvarende barrierer finnes også i Norge.

 • «Byen med Europas dårligste luftkvalitet»

  Bergen i krise – noe å lære av?

  »Ikke noe negativt sagt om straks- eller krisetiltakene i Bergen. Det er bare så synd at tiltakene ikke er blitt satt inn i en større sammenheng på et langt tidligere tidspunkt i byens utviklingshistorie,» skriver innsendere av debattinnlegget.

   

 • Leder

  Unormale normaler

  En gang trodde vi at veinormaler var et definert sett av regler som fortalte hvordan ulike typer veier skulle planlegges, bygges og vedlikeholdes her i landet. Nå har vi skjønt bedre.

 • Dette må til hvis bilavhengigheten skal reduseres i Buskerudbyen:

  Dyptgripende endringer i areal- og transportpolitikken

  Konsentrasjon av den fremtidige arealutviklingen er avgjørende om byregionen Buskerudbyen skal kunne utvikle seg i tråd med foreliggende ambisjoner, fremgår det av en faglig utredning fra Transportøkonomisk institutt (TØI).

 • Skrikende behov for kunnskap om transport og klima

  Lasse Fridstrøm kommenterer tre forhold knyttet til samferdselssektoren: Behovet for et forskningsbasert kunnskapsgrunnlag, argumenter for og i mot OPS, og overføringen av riksveger til fylkene

 • Ju större plan, desto större risk för underfinansiering

  ”Det är lätt att bli yr när man som svensk får ta del av sådana siffror,” skriver Hjalmar Strömberg etter å ha studert innholdet i NTP 2010-2019. Men helt yr blir han visst ikke, for som han poengterer: ” The proof of the pudding is in the eating.”

 • Bytransport i utakt med politiske mål

  Samferdselsdepartementet bruker gulrøtter, Miljøverndepartementet preken. Ingen bruker pisk. Måloppnåelsen innen området samordnet areal- og transportpolitikk i by, er ganske svak

 • Høyhastighetstog, NTP og regneferdigheter

  Hvorfor ikke se nærmere på en kraftig oppgradering av jernbanetilbudet mellom de største byene på Østlandet, før det eventuelt blir besluttet å satse på høyhastighetstog over lange strekninger? spør forfatteren av dette innlegget

 • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS