Du er her

Planlegging

 • Aktive barn bruker bil

  Forestillingen om et høyt aktivitetsnivå blant våre minste, også etter skoletid, bekreftes i en ny undersøkelse. Til og fra organiserte fritidsaktiviteter blir de aller fleste barna kjørt i bil. Men nesten alle barn har også tilgang til leke- eller aktivitetsområder nær der de bor – områder som de bruker mye.
 • -Husk mennesket i kriseplanene!

  Terrorbombene som smalt i London 7. juli i fjor lærte byens myndigheter en viktig lekse: Det er et stort antall enkeltmennesker som rammes når byen lammes av angrep som dette. Det var det ikke tatt tilstrekkelig høyde for i kriseplanene.
 • Nytt verktøy for sosial kartlegging av nabolag

  I noen nabolag dør folk tidligere enn i andre. Er det på grunn av nabolaget, på grunn av folkene som bor der, eller på grunn av andre ting? Transportøkonomisk institutt har i samar-beid med Statistisk sentralbyrå utviklet en metode for å kartlegge nabolag og hvem som bor der. Hvorfor bosetter vi oss der vi gjør?  Hvilke nabolag og naboer tiltrekker, og hvilke støter fra seg forskjellige befolkningsgrupper?
 • Måling av fremkommelighet

  Fremkommeligheten i norske byer er god i forhold til det man opplever i London og Paris. Imidlertid har vi ingen god oversikt over faktisk fremkommeligheten i vegnettet lokalt og regionalt – og det står enda dårligere til når det gjelder kunnskap om utviklingen over tid på ulike deler av vegnettet.
 • Et klimavennlig Norge er mulig

  Politikerne sitter på nøkkelen og får de beslutningsmessige utfordringene når utslippene av klimagasser i Norge skal reduseres med mellom 50 og 80 prosent frem mot 2050. Lavutslippsutvalget mener en slik reduksjon er mulig uten nevneverdig velferdstap for befolkningen.
 • Bompenger bedre enn drivstoffavgift

  En ekstra drivstoffavgift kan være et effektivt alternativ til bompenger for brukerfinansiering av vegprosjekter. Men en slik avgift gir uheldige fordelingsvirkninger og bør derfor ikke brukes. Bompenger gir også normalt mer veg for hver innkrevet krone, men er best egnet for veger med mye trafikk. Lavtrafikkerte veger bør primært fullfinansieres av staten.
 • Statistikkproblem for kollektivtrafikken

  God statistikk er en forutsetning for god planlegging. For kollektivtransporten finnes ikke lenger noen god statistikk. Ingeniør Edvin Frøysadal er forsker på TØI og har i mange år arbeidet med kollektivtransport. Han misliker sterkt de statistikkproblemene som denne delen av norsk samferdsel har slitt med i lang tid.
 • Hvorfor trafikken blir som den blir

  Hvordan trafikken utvikler seg avhenger av et komplisert samspill mellom mange ulike faktorer. Økonomisk utvikling, befolkningsendringer, infrastrukturendringer og værforhold er de endringene som påvirker trafikken mest.
 • Fra dør til dør på Internett

  Reiseplanlegging er ikke enkelt. Drømmen om å kunne planlegge reisen og kjøpe billetter på tvers av transportmidler ved hjelp av én Internett-portal, er fortsatt langt unna realitet. Mange aktører, motstridende interesser og konkurransehensyn gjør oppgaven svært vanskelig.
 • 9 bud for vellykket kollektivsatsing

  Tiltakspakkene for kollektivtransport har fått flere til å reise kollektivt, og for samfunnet har de vært lønnsomme. Men kontinuerlig produktutvikling og restriksjoner på privat bilbruk må til dersom kollektivtransporten skal øke ytterligere – eller klare å bevare sin markedsandel. Positive virkemidler alene er ikke nok.
 • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS