Du er her

Planlegging

 • Integrert transport- og byplanlegging i Freiburg, Tyskland: Stø kurs mot bedre miljø

  Den mellomstore byen, Freiburg, i Tyskland kan dokumentere at trafikkutviklingen er snudd i en miljøvennlig retning som resultat av en kontinuerlig, helhetlig satsing gjennom mer enn 40 år.

 • POT - På jakt etter kunnskap

  Program for overordnet transportforskning (POT), igangsatt i 2001, er en følge av at Samferdselsdepartementet så behov for et nytt verktøy i sin jakt på kunnskap.
 • En god sjåfør kan være avgjørende for betalingsviljen

  Norske kjøpere av godstransport er gode kremmere, fremgår det av forskningsrapporten ”Betalingsvilje for kvalitet i godstransport”: Helst bare når de av hensyn til eget renommé finner det nødvendig, betaler de ekstra for ytelser som ikke alle transportører tilbyr
 • Blikk inn i en annerledes fremtid

  For noen år siden hadde det virket science fiction-preget, dette arbeidet med Intelligente Transportsystemer (ITS) som forskere ved SINTEF og TØI har utført
 • Rullering av Nasjonal sykkelstrategi: Vil øke tempoet i sykkelsatsingen

  Manglende tilrettelegging for sykkel som et effektivt transportmiddel på korte reiser, er den viktigste årsaken til at ikke flere sykler. Nasjonal sykkelstrategi er nå rullert som et grunnlagsdokument for NTP 2010-2019. Det legges opp til en raskere tilrettelegging gjennom bedre samarbeid mellom stat og kommuner
 • Trange grenser for frekvensøkning på T-banen

  Mange politiske partier i Oslo har tatt til orde for flere avganger på T-banen. Kapasiteten gjennom tunnelen gjennom sentrum, fra Tøyen til Majorstua, setter imidlertid grenser for hva det er mulig å få til i så måte. Dette er i hovedsak et reint fakta­spørsmål, men likevel oppsto det strid om det i valgkampen
 • Aktive barn bruker bil

  Forestillingen om et høyt aktivitetsnivå blant våre minste, også etter skoletid, bekreftes i en ny undersøkelse. Til og fra organiserte fritidsaktiviteter blir de aller fleste barna kjørt i bil. Men nesten alle barn har også tilgang til leke- eller aktivitetsområder nær der de bor – områder som de bruker mye.
 • -Husk mennesket i kriseplanene!

  Terrorbombene som smalt i London 7. juli i fjor lærte byens myndigheter en viktig lekse: Det er et stort antall enkeltmennesker som rammes når byen lammes av angrep som dette. Det var det ikke tatt tilstrekkelig høyde for i kriseplanene.
 • Nytt verktøy for sosial kartlegging av nabolag

  I noen nabolag dør folk tidligere enn i andre. Er det på grunn av nabolaget, på grunn av folkene som bor der, eller på grunn av andre ting? Transportøkonomisk institutt har i samar-beid med Statistisk sentralbyrå utviklet en metode for å kartlegge nabolag og hvem som bor der. Hvorfor bosetter vi oss der vi gjør?  Hvilke nabolag og naboer tiltrekker, og hvilke støter fra seg forskjellige befolkningsgrupper?
 • Måling av fremkommelighet

  Fremkommeligheten i norske byer er god i forhold til det man opplever i London og Paris. Imidlertid har vi ingen god oversikt over faktisk fremkommeligheten i vegnettet lokalt og regionalt – og det står enda dårligere til når det gjelder kunnskap om utviklingen over tid på ulike deler av vegnettet.
 • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS