Du er her

Planlegging

 • Et klimavennlig Norge er mulig

  Politikerne sitter på nøkkelen og får de beslutningsmessige utfordringene når utslippene av klimagasser i Norge skal reduseres med mellom 50 og 80 prosent frem mot 2050. Lavutslippsutvalget mener en slik reduksjon er mulig uten nevneverdig velferdstap for befolkningen.
 • Bompenger bedre enn drivstoffavgift

  En ekstra drivstoffavgift kan være et effektivt alternativ til bompenger for brukerfinansiering av vegprosjekter. Men en slik avgift gir uheldige fordelingsvirkninger og bør derfor ikke brukes. Bompenger gir også normalt mer veg for hver innkrevet krone, men er best egnet for veger med mye trafikk. Lavtrafikkerte veger bør primært fullfinansieres av staten.
 • Statistikkproblem for kollektivtrafikken

  God statistikk er en forutsetning for god planlegging. For kollektivtransporten finnes ikke lenger noen god statistikk. Ingeniør Edvin Frøysadal er forsker på TØI og har i mange år arbeidet med kollektivtransport. Han misliker sterkt de statistikkproblemene som denne delen av norsk samferdsel har slitt med i lang tid.
 • Hvorfor trafikken blir som den blir

  Hvordan trafikken utvikler seg avhenger av et komplisert samspill mellom mange ulike faktorer. Økonomisk utvikling, befolkningsendringer, infrastrukturendringer og værforhold er de endringene som påvirker trafikken mest.
 • Fra dør til dør på Internett

  Reiseplanlegging er ikke enkelt. Drømmen om å kunne planlegge reisen og kjøpe billetter på tvers av transportmidler ved hjelp av én Internett-portal, er fortsatt langt unna realitet. Mange aktører, motstridende interesser og konkurransehensyn gjør oppgaven svært vanskelig.
 • 9 bud for vellykket kollektivsatsing

  Tiltakspakkene for kollektivtransport har fått flere til å reise kollektivt, og for samfunnet har de vært lønnsomme. Men kontinuerlig produktutvikling og restriksjoner på privat bilbruk må til dersom kollektivtransporten skal øke ytterligere – eller klare å bevare sin markedsandel. Positive virkemidler alene er ikke nok.
 • Dramatisk færre personskader i Statoils fartøyvirksomhet

  Antall personskadeulykker innen Statoils fartøyvirksomhet ble redusert med 84 prosent fra 2001 til 2005. En ny sikkerhetskultur basert på medvirkning, samarbeid og gjensidig forståelse for hverandres arbeidssituasjon må tilskrives det meste av æren for dette resultatet.
 • Redaksjonsrådets pris for 2005

  TØI-forskerne Inger-Anne Ravlum og Claus Hedegaard Sørensen er tildelt Redaksjonsrådets pris for beste artikkel i Samferdsel i 2005.
 • Bærekraftindikatorer: Et verktøy for bedre miljø

  Miljøbelastningen som følge av den økende godstransporten i Europa må reduseres. Et første tiltak kan være å ta i bruk egne indikatorer for bærekraftig transport. Vestlandsforsking har sammen med Universitetet i Stavanger, som en av de første i verden, utarbeidet et sett med bærekraftindikatorer som regionale myndigheter skal kunne bruke for å skaffe seg oversikt over miljøbelastningen fra transport.
 • Hordaland klar for krisetransport

  Et passasjertog med 400 passasjerer har sporet av i et rasområde mellom Mjølfjell og Uppsete på Bergensbanen. Rundt 100 personer må transporteres ut for medisinsk behandling. De resterende 300 passasjerene må vente på transport på ulykkesstedet. Det er minus 20 grader og dyp snø i skadeområdet. Der er ingen brøytet veg.
 • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS