Du er her

Politikk

 • Rammebetingelsene hemsko for kollektivtransporten

  Kollektiv¬transporten i Oslo kunne hatt 14 prosent flere passasjerer hvis rammebetingelsene var på nivå med gjennomsnittet i europeiske byer, viser analyser Urbanet Analyse har gjort for Oslo Sporveier. Urbanet har analysert kollektivtilbudet i 44 europeiske byområder, inkludert de fire nordiske hovedstedene.
 • Hallo frå Idar Mo, Sogndal

  Hvorfor skal vi la mennesker reise langt med tog når det er mye bedre for både miljøet og nasjonaløkonomien å la dem kjøre buss? Og hvorfor skal gods sendes langt med lastebil når jernbane og skip kan gjøre jobben mindre energikrevende og billigere?
 • Et klimavennlig Norge er mulig

  Politikerne sitter på nøkkelen og får de beslutningsmessige utfordringene når utslippene av klimagasser i Norge skal reduseres med mellom 50 og 80 prosent frem mot 2050. Lavutslippsutvalget mener en slik reduksjon er mulig uten nevneverdig velferdstap for befolkningen.
 • Bompenger bedre enn drivstoffavgift

  En ekstra drivstoffavgift kan være et effektivt alternativ til bompenger for brukerfinansiering av vegprosjekter. Men en slik avgift gir uheldige fordelingsvirkninger og bør derfor ikke brukes. Bompenger gir også normalt mer veg for hver innkrevet krone, men er best egnet for veger med mye trafikk. Lavtrafikkerte veger bør primært fullfinansieres av staten.
 • Reisevanene våre i 2005

  RVU 2005 er den 5. nasjonale reisevaneundersøkelsen i rekken – den forteller hvor, hvor mye og hvor langt vi reiser, hvordan vi reiser, hvilke transportressurser vi har tilgang til og hvorfor vi reiser. I denne utgaven av Samferdsel presenteres noen nøkkelfunn.
 • Redaksjonsrådets pris for 2005

  TØI-forskerne Inger-Anne Ravlum og Claus Hedegaard Sørensen er tildelt Redaksjonsrådets pris for beste artikkel i Samferdsel i 2005.
 • Trafikksikkerhet prioriteres i bistanden

  Foto: Are Wormnes
  1,2 millioner dør og 50 millioner skades hvert år i trafikkulykker. Prognosene viser at disse tall vil øke med 65 % mot år 2020, hvis ikke effektive mottiltak settes i verk. Økningen vil bli enda større for utviklingslandene. De globale kostnadene av trafikkulykker er anslått til 518 milliarder dollar per år
 • Mer forskning må til: Må fastslå hva som er farlig rus

  Foto: Are Wormnes
  Regjeringen vurderer å innføre faste, lave grenser for påvirkning også av andre rusmidler enn alkohol. Før det kan skje, må det forskes mer. Men det trenger ikke ta lang tid før grenser for påvirkning kan fastsettes for beroligende stoffer og cannabis.
 • TS-tiltak frem mot 2020: Nye biler redder liv!

  Med dagens utskiftingstakt i personbilparken vil de aller fleste biler eldre enn 2000-modeller først være skiftet ut i 2017. Dersom man med ulike tiltak forserer denne utskiftingen med fem år, kan rundt 250 menneskeliv spares frem til 2020 bare på grunn av den bedringen vi har hatt i bilenes passive sikkerhet frem til og med 2004.
 • Distriktene taper på konkurransen i luften

  Det er inntil fire ganger så dyrt å fly fra Svolvær til Kirkenes som fra Oslo til Kirkenes. Dessuten tar reisen over dobbelt så lang tid fra Svolvær. Konkurransen på stamrutenettet har ført til et betydelig prisfall etter 2002. Men på regionalrutene, der staten bestemmer takstene, har prisene økt. Det taper distriktene på. Tiden er nå moden for å revidere den offentlige takstpolitikken
 • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS