Du er her

Politikk

 • Betydelige køkostnader i Osloregionen

  Køkostnadene i Oslo-trafikken beløper seg fort til 100 000 kroner pr lastebil pr år. Dette må myndighetene gjøre noe med, sier viseadministrerende direktør Erling Sæther i Linjegods til Samferdsel. Medisinen han foreskriver er økte statlige investeringer til veg og jernbane sammen med upopulære tiltak som veiprising og skattelegging av gratis parkering for ansatte. Dette er nødvendig for å redusere privatbilismen og gi mer rom for næringslivet på vegene.
 • Transportstatistikk: Privatbilen øker konkurransefortrinnet

  Bensinprisen sank med nær 4 prosent i 2002. Prisen på jernbanebilletter og bussbilletter derimot steg med henholdsvis 6 prosent og 3 prosent. Selv om bilen ble dyrere å vedlikeholde og reparere, styrket den sitt konkurransefortrinn vesentlig i 2002 viser den årlige statistikkoversikten fra Transportøkonomisk institutt. Jernbanetransporten gikk betydelig tilbake i 2002 og er nå nede på samme nivå som i 1997
 • Tidenes største omlegging av føreropplæringen

  Mer obligatorisk opplæring er på full fart inn i føreropplæringen og kjøreskolene er i ferd med å få en mer ansvar enn i dag. Første juli i år ble trafikalt grunnkurs innført som et obligatorisk element for alle som skal ta sertifikat, og etter planen skal alle elementene i den nye føreropplæringen være innført 1. januar 2005.
 • Ingen sikkerhetseffekt av Bilist2000

  Trafikksikkerhetskampanjen Bilist2000 har ikke bidratt til å bedre trafikksikkerheten. Kampanjen fikk 140000 norske bilister til å klistre et merke på bakruta som et tegn på at de forpliktet seg til å bruke bilbelte og respektere fartsgrensene. En evaluering utført ved Transportøkonomisk institutt viser en mulig liten atferdsendring hos noen av medlemmene så lenge kampanjen pågikk, men denne opphørte da kampanjen var over.
 • PolCorridor vil effektivisere transporttilbudet fra Norden til Sydøst-Europa

  Norske eksportører og transportbedrifter bør være våkne: - Om et par år vil en ny transportkorridor gjennom Polen og Tsjekkia til det sydøstlige Europa være etablert og åpne nye muligheter for norsk næringsliv. Denne regionen er den som har høyest vekst i Europa i dag, sier Johanna Ludvigsen og Steven Johnsen ved Transportøkonomisk institutt og inviterer norske eksportører/importører, transportører og logistikkselskaper til å bli med i et brukerforum.
 • Halvert risiko de første månedene bak rattet. Hva er det som læres?

  Ingen har høyere risiko enn 18-åringenene med en gang de har tatt førerkortet. I løpet av bare noen måneder reduseres imidlertid risikoen til det halve. Hva slags læring er det som skjer?
 • EU-forslag gjør AutoPASS allerede gammeldags

  AutoPASS-systemet som nå innføres som felles standard for innkreving av bompenger i Norge, kan få begrenset levetid. Nylig la EU-kommisjonen fram et forslag om at standarden for felles innkreving av veiavgifter i Europa skal baseres på satellitt-teknologi, og ikke 5.8 Ghz mikrobølgeteknologi som AutoPASS-systemet bygger på. Denne teknologien skal fases ut i perioden 2008 – 2012, ifølge forslaget.
 • Incentivordningen - ny gulrot i transportpolitikken

  De byområdene som får til en reduksjon i biltrafikken og en økning i kollektivtrafikken, vil bli premiert. Dette er det overordnete prinsippet i insentivordningen for kollektivtransport som Regjeringen lanserte i  Kollektivmeldingen. ECON har utredet ordningen videre og skisserer i denne artikkelen hvordan de tenker seg ordningen gjennomført i praksis.
 • Økt trafikkbelastning: Nordmenn flytter ut - innvandrere flytter inn

  Økt trafikkbelastning i et byområde kan føre til at norske barnefamilier flytter ut av området mens innvandrerfamilier flytter inn. Dette viser en studie av fem boligområder i Oslo øst. Trafikkreguleringer kan føre til at et område skifter etnisk karakter.
 • Nye kalkulasjonsrenter gjør samferdselsprosjekter svært ulønnsomme

  Samferdselsdepartementet har økt kalkulasjonsrenten til bruk i vurdering av samferdselsprosjekter.   Denne økningen  innebærer at man heretter må lete lenge etter lønnsomme prosjekter i Samferdselssektoren.  Sammenlignet med resten av Europa ligger Norge nå høyest når det gjelder avkastningskravet for sine samferdselsprosjekter.

 • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS