Du er her

Politikk

 • Regional planlegging - balansegang på slakk line

  Det er stort sprik mellom intensjoner og praksis når det gjelder regional planlegging i Norge. Fylkeskommunen balanserer på slakk line når det gjelder planarbeidet og er avhengig av at kommunene og staten, som holder i linen, stiller opp som lojale medspil-lere. Dette er ikke alltid tilfelle. Til tross for mange reformforslag de siste 40 år for å styrke regional planlegging har lite skjedd.
 • Større reisevaneundersøkelse gir nye analysemuligheter

  Vel 20.000 personer er blitt intervjuet i den nye nasjonale reisevaneundersøkelsen (RVU2001) hvor datainnsamlingen nå er avsluttet. Dette er atskillig flere enn tidligere, og gir økte analysemuligheter. Transportøkonomisk institutt er som tidligere faglig ansvarlig for undersøkelsen
 • Fremtidens trafikanter - krevende kollektivkunder?

  Analyser av ulike trafikantgrupper kan type på at kollektivtransporten vil møte mer krevende kunder i fremtiden. Ungdom stiller blant annet høyere krav til standarden på kollektivtilbudet enn andre grupper, viser analyser gjennomført av TØI på oppdrag fra Vegdirektoratet.
 • Kollektivtransportministeren

  Anbud, resultatavhengige kvalitetskontrakter og incitamentbasert statlig finansieringsordning for kollektivtrafikken. Dette vil være nøkkelbegreper i arbeidet for å få fart på kollektivtransporten, ifølge stortingemeldingen som nettopp er lagt fram.
 • Færre kommuner - flere tunneler

  Dersom infrastrukturprosjekter gjør det mulig å slå sammen kommuner kan dette øke den samfunnsøkonomiske nytten ved slike prosjekter. Gevinstene ved å slå sammen Aukra og Midsund i Møre og Romsdal er imidlertid ikke store nok til å forsvare bygging av fast forbindelse mellom disse øykommunene.
 • Hovedflyplassen gir betydelige ringvirkninger på Øvre Romerike

  Hovedflyplassen på Gardermoen genererer direkte eller indirekte minst 25 000 arbeidsplasser. Omkring en fjerdedel av disse er nå lokalisert på Øvre Romerike. Flyttingen av flyplassen har følgelig skapt betydelige ringvirkninger lokalt.
 • Samferdselskomitéen kritisk til utformingen av NTP

  Medlemmene av Stortingets samferdselskomité opplevde Nasjonal transportplan 2002- 2011 (NTP) som svært vanskelig tilgjengelig og brukte i liten grad den metoden og planleggingsformen dokumentet bygde på da de behandlet planen. Det viser en evaluering utført ved Transportøkonomisk institutt.
 • Slipp ekspressbussene fri!

  Opphev reguleringen av ekspressbussene i forhold til jernbanen, la ekspressbussene konkurrere mot hverandre og ikke beskytt lokalrutene. Det er konklusjonene i en evaluering av ekspressbusspolitikken.
 • Forslag til nytt ferjetakstsystem: Dyrere for lastebiler - billigere for personbiler

  Vogntog på lengre ferjestrekninger kan få en økning i billettprisen på opp mot 80 prosent, mens personbiler som fraktes på kortere strekninger vil få billigere billetter i forhold til i dag.
 • Nottingham velger avgifter på privat parkering framfor vegprising

  Myndighetene i Nottingham i England velger å avgiftsbelegge private parkeringsplasser for å dempe rushtidstrafikken framfor å innføre vegprising. Fra 2004 skal bedrifter i sentrum betale nær 2000 kroner årlig pr parkeringsplass om alt går etter planen. Pengene skal gå til investeringer og drift av kollektivtrafikken.
 • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS