Du er her

Politikk

 • Transport i by - et nytt etatsprosjekt i Vegdirektoratet

  Vegdirektoratet arbeider med å etablere et nytt etatsprosjekt som skal fokusere på Transport i by. Prosjektet vil starte neste år og gå fire år framover, med en samlet økonomisk ramme på 12 millioner kroner.
 • Exit Braathens - etterpåkloke betraktninger og framtidige utfordringer

  Det vil være svært vanskelig for myndighetene å regulere luftfartsmarkedet slik at en eventuell monopolist som SAS ikke tar ut en viss monopolprofitt, konkluderer forsker Jon Inge Lian i denne artikkelen. Gjennom ulike tiltak har imidlertid myndighetene mulighet til å hindre at ulempene for kundene blir altfor store.
 • Nasjonal sykkelstrategi inn bakveien i NTP

  I forbindelse med behandlingen av Nasjonal Transportplan 2002-2011 (NTP) i februar ble det ikke flertall i Stortinget for å be regjeringen utarbeide en nasjonal sykkelstrategi. Det ble imidlertid vedtatt noen måneder senere i forbindelse med Stortingets behandlingen av Regjeringens miljøvernpolitikk. – En nasjonal strategi er viktig for å styrke sykkelen som miljøvennlig fremkomstmiddel, sier generalsekretær i Syklistenes landsforening, Trond Berget.
 • Strukturanalysen - en viktig premiss for et fremtidig flyplassnett

  Dersom Stortinget ønsker endringer i lufthavnstrukturen, bør økonomiske og flyoperative forhold vektlegges, konkluderer en utredning som Luftfartsverket har overlevert Samferdselsdepartementet. Analysene viser at flyplassene Fagernes, Sandane, Namsos, Narvik og Vardø er samfunnsøkonomisk ulønnsomme med klar margin. I tillegg er flyplassene Svolvær, Førde, Mosjøen, Ørsta/Volda og Honningsvåg funnet å være samfunnsøkonomisk ulønnsomme, men med usikker margin.
 • Spennende forsøk i de største byområdene

  Byområdene Oslo, Kristiansand, Stavanger Bergen, Trondheim og Tromsø skal i framtiden få større muligheter til for eksempel å velge mellom vegbygging eller kollektivtrafikk enn hva tilfellet er i dag. Samferdselsdepartementet inviterer i statsbudsjettet til forsøk der statlige, fylkeskommunale og kommunale samferdselsmidler skal kunne legges i en pott og fordeles lokalt.
 • Decision Time: Ufullstendig og urealistisk hvitbok om europeisk transportpolitikk?

  "European Transport Policy For 2010: Decision Time!" er navnet på EUs nye transportpolitiske hvitbok, som etter behandling i EUs organer skal angi retningslinjene for den praktiske politikk som skal føres i det kommende tiår. Dokumentet bærer imidlertid preg av både å være ufullstendig og urealistisk.
 • Lars Wilhelmsen: Staten må løsne grepet

  - Når oppgavefordelingsutvalget først kom til at man burde ha et sterkt regionalt nivå, så falt mange av brikkene for organisering av samferdselssektoren på plass av seg selv. Skal reformen bli vellykket er det imidlertid viktig at staten våger å løsne grepet og støtte opp om de beslutninger som fattes lokalt, sier utvalgsleder Lars Wilhelmsen.
Viser fra 131 til 137 av totalt 137 artikler
 • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS