Du er her

Politikk

 • DEBATT

  Om høyhastighetstog og nyttekostnadsberegninger

  Høyres transportpolitiske talsmann Øyvind Halleraker framsetter, i forrige nummer av Samferdsel (nr. 5 – juni 2010), en rekke urik­tige påstander om TØIs syn på høyhastig­hetsbaner. Påstandene ble gjentatt i Dagens Næringsliv 28.7. og imøtegått i samme avis den 10.8.

 • Skattlegging av P-plasser på jobben:

  Den beste av to nest-best-løsninger

  Både skattefritak for arbeidsgiverbe­talte kollektivreiser og skattlegging av P-plasser som arbeidsgiver stiller til dis­posisjon er tiltak som gjør at flere reiser kollektivt fremfor å kjøre bil til jobben. Artikkelforfatteren er kommet frem til at hvis man ikke ønsker direkte beskatning av rushtrafikken, er det bedre å skatt­legge parkeringen enn å gi skattefritak for kollektivreisene.

 • LEDER

  Det gjelder å ta ansvar!

  Det er forunderlig hvor flinke noen er til ikke å tenke! Se bare på det som nå heter universell utforming. Det skal bety at et transportsystem som er universelt utformet, skal kunne brukes av alle – også funksjonshemmede. Dette er høyt prioritert i Nasjonal transportplan.

 • TEMPONYTT

  Grønn optimisme møter finans- og handelskrise

  Liberaliseringen av det europeiske jernbanemarkedet, nedbygningen av de nasjonale mono­polene, omstillinger for hundretusener ansatte og åpningen for at nye operatører med nye kommersielle forretningsmodeller skal komme til, er et av de størst sosiale eksperimentene i Europa i dag

 • Dette må til hvis bilavhengigheten skal reduseres i Buskerudbyen:

  Dyptgripende endringer i areal- og transportpolitikken

  Konsentrasjon av den fremtidige arealutviklingen er avgjørende om byregionen Buskerudbyen skal kunne utvikle seg i tråd med foreliggende ambisjoner, fremgår det av en faglig utredning fra Transportøkonomisk institutt (TØI).

 • Samferdsel i en nedgangstid

  ”Etter depresjonen kommer inflasjonen”, sa Jacques Attali, tidligere rådgiver for president Mitterrand, med hentydning til Ludvig XIVs berømte ”etter oss kommer syndfloden”. Attali var hovedtaler ved International Transport Forum (ITF) i Leipzig, som i år handlet om ”Samferdsel for en global økonomi: utfordringer og muligheter i en nedgangstid”.

 • Skrikende behov for kunnskap om transport og klima

  Lasse Fridstrøm kommenterer tre forhold knyttet til samferdselssektoren: Behovet for et forskningsbasert kunnskapsgrunnlag, argumenter for og i mot OPS, og overføringen av riksveger til fylkene

 • Ju större plan, desto större risk för underfinansiering

  ”Det är lätt att bli yr när man som svensk får ta del av sådana siffror,” skriver Hjalmar Strömberg etter å ha studert innholdet i NTP 2010-2019. Men helt yr blir han visst ikke, for som han poengterer: ” The proof of the pudding is in the eating.”

 • Bytransport i utakt med politiske mål

  Samferdselsdepartementet bruker gulrøtter, Miljøverndepartementet preken. Ingen bruker pisk. Måloppnåelsen innen området samordnet areal- og transportpolitikk i by, er ganske svak

 • Planlegging av veg i by: Vanskelig rollefordeling mellom kommune og vegvesen

  Utbygging av veg i by fører ofte til sterke konflikter. Dette skyldes ikke minst de rollene Statens vegvesen og kommunen inntar. Vegvesenet blir gjerne den ”ansvarlige” som fokuserer på økonomi, mens kommunepolitikere inntar en ”uansvarlig” rolle hvor kun den beste vegløsning er god nok.

 • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS