Du er her

Politikk

 • Bompengenes innflytelse på trafikkmønsteret

  Opphøret av bompengeinnkreving for passering av veg- og tunnelprosjektet Rennfast førte til en betydelig trafikkvekst, fastslår artikkelforfatterne, som her ser nærmere på denne veksten
 • Universell utforming: Gjeldende lovverk ikke godt nok

  Nasjonale politikkdokumenter inkluderer i hovedsak idealene om universell utforming og at hele reisen skal være tilgjengelig. Lovverket krever ikke i samme grad at kollektivtransportsystemene skal oppfylle disse kravene. Man kan dermed si at politikkambisjonene er større enn hva lov- og regelverket krever, og at gjeldende lovverk ikke er godt nok
 • POT - På jakt etter kunnskap

  Program for overordnet transportforskning (POT), igangsatt i 2001, er en følge av at Samferdselsdepartementet så behov for et nytt verktøy i sin jakt på kunnskap.
 • Plusser og minuser ved konkurranseutsetting

  Debatten om konkurranseutsetting innen kollektivtransport er ofte polarisert: Én gruppe hevder at dette er negativt fordi det rammer arbeidstagere og gir høye administrasjonskostnader, mens en annen gruppe mener det er positivt fordi det gir bedre tilbud til lavere pris
 • Staten betaler, samfunnet vinner

  Ikke bare de reisende, men ifølge forskerne også samfunnsøkonomien, kan under visse forutsetninger tjene på at staten øker sine tilskudd til regional luftfart og dermed sørger for billigere flybilletter
 • Skip kontra lastebil, hva er best for miljøet?

  Har de rett, de mange som lenge har ment at godstransport med skip er mindre miljøfiendtlig enn godstransport med lastebil?
 • Til sjenanse for mennesker og miljø

  Det hører med i bybildet at et stort vogntog snor seg møysommelig gjennom en rundkjøring og at en varebilsjåfør parkerer på kant med loven. Hva skal til for at godstrafikk i byer blir mindre sjenerende for mennesker og miljø?
 • En god sjåfør kan være avgjørende for betalingsviljen

  Norske kjøpere av godstransport er gode kremmere, fremgår det av forskningsrapporten ”Betalingsvilje for kvalitet i godstransport”: Helst bare når de av hensyn til eget renommé finner det nødvendig, betaler de ekstra for ytelser som ikke alle transportører tilbyr
 • Nye transportmønstre -ute i verden og hjemme

  Verden forandrer seg, med virkninger også for transporten av varer til og fra Norge.
 • Blikk inn i en annerledes fremtid

  For noen år siden hadde det virket science fiction-preget, dette arbeidet med Intelligente Transportsystemer (ITS) som forskere ved SINTEF og TØI har utført
 • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS