Du er her

Politikk

 • KOMMENTAR - STATSBUDSJETTET 2014

  Sigbjørn Johnsen serverte mye, Siv Jensen plusset på: Enda sterkere satsing på transport!

  Etter at finansminister Sigbjørn Johnsen i Stoltenberg-regjeringen foreslo tidenes mest ekspansive budsjett for veg- og baneinfrastruktur 14. oktober, har finansminister Siv Jensen i den nye Solberg-regje­ringen ytterligere prioritert transport i sin tilleggsproposisjon, som ble lagt fram for Stortinget 8. november.

 • LEDER

  Stort og smått å gripe fatt i

  Den nye regjeringen er ikke kommet til dekket bord innen samferdsels­sektoren. Her har den altså mye å gripe fatt i. Likevel, noe av alt som kan sies om de siste åtte årenes Stoltenberg-regjeringer, er at de satte samferdse­len solid på dagsordenen her i landet.

 • NÆRBLIKK

  Styrket satsing på transport – redusert satsing på transportforskning

  «For oss som driver med transportforskning er det selv­sagt trist at bevilgningene til dette nok en gang reduse­res samtidig som statens ressursbruk til transportformål øker til historisk høye nivåer», skriver Kjell Werner Johan­sen i dette nærblikket på den avtroppende Stoltenberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2014.

 • INNSPILL

  Myter og fakta om forskjellen på svensk og norsk nasjonal transportplanlegging

  «Svenskene har midler på om lag 51 mrd. kr per år å bruke på den nasjonale transportinfrastrukturen, mens vi har om lag 61 mrd. kr per år», skriver artikkelforfatteren, idet han tilføyer: «Men Sverige har nes­ten 10 ganger så langt riksvegnett og 3 ganger så langt trafikkert jern­banenett som Norge.» Han tilføyer også at forskjellen i antall milliarder kroner blir større hvis norske fylkes­kommuners satsing blir medregnet.

 • TEMPO-NYTT

  Gods fra veg til bane. Eller omvendt.

  Overføring av gods fra veg til sjø og bane har i lang tid vært et vedtatt og omforent politisk mål. Det mangler ikke på ambisjoner. I henhold til prognosene i Nasjonal transportplan er det ingenting som skal øke mer enn godstransport med jernbane. Veksten er stipulert til nesten 170 % fra 2011 til 2060, altså bortimot en tredobling. Men i praksis går utviklingen i stikk motsatt retning, og det tilsynelatende i stadig raskere takt.

 • KRONIKK - REGJERINGENS NTP-SATSING PÅ KOLLEKTIVTRANSPORTEN

  Mye til den som gjør lite

   «Kanskje en passende interessevekkende, tabloid overskrift kan være: Jernbanen tar seg av 10 prosent av de kollektivt reisende, men tilbys av staten omlag 80 prosent av de ressursene staten vil gå inn med i utviklingen av kollektivtransporten på land», skriver kronikkforfatteren. Han synes ikke overbevist om at dette er en fornuftig satsing.

 • Vegbygging i Sverige og her hjemme:

  Nordmennene har en mer avslappet holdning til lønnsomhet

  Sverige prioriterer vegprosjekter etter samfunnsøkonomisk lønnsomhet. I Norge er det mer tilfeldig hvordan vegprosjekter blir prioritert, fremgår det av en gjennomgang av prosjekter som er anbefalt gjennomført av vege­tatene i de to landene.

 • Ja takk til både vinter-OL og transportinfrastruktur

  Slik foregår det

  Spørsmål og svar pr. e-post.
  Den spurte tilbys å bruke opptil tre ganger så stor plass som spørreren, og blir ikke fulgt opp med avklarende spørsmål.

 • KRONIKK

  Slutt å utrede – begynn å bygge i og ut fra Oslo

  Vi trenger jernbanen som en viktig del av transportsystemet på Østlandet. Men heller enn å strides om hvor omfattende jernbanens Inter- City-satsing på Østlandet bør bli, bør vi starte bygging av sentrale parseller i og nær Oslo, der trafikkgrunnlaget er størst og vi raskt kan nyttiggjøre oss investeringene når anlegget er ferdigstilt.

 • DEBATT

  Trafikkberegninger og InterCity-utbygging

  Mens Jernbaneverket anbefaler at dobbelt­sporutbyggingen fullføres til Grenland, Lil­lehammer og Halden, finner Dovre/TØI ikke grunnlag for noen utbygging i Ytre IC (utenfor Tønsberg, Hamar og Fredrikstad)

 • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS