Du er her

Politikk

 • RVU 2005: Bilen er viktig i hverdagen

  Korte reiser med bil er egentlig ikke så korte fordi de inngår i en kjede av korte turer som til sammen blir en lang. Bilen spiller en viktig rolle i hverdagen: Barnefamilier klarer seg ikke uten, og blant de eldre – spesielt kvinner – øker andelen med førerkort raskt, viser tall fra Den nasjonale reisevaneundersøkelsen, RVU, 2005.
 • -Husk mennesket i kriseplanene!

  Terrorbombene som smalt i London 7. juli i fjor lærte byens myndigheter en viktig lekse: Det er et stort antall enkeltmennesker som rammes når byen lammes av angrep som dette. Det var det ikke tatt tilstrekkelig høyde for i kriseplanene.
 • Rammebetingelsene hemsko for kollektivtransporten

  Kollektiv¬transporten i Oslo kunne hatt 14 prosent flere passasjerer hvis rammebetingelsene var på nivå med gjennomsnittet i europeiske byer, viser analyser Urbanet Analyse har gjort for Oslo Sporveier. Urbanet har analysert kollektivtilbudet i 44 europeiske byområder, inkludert de fire nordiske hovedstedene.
 • Hallo frå Idar Mo, Sogndal

  Hvorfor skal vi la mennesker reise langt med tog når det er mye bedre for både miljøet og nasjonaløkonomien å la dem kjøre buss? Og hvorfor skal gods sendes langt med lastebil når jernbane og skip kan gjøre jobben mindre energikrevende og billigere?
 • Et klimavennlig Norge er mulig

  Politikerne sitter på nøkkelen og får de beslutningsmessige utfordringene når utslippene av klimagasser i Norge skal reduseres med mellom 50 og 80 prosent frem mot 2050. Lavutslippsutvalget mener en slik reduksjon er mulig uten nevneverdig velferdstap for befolkningen.
 • Bompenger bedre enn drivstoffavgift

  En ekstra drivstoffavgift kan være et effektivt alternativ til bompenger for brukerfinansiering av vegprosjekter. Men en slik avgift gir uheldige fordelingsvirkninger og bør derfor ikke brukes. Bompenger gir også normalt mer veg for hver innkrevet krone, men er best egnet for veger med mye trafikk. Lavtrafikkerte veger bør primært fullfinansieres av staten.
 • Reisevanene våre i 2005

  RVU 2005 er den 5. nasjonale reisevaneundersøkelsen i rekken – den forteller hvor, hvor mye og hvor langt vi reiser, hvordan vi reiser, hvilke transportressurser vi har tilgang til og hvorfor vi reiser. I denne utgaven av Samferdsel presenteres noen nøkkelfunn.
 • Redaksjonsrådets pris for 2005

  TØI-forskerne Inger-Anne Ravlum og Claus Hedegaard Sørensen er tildelt Redaksjonsrådets pris for beste artikkel i Samferdsel i 2005.
 • Trafikksikkerhet prioriteres i bistanden

  Foto: Are Wormnes
  1,2 millioner dør og 50 millioner skades hvert år i trafikkulykker. Prognosene viser at disse tall vil øke med 65 % mot år 2020, hvis ikke effektive mottiltak settes i verk. Økningen vil bli enda større for utviklingslandene. De globale kostnadene av trafikkulykker er anslått til 518 milliarder dollar per år
 • Mer forskning må til: Må fastslå hva som er farlig rus

  Foto: Are Wormnes
  Regjeringen vurderer å innføre faste, lave grenser for påvirkning også av andre rusmidler enn alkohol. Før det kan skje, må det forskes mer. Men det trenger ikke ta lang tid før grenser for påvirkning kan fastsettes for beroligende stoffer og cannabis.
 • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS