Du er her

Politikk

 • TS-tiltak frem mot 2020: Nye biler redder liv!

  Med dagens utskiftingstakt i personbilparken vil de aller fleste biler eldre enn 2000-modeller først være skiftet ut i 2017. Dersom man med ulike tiltak forserer denne utskiftingen med fem år, kan rundt 250 menneskeliv spares frem til 2020 bare på grunn av den bedringen vi har hatt i bilenes passive sikkerhet frem til og med 2004.
 • Distriktene taper på konkurransen i luften

  Det er inntil fire ganger så dyrt å fly fra Svolvær til Kirkenes som fra Oslo til Kirkenes. Dessuten tar reisen over dobbelt så lang tid fra Svolvær. Konkurransen på stamrutenettet har ført til et betydelig prisfall etter 2002. Men på regionalrutene, der staten bestemmer takstene, har prisene økt. Det taper distriktene på. Tiden er nå moden for å revidere den offentlige takstpolitikken
 • Kan vi bygge oss ut av køproblemene

  Om ikke lenge skal politikerne fastlegge innholdet i den såkalte Oslopakke 3 for transportsystemet i Oslo og Akershus. Spørsmålet i overskriften er derfor høyaktuelt.
 • I byene må det koste å kjøre bil, forutsatt gode alternativer

  Liv Signe Navarsete har en klart formulert basis for sitt virke som samferdselsminister de neste fire årene: Soria Moria-erklæringen. Den forplikter ikke bare henne, men hele regjeringen. Det betyr at Stortingets NTP-vedtak skal oppfylles. Basta! Det kan bety billigere ferdsel i Utkant-Norge. Men i byene må det koste – forutsatt at det finnes gode alternativer til bilen.
 • Samferdselspolitikk er ikke for prinsippryttere

  Hun ønsker seg en liberal SV’er som sin etterfølger – om noen slike finnes. Samferdselspolitikk er for viktig til å overlates til prinsippryttere. Skal vi få en effektiv kollektivtrafikk, tryggere veger og en mer miljøvennlig transport, må det nytenkning til – og mot og evne til å gå utradisjonelle veger for å nå viktige mål.
 • Politikerne har liten tillit til regnestykkene

  Det store flertallet av samferdselskomiteens medlemmer har ikke tillit til flere av de virkningsberegningene som etatene skal styre etter ved gjennomføring av Nasjonal transportplan. ”Det er litt sånn at vi har på en måte mistet troen på de beregningene som departementet foretar”, sier et av medlemmene i samferdselskomiteen.
 • Vegen snakker ikke tydelig nok

  Vegen snakker til oss, men vi forstår ikke alltid hva den sier. Hvorfor legger ellers noen bilister av gårde i feil kjøreretning på en moderne, firefelts motorvei som er merket og skiltet etter alle lærebokens regler? Problemet kan bestå i at vegplanleggere og skiltmyndigheter betrakter vegen for mye som et fysisk anlegg og for lite som et kommunikasjonssystem – et massemedium. Kanskje bør pedagoger og informatører overta mer av ingeniørenes skiltansvar i fremtiden?
 • Norske bilavgifter under press

  Europakommisjonen har tatt til orde for harmonisering av bilavgiftene i Europa. Det heter at kjøps- og registreringsavgiftene bør avskaffes og erstattes av års- og bruksavgifter, og at avgiftene på både eie og bruk av bil i størst mulig grad bør være gradert etter CO2-utslipp. En slik harmonisering vil stille norske politikere overfor store utfordringer, men representere også en mulighet for en betydelig mer offensiv miljøpolitikk.
 • Harald Norem, NTNU: Viktig at forskningsmidlene brukes for å sikre rekrutteringen

  -Forskningsmidler bør brukes strategisk for å sikre rekruttering og oppbygging av kompetanse hos unge medarbeidere. Det mener professor Harald Norem ved Institutt for bygg, anlegg og transport ved NTNU. Han frykter en forgubbing av fagmiljøene og at økt konkurranseutsetting av forskningen vil gjøre det vanskeligere å rekruttere og bygge opp kompetanse hos unge medarbeidere.
 • Finpusser lederegenskapene før drømmejobben

  Den 1. mars overtar Lasse Fridstrøm som ny instituttsjef ved Transportøkonomisk institutt. –Dette er en jobb jeg har hatt lyst på lenge. Samtidig blir det veldig utfordrende, mer utfordrende enn den jobben jeg har i dag, sier den høyt profilerte avdelingsdirektøren i Konkurransetilsynet.
 • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS