Du er her

Sykkel

 • KRONIKK

  Svakheter i den norske målsettings- og utredningskulturen: Samferdselssektoren bør lære av 22. juli-rapporten

  22. juli-kommisjonen har pekt på et trekk ved det norske samfunnet som, vil jeg tro, mange av oss har sett på nært hold innenfor de saksområdene i sam­funnet vi måtte ha nærkontakt med.

 • Med gode virkemidler kan arbeidsgivere lykkes:

  Stimulerer ansatte til å la bilen stå

  En rekke offentlige og private arbeidsgivere har lagt opp til at ansatte skal la bilen stå hjemme når de drar til jobben, og resultatene er i mange tilfelle målbare. Statens vegvesen og virksomheter i Kongsberg Teknologipark er blant eksemplene

 • De daglige reisene i et 25-årsperspektiv:

  Vi bruker bilen mer, men går og sykler mindre

  Mindre sykling og gange, mer bilkjø­ring… Randi Hjorthol beretter i denne artikkelen om en utvikling som ikke i alt og ett er i harmoni med politiske ønsker og målsettinger.

 • Kraftig redusert risiko på norske veier

  Risikoen for å bli skadet som fotgjen­ger er bortimot halvert fra 2005 til 2010, skriver Torkel Bjørnskau i denne artikkelen.

 • Syklistenes ekspressveger vinner terreng

  • Bare for syklister, god fart, gjerne flere felter – og kanskje noen servicestasjoner underveis… Dette er karakteristiske trekk ved en sykkelekspressveg
  • I noen land finnes slike veger allerede, i Norge ligger en og annen slik veg an til å kunne bli et faktum i løpet av få år
  • Fra 500 000 kroner til 30 millioner kroner per kilometer – det er hva en sykkelekspressveg kan anslås å ville koste her i landet
  • Årlige driftskostnader per kilometer sykkelekspressveg i Norge kan anslås til over 50 000 kroner
  • Anlegg og drift av sykkelekspressveger vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt, ifølge TØIs vurderinger
 • KOMMENTAR

  Tiden er inne for et statlig skippertak

  Denne kommentaren springer ut av en lenge følt frustrasjon grunnet i det jeg opplever som en nærmest absurd dis­krepans mellom målformuleringer og praksis i arbeidet med kollektivtransport i de større byene våre

 • Elektriske kjøretøy i kø for å overta: «Peak Car» er nådd

  Står vi nå foran en tid hvor vi vil opp­leve at mennesker i hopetall vil velge å la bilen stå og heller satse på andre fremkostmidler? Ja, hevder Dr. Peter Harrop i denne artikkelen. Han forutser en elektrifisering av persontransporten, og han sikter da slett ikke bare til elek­triske biler. I tillegg mener han å kunne fastslå at det finnes et metningspunkt for antall personbiler i et samfunn – et «Peak Car».

 • Trafikkdøden herjer i Brasil

  Ni av ti dødsfall og skader i trafikken her i verden skjer i utviklingslandene, ifølge tall fra Verdens helseorganisa­sjon (WHO). Bare i Brasil krever trafikken hvert år mer enn 57 000 menneskeliv

 • Et mulig tiltak mot ungdomsulykkene: gradert førerkort fra 17 1/2 år

  • Hva med et pakketilbud der myndighetene tilbyr at teoriprøven for bilførerkort kan avlegges ved fylte 16 år, og at prøven for et gradert førerkort kan avlegges i en alder av 17 ½ år – betinget av hyppig øvelseskjøring i mellomtiden?
  • Ut fra det vi i dag vet om risiko og effekter av tiltak, er det all grunn til å tro at et slikt kombinasjonstiltak vil redusere antall skadde ungdommer i trafikken. Stimulering til mopedkjøring fremfor kjøring med lett MC kan bidra til det samme.
 • Stor betalingsvilje for transportforbedring

  Ola og Kari verdsetter tiden sin til 80 kroner pr. time når de kjører bil på korte private reiser. De som bruker kollektivtransport verdsetter tiden sin til vel en femtilapp pr. time. Folk er også villige til å betale mye for å få ned risikoen for å omkomme i trafikkulykker og for å redusere luftforurensninger og støy fra transport. Å unngå et dødsfall i trafikken er verdt vel 30 millioner kroner.

 • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS