Du er her

Sykkel

 • LEDER

  Preventiv omtanke er gratis

  Et gjennomsnittlig benbrudd, behandlet på sykehus, koster drøyt 22 000 kroner, og en yrkesaktiv, sykemeldt person koster ca. 1500 kroner per dag, ifølge professor Terje P. Hagen ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo. Det betyr at det fort blir dyrt når noen er uheldig og sklir og brekker en arm eller et bein på hålka, og hålkeføre med tilhørende brudd i armer og bein har det vært mer enn nok av i alle landsdeler denne vinteren.

 • TEMPO-Konferansen "Policy change for sustainable transport"

  Vanskelig vei fram mot karbonfri mobilitet

  Transportaktivitet er fremdeles fullstendig fossil, det vil si mer enn 95 prosent karbonbasert. Mens klimagassutslippene i andre sektorer går ned, fortsetter klimagassutslippene fra transport å øke. En klimapolitisk kursendring synes uomgjengelig nødvendig.

 • Myndighetene sier A, men ikke B:

  Dårlige vedlikehold undergraver syklismen

  Syklistenes ulykkesrisiko øker – og deres trygghetsfølelse og fremkommelighet blir redusert – gjennom mangelfullt vedlikehold av sykkelanlegg og vegskuldre. Hvis man skal få flere til å velge sykkelen fremfor bilen, er det nødvendig ikke bare å bygge mer og bedre sykkelinfrastruktur, men også å bedre vedlikeholdet.

 • Supplerende tiltak gjør gangfelt bedre

  Gangfelt kan gi falsk trygghetsfølelse og dermed forverre sikkerheten for fotgjengerne. Men supplerende tiltak, i form av eksempelvis trafikkøyer og innsnevringer av vegbanen, kan eliminere dette problemet.

 • Den nasjonale reisevane-undersøkelsen 2009:

  Flere bor i husholdning med to biler - og mange har et bedret kollektivtilbud

  Andelen personer i Norge som bor i en husholdning med minst to biler, økte til 42 prosent i 2009 fra 39 prosent i 2005, ifølge nyeste utgave av den nasjonale reisevaneundersøkelsen.

  Blant det øvrige som fremgår av undersøkelsesrapporten, som offentliggjøres i disse dager, er at 25 prosent av befolkningen i 2009 hadde et kollektivtilbud med minst fire avganger i timen på dagtid, opp fra 23 prosent i 2005.

 • Midtstilt felt positiv effekt for syklister

  Midtstilt sykkelfelt – som er et oppmerket sykkelfelt i kryss, til venstre for bilenes høyresvingsfelt – forbedrer trolig syklistenes sikkerhet, trygghetsfølelse og fremkommelighet. TØI anbefaler derfor at tiltaket inkluderes i sykkelhåndboken og at tiltaket brukes mer i bykryss enn i dag.

 • Erfaringer fra et EU-prosjekt:

  Smidigere transport kan styrke turismen

  En bedre samordning av tilbudene for langdistanserreiser og lokale reiser kan lette situasjonen for turistene og dermed gjøre turistdestinasjonene mer attraktive, fremgår det av et EU-prosjekt.

 • Miljø, tid og penger kan spares:

  Et mulig marked for samkjøring

  • En enkel løsning på problemet med for mange biler, er å få flere personer til å kjøre sammen. I en nettsurvey blant ansatte i Lysaker/Fornebu-området stiller omtrent halvparten av respondentene seg positiv til en samkjøringstjeneste.
  • Omtrent én av fire er nøytral, mens en annen firedel er skeptisk eller negativ. Miljø, pris og kortere reisetid oppgis å være de viktigste grunnene til å stille seg positiv. Mindre fleksibilitet er den viktigste grunnen for å være negativ.

 • Budsjett som gir håp

  Regjeringens forslag til samferdselsbudsjett for 2011 gir økninger på flere områder. Til tross for dette vil det ta svært mange år før kvali­teten på infrastrukturen er på et akseptabelt nivå

 • Vanskelig å bygge sykkelveger i Norge, men:

  Umulig bare når en ikke vil

  Et stort gap mellom planer om sykkelve­ger og realisering av planene, fastslår artikkelforfatteren, som søker forklarin­ger på gapet

 • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS