Du er her

Sykkel

 • KOMMENTAR

  Tiden er inne for et statlig skippertak

  Denne kommentaren springer ut av en lenge følt frustrasjon grunnet i det jeg opplever som en nærmest absurd dis­krepans mellom målformuleringer og praksis i arbeidet med kollektivtransport i de større byene våre

 • Elektriske kjøretøy i kø for å overta: «Peak Car» er nådd

  Står vi nå foran en tid hvor vi vil opp­leve at mennesker i hopetall vil velge å la bilen stå og heller satse på andre fremkostmidler? Ja, hevder Dr. Peter Harrop i denne artikkelen. Han forutser en elektrifisering av persontransporten, og han sikter da slett ikke bare til elek­triske biler. I tillegg mener han å kunne fastslå at det finnes et metningspunkt for antall personbiler i et samfunn – et «Peak Car».

 • Trafikkdøden herjer i Brasil

  Ni av ti dødsfall og skader i trafikken her i verden skjer i utviklingslandene, ifølge tall fra Verdens helseorganisa­sjon (WHO). Bare i Brasil krever trafikken hvert år mer enn 57 000 menneskeliv

 • Et mulig tiltak mot ungdomsulykkene: gradert førerkort fra 17 1/2 år

  • Hva med et pakketilbud der myndighetene tilbyr at teoriprøven for bilførerkort kan avlegges ved fylte 16 år, og at prøven for et gradert førerkort kan avlegges i en alder av 17 ½ år – betinget av hyppig øvelseskjøring i mellomtiden?
  • Ut fra det vi i dag vet om risiko og effekter av tiltak, er det all grunn til å tro at et slikt kombinasjonstiltak vil redusere antall skadde ungdommer i trafikken. Stimulering til mopedkjøring fremfor kjøring med lett MC kan bidra til det samme.
 • Stor betalingsvilje for transportforbedring

  Ola og Kari verdsetter tiden sin til 80 kroner pr. time når de kjører bil på korte private reiser. De som bruker kollektivtransport verdsetter tiden sin til vel en femtilapp pr. time. Folk er også villige til å betale mye for å få ned risikoen for å omkomme i trafikkulykker og for å redusere luftforurensninger og støy fra transport. Å unngå et dødsfall i trafikken er verdt vel 30 millioner kroner.

 • Bedre økonomi i Norge er en del av forklaringen:

  Derfor er Sverige bedre på trafikksikkerhet

  • Mer satsing på møtefrie veier, også på å beskytte myke trafikanter – dette er blant de velkjente forklaringene på at Sverige figurerer med færre årlig trafikkomkomne i forhold til folketallet enn hva Norge gjør.
  • Men artikkelforfatteren poengterer at også en periodevis svakere økonomi i Sverige enn i Norge spiller inn, fordi folk – og ikke minst notorisk risikoutsatte ungdommer – kjører mindre når økonomien ikke er god.
 • Ungdommer i dødsulykker:

  Fra manglende ferdigheter til overdreven tro på seg selv

  Begrenset kjøreerfaring og manglende ferdigheter er ofte medvirkende årsaker til dødsulykker der 18–19-årige bilførere er utløsende part. Disse ulykkesfaktorene blir imidlertid fort erstattet med «for gode» ferdigheter, og høyrisikoatferd utgjør dermed det største trafikksikkerhetsproblemet for 20–24-åringer.

 • LEDER

  Preventiv omtanke er gratis

  Et gjennomsnittlig benbrudd, behandlet på sykehus, koster drøyt 22 000 kroner, og en yrkesaktiv, sykemeldt person koster ca. 1500 kroner per dag, ifølge professor Terje P. Hagen ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo. Det betyr at det fort blir dyrt når noen er uheldig og sklir og brekker en arm eller et bein på hålka, og hålkeføre med tilhørende brudd i armer og bein har det vært mer enn nok av i alle landsdeler denne vinteren.

 • TEMPO-Konferansen "Policy change for sustainable transport"

  Vanskelig vei fram mot karbonfri mobilitet

  Transportaktivitet er fremdeles fullstendig fossil, det vil si mer enn 95 prosent karbonbasert. Mens klimagassutslippene i andre sektorer går ned, fortsetter klimagassutslippene fra transport å øke. En klimapolitisk kursendring synes uomgjengelig nødvendig.

 • Myndighetene sier A, men ikke B:

  Dårlige vedlikehold undergraver syklismen

  Syklistenes ulykkesrisiko øker – og deres trygghetsfølelse og fremkommelighet blir redusert – gjennom mangelfullt vedlikehold av sykkelanlegg og vegskuldre. Hvis man skal få flere til å velge sykkelen fremfor bilen, er det nødvendig ikke bare å bygge mer og bedre sykkelinfrastruktur, men også å bedre vedlikeholdet.

 • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS