Du er her

Sykkel

 • Den nasjonale reisevane-undersøkelsen 2009:

  Flere bor i husholdning med to biler - og mange har et bedret kollektivtilbud

  Andelen personer i Norge som bor i en husholdning med minst to biler, økte til 42 prosent i 2009 fra 39 prosent i 2005, ifølge nyeste utgave av den nasjonale reisevaneundersøkelsen.

  Blant det øvrige som fremgår av undersøkelsesrapporten, som offentliggjøres i disse dager, er at 25 prosent av befolkningen i 2009 hadde et kollektivtilbud med minst fire avganger i timen på dagtid, opp fra 23 prosent i 2005.

 • Midtstilt felt positiv effekt for syklister

  Midtstilt sykkelfelt – som er et oppmerket sykkelfelt i kryss, til venstre for bilenes høyresvingsfelt – forbedrer trolig syklistenes sikkerhet, trygghetsfølelse og fremkommelighet. TØI anbefaler derfor at tiltaket inkluderes i sykkelhåndboken og at tiltaket brukes mer i bykryss enn i dag.

 • Erfaringer fra et EU-prosjekt:

  Smidigere transport kan styrke turismen

  En bedre samordning av tilbudene for langdistanserreiser og lokale reiser kan lette situasjonen for turistene og dermed gjøre turistdestinasjonene mer attraktive, fremgår det av et EU-prosjekt.

 • Miljø, tid og penger kan spares:

  Et mulig marked for samkjøring

  • En enkel løsning på problemet med for mange biler, er å få flere personer til å kjøre sammen. I en nettsurvey blant ansatte i Lysaker/Fornebu-området stiller omtrent halvparten av respondentene seg positiv til en samkjøringstjeneste.
  • Omtrent én av fire er nøytral, mens en annen firedel er skeptisk eller negativ. Miljø, pris og kortere reisetid oppgis å være de viktigste grunnene til å stille seg positiv. Mindre fleksibilitet er den viktigste grunnen for å være negativ.

 • Budsjett som gir håp

  Regjeringens forslag til samferdselsbudsjett for 2011 gir økninger på flere områder. Til tross for dette vil det ta svært mange år før kvali­teten på infrastrukturen er på et akseptabelt nivå

 • Vanskelig å bygge sykkelveger i Norge, men:

  Umulig bare når en ikke vil

  Et stort gap mellom planer om sykkelve­ger og realisering av planene, fastslår artikkelforfatteren, som søker forklarin­ger på gapet

 • Kjøpesentra i storbyområder:

  Lokalisering avgjør hvor mye trafikk de skaper

  Kunder rekrutteres til et kjøpe­senter avhengig av senterets lokalisering i forhold til boligen, senterets størrelse og hvor mange sentre kunden har å velge mellom i området

 • LEDER

  Mer pragmatikk, takk!

  Vi blir fra tid til annen grepet av tvil. I hvert fall blir vi iblant rokket i vår sterke tro på at miljøet vårt her hjemme må vernes for fremtiden, nærmest for enhver pris. Denne uroen, la oss kalle den det, kommer gjerne over oss når vi har vært ute og reist.

 • DEBATT

  Om høyhastighetstog og nyttekostnadsberegninger

  Høyres transportpolitiske talsmann Øyvind Halleraker framsetter, i forrige nummer av Samferdsel (nr. 5 – juni 2010), en rekke urik­tige påstander om TØIs syn på høyhastig­hetsbaner. Påstandene ble gjentatt i Dagens Næringsliv 28.7. og imøtegått i samme avis den 10.8.

 • Tre gode sykkeltiltak – men de brukes ikke i Norge

  For kryss i byer har andre land gode erfaringer med tre sykkeltiltak som knapt nok benyttes i Norge. Artikkelfor­fatteren anbefaler at de blir tatt i bruk også her.

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS