Du er her

Sykkel

 • Leder

  En kollektiv utfordring

  Det er lett å si, eller «forutsette», at kollektive transportmidler skal ta unna veksten i persontrafikken i storbyområdene i årene som kommer. Men hvordan få det til?

 • «Byen med Europas dårligste luftkvalitet»

  Bergen i krise – noe å lære av?

  »Ikke noe negativt sagt om straks- eller krisetiltakene i Bergen. Det er bare så synd at tiltakene ikke er blitt satt inn i en større sammenheng på et langt tidligere tidspunkt i byens utviklingshistorie,» skriver innsendere av debattinnlegget.

   

 • Leder

  Sikker eller trygg?

 • Sikkerhet og trygghet går ofte hånd i hånd

  Rundt tre fjerdedeler av 54 utvalgte trafikksikkerhetstiltak har sannsynligvis positiv effekt på myke trafikanters trygghetsfølelse. Det viser en analyse basert på en metode som er nyutviklet av TØI

 • Dette må til hvis bilavhengigheten skal reduseres i Buskerudbyen:

  Dyptgripende endringer i areal- og transportpolitikken

  Konsentrasjon av den fremtidige arealutviklingen er avgjørende om byregionen Buskerudbyen skal kunne utvikle seg i tråd med foreliggende ambisjoner, fremgår det av en faglig utredning fra Transportøkonomisk institutt (TØI).

 • På reise i den kollektive jungelen

  Å reise kollektivt i en fremmed by kan være en utfordring. Oslo er intet unntak, viser en undersøkelse som Vegdirektoratet fikk laget i sommer

 • Statens vegvesen trenger mer av dette:

  Smart bruk av gode data

  Transport- og trafikkdata som Statens vegvesen samler inn kan bli bedre utnyttet ved å øke tilgjengligheten. Dataene må presenteres med kjent kvalitet, og kompetansenivået hva angår innsamling og bruk av data i etaten må heves.

 • Mange gjennomtenkte sykkelveger har god effekt, men:

  Én sykkelveg kan gjøre vondt verre

  En sykkelveg kan øke en syklists trygghetsfølelse og fremkommelighet, men det er ikke gitt at den medfører færre ulykker. Tvert i mot, sykkelvegen kan medføre redusert sikkerhet i gate- og vegkryss hvis den ikke er ”riktig” anlagt og ikke er en del av en større sykkelsatsing.

 • Syklister som bruker både hjelm og annet utstyr:

  Råest og farligst

  De råeste syklistene kjører ikke bare fortere og mer aggressivt enn andre syklister, de har som regel også bedre utstyr - og er hyppigere innblandet i ulykker

 • Sykkelbyen København:

  ”Forbud” mot forbud for lastebiler

  København har som den første storby i Europa foreslått å innføre forbudssone mot lastebiler i sentrum med det formål å forbedre sikkerhet og trygghet for syklister. Men ulike undersøkelser konkluderer med at tiltaket formodentlig ville få motsatt effekt. Forslaget er derfor blitt droppet, og andre former for regulering av tung trafikk overveies.

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS