Du er her

Sykkel

 • Kjøpesentra i storbyområder:

  Lokalisering avgjør hvor mye trafikk de skaper

  Kunder rekrutteres til et kjøpe­senter avhengig av senterets lokalisering i forhold til boligen, senterets størrelse og hvor mange sentre kunden har å velge mellom i området

 • LEDER

  Mer pragmatikk, takk!

  Vi blir fra tid til annen grepet av tvil. I hvert fall blir vi iblant rokket i vår sterke tro på at miljøet vårt her hjemme må vernes for fremtiden, nærmest for enhver pris. Denne uroen, la oss kalle den det, kommer gjerne over oss når vi har vært ute og reist.

 • DEBATT

  Om høyhastighetstog og nyttekostnadsberegninger

  Høyres transportpolitiske talsmann Øyvind Halleraker framsetter, i forrige nummer av Samferdsel (nr. 5 – juni 2010), en rekke urik­tige påstander om TØIs syn på høyhastig­hetsbaner. Påstandene ble gjentatt i Dagens Næringsliv 28.7. og imøtegått i samme avis den 10.8.

 • Tre gode sykkeltiltak – men de brukes ikke i Norge

  For kryss i byer har andre land gode erfaringer med tre sykkeltiltak som knapt nok benyttes i Norge. Artikkelfor­fatteren anbefaler at de blir tatt i bruk også her.

 • Stockholm satser ambisiøst: Færre alvorlige trafikkulykker

  Målet i den nye trafikksikkerhetsplanen for Stockholm for 2010–2020 er en reduksjon på 40 prosent i antall drepte og alvorlig skadde pr. år. Det er et ambisiøst mål, men det er også oppnåelig – forutsatt at byen fokuserer på de viktigste trafikksikkerhetsproblemene og foretar en løpende og systematisk målstyring

 • Leder

  En kollektiv utfordring

  Det er lett å si, eller «forutsette», at kollektive transportmidler skal ta unna veksten i persontrafikken i storbyområdene i årene som kommer. Men hvordan få det til?

 • «Byen med Europas dårligste luftkvalitet»

  Bergen i krise – noe å lære av?

  »Ikke noe negativt sagt om straks- eller krisetiltakene i Bergen. Det er bare så synd at tiltakene ikke er blitt satt inn i en større sammenheng på et langt tidligere tidspunkt i byens utviklingshistorie,» skriver innsendere av debattinnlegget.

   

 • Leder

  Sikker eller trygg?

 • Sikkerhet og trygghet går ofte hånd i hånd

  Rundt tre fjerdedeler av 54 utvalgte trafikksikkerhetstiltak har sannsynligvis positiv effekt på myke trafikanters trygghetsfølelse. Det viser en analyse basert på en metode som er nyutviklet av TØI

 • Dette må til hvis bilavhengigheten skal reduseres i Buskerudbyen:

  Dyptgripende endringer i areal- og transportpolitikken

  Konsentrasjon av den fremtidige arealutviklingen er avgjørende om byregionen Buskerudbyen skal kunne utvikle seg i tråd med foreliggende ambisjoner, fremgår det av en faglig utredning fra Transportøkonomisk institutt (TØI).

 • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS