Du er her

Sykkel

 • På reise i den kollektive jungelen

  Å reise kollektivt i en fremmed by kan være en utfordring. Oslo er intet unntak, viser en undersøkelse som Vegdirektoratet fikk laget i sommer

 • Statens vegvesen trenger mer av dette:

  Smart bruk av gode data

  Transport- og trafikkdata som Statens vegvesen samler inn kan bli bedre utnyttet ved å øke tilgjengligheten. Dataene må presenteres med kjent kvalitet, og kompetansenivået hva angår innsamling og bruk av data i etaten må heves.

 • Mange gjennomtenkte sykkelveger har god effekt, men:

  Én sykkelveg kan gjøre vondt verre

  En sykkelveg kan øke en syklists trygghetsfølelse og fremkommelighet, men det er ikke gitt at den medfører færre ulykker. Tvert i mot, sykkelvegen kan medføre redusert sikkerhet i gate- og vegkryss hvis den ikke er ”riktig” anlagt og ikke er en del av en større sykkelsatsing.

 • Syklister som bruker både hjelm og annet utstyr:

  Råest og farligst

  De råeste syklistene kjører ikke bare fortere og mer aggressivt enn andre syklister, de har som regel også bedre utstyr - og er hyppigere innblandet i ulykker

 • Sykkelbyen København:

  ”Forbud” mot forbud for lastebiler

  København har som den første storby i Europa foreslått å innføre forbudssone mot lastebiler i sentrum med det formål å forbedre sikkerhet og trygghet for syklister. Men ulike undersøkelser konkluderer med at tiltaket formodentlig ville få motsatt effekt. Forslaget er derfor blitt droppet, og andre former for regulering av tung trafikk overveies.

 • Elektrifisering for enhver pris?

  Samferdselsministeren fikk 12. mai overlevert en ”Handlingsplan for elektrifisering av veitransport”. En ressursgruppe under ledelse av Energibedriftenes landsforening (EBL) har, etter initiativ fra Liv Signe Navarsete i desember 2008, utarbeidet planen

 • Vi sparer bilen i dårlige tider:

  Dårlig økonomi er bra for trafikksikkerheten

  Flere mennesker, spesielt ungdommer, omkommer i trafikken i økonomiske oppgangstider enn i nedgangstider. Forklaringen er at mer penger i lomma betyr mer kjøring

 • Amerikanske inntrykk

  Forandringens vind feier over USA. Når skal forandringen komme til samferdselspolitikken? Tusenvis av amerikanske forskere er ikke lenger i tvil om målet: ’80 in 50’, dvs 80 % reduserte drivhusgassutslipp i 2050. Men virkemidlene .....? 

 • Bytransport i utakt med politiske mål

  Samferdselsdepartementet bruker gulrøtter, Miljøverndepartementet preken. Ingen bruker pisk. Måloppnåelsen innen området samordnet areal- og transportpolitikk i by, er ganske svak

 • ”Urettferdige” tiltak kan gi færre trafikkdrepte

  Det vil bli færre drepte i trafikken hvis trafikksikkerhetstiltak i større grad enn hittil blir basert på nyttekostnadsanalyser. Men vil folk oppfatte en slik trafikksikkerhetspolitikk som rettferdig?

 • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS