Du er her

Sykkel

 • Fra dør til dør på Internett

  Reiseplanlegging er ikke enkelt. Drømmen om å kunne planlegge reisen og kjøpe billetter på tvers av transportmidler ved hjelp av én Internett-portal, er fortsatt langt unna realitet. Mange aktører, motstridende interesser og konkurransehensyn gjør oppgaven svært vanskelig.
 • Ikke så farlig å sykle likevel

  Sykling er vanligvis forbundet med høy risiko, men nyere forskning viser at ulykkestallene er mye lavere enn før og at de fleste skadene er lite alvorlige og leges fort. Fysisk aktivitet som sykling gir store helsegevinster. Det betyr at det faktisk kan være farligere å la sykkelen stå enn å bruke den.
 • Gi lys, og du får lys

  Vanligvis blir syklister møtt med bot (forenklet forelegg) når de blir tatt i å sykle uten lys i mørket. Kristiansand kommune prøvde seg på en omvendt taktikk – med hell.
 • Fullt mulig å halvere dødstallene innen 2020

  Det er fullt mulig å halvere antallet drepte og hardt skadde i trafikken innen 2020, men det vil kreve noen tøffe grep. Er vi villige til å la storebror se oss overalt og til enhver tid i trafikken, kan ulykkestallene reduseres betydelig. Men målet kan også lang på vei nås med sikrere biler, bedre og tryggere veger, lavere fartsgrenser og mer politikontroll.
 • Samferdselspolitikk er ikke for prinsippryttere

  Hun ønsker seg en liberal SV’er som sin etterfølger – om noen slike finnes. Samferdselspolitikk er for viktig til å overlates til prinsippryttere. Skal vi få en effektiv kollektivtrafikk, tryggere veger og en mer miljøvennlig transport, må det nytenkning til – og mot og evne til å gå utradisjonelle veger for å nå viktige mål.
 • Flere ulykker med sykkelveger

  Antallet sykkelulykker øker med 35 prosent når man bygger en ny sykkelveg i by, viser en ny undersøkelse utført ved Aalborg Universitet. Samtidig øker antallet skadde og drepte syklister med 30 prosent. Aller farligst er det i vegkryss. Der øker antallet ulykker med hele 44 prosent.
 • Trender i trafikken: Rikingene kjører fortest

  Folk med høy inntekt råkjører mest i trafikken, men i tettbygde strøk holder de seg mer i skinnet. Dette kommer frem i en ny spørreundersøkelse om nordmenns holdninger og atferd til trafikksikkerhet. Undersøkelsen viser også at promillegrensen på 0,2 får økende aksept i befolkningen, men vi blir dårligere til å bruke refleks.
 • Sykkelekstra - til nytte og inspirasjon

  Samferdsel Sykkelekstra er et bilag om sykkeltrafikk som ble sendt ut sammen med Samferdsel nummer 3/2005. Heftet inneholder 40 sider med fagstoff og reportasjer.
 • Byene tar veksten i biltrafikken

  Økt flytting fra distriktene til urbane strøk har ført til at hele veksten i biltrafikken i Norge de siste 17 årene har funnet sted i de 10 største byene. Dette viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. Trafikkøkningen i disse byene har vært på omkring 50 prosent i perioden.
 • Samferdselsdepartementet oppmuntrer Bergen i bybanesaken

  Bergen kommune fikk et ”klapp på skuldra” i bybanesaken da Samferdselsminister Torild Skogsholm i slutten av februar kunngjorde tildelingen av ”gulrotmidler” til kollektivtransporten: – Det er også viktig for min vurdering at Bergen har vist klar vilje til å bygge ut infrastruktur for kollektivtrafikken gjennom å prioritere bygging av bybane, sa statsråden da hun begrunnet hvorfor Bergen fortjener 25 millioner kroner av midlene.
 • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS