Du er her

Sykkel

 • Winterthur: Sykling mot enveiskjøring en selvfølge

  Norge er et av de få landene i Europa hvor det ikke er tillatt å sykle mot enveiskjøring. I sykkelbyen Winterthur i Sveits rister de på hodet over den norske frykten for at dette skulle kunne føre til flere ulykker.
 • Vegvesenets får mye sikkerhet ut av hver krone

  Trafikksikkerhetstiltak på vegnettet iverksettes i stor grad der hvor det er stor trafikk og mange ulykker. Det viser en kartlegging av tiltak på riksveger gjennomføret av TØI i samarbeid med Vegdirektoratet.
 • Bygging av gang- og sykkelvegnett mer lønnsomt enn de fleste vegprosjekter

  Den samfunnsøkonomiske nytten av et sammenhengene gang-og sykkelvegnett i norske byer er trolig minst 4-5 ganger større enn kostnadene og har høyere lønnsomhet enn de fleste vegprosjekter. Dette går fram i en rapport fra Transportøkonomisk institutt. Økt gang- og sykkeltrafikk gir blant annet betydelige helsegevinster og redusert sykefravær, noe som ikke tidligere har vært tatt med i denne typen analyser.
 • Mobility management – en ny måte å takle byens trafikkproblemer?

  Mange søker etter nye løsninger i kampen mot økt biltrafikk, trengsel- og miljøproblemer. I Europa lanseres nå et nytt samlebegrep for alternative tiltak som skal føre til at flere velger andre transportmidler enn bil – Mobility Management. Hans Silborn fra Vegdirektoratet deltok i fjor høst på den første nordiske konferansen om dette temaet.
 • Nottingham velger avgifter på privat parkering framfor vegprising

  Myndighetene i Nottingham i England velger å avgiftsbelegge private parkeringsplasser for å dempe rushtidstrafikken framfor å innføre vegprising. Fra 2004 skal bedrifter i sentrum betale nær 2000 kroner årlig pr parkeringsplass om alt går etter planen. Pengene skal gå til investeringer og drift av kollektivtrafikken.
 • Transport i by - et nytt etatsprosjekt i Vegdirektoratet

  Vegdirektoratet arbeider med å etablere et nytt etatsprosjekt som skal fokusere på Transport i by. Prosjektet vil starte neste år og gå fire år framover, med en samlet økonomisk ramme på 12 millioner kroner.
 • Nasjonal sykkelstrategi inn bakveien i NTP

  I forbindelse med behandlingen av Nasjonal Transportplan 2002-2011 (NTP) i februar ble det ikke flertall i Stortinget for å be regjeringen utarbeide en nasjonal sykkelstrategi. Det ble imidlertid vedtatt noen måneder senere i forbindelse med Stortingets behandlingen av Regjeringens miljøvernpolitikk. – En nasjonal strategi er viktig for å styrke sykkelen som miljøvennlig fremkomstmiddel, sier generalsekretær i Syklistenes landsforening, Trond Berget.
Viser fra 201 til 207 av totalt 207 artikler
 • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS