Du er her

Sykkel

 • Tyskerne satser på pedalene

  Tyskerne elsker bilen, men nå skal det også sykles. Målet er at antallet reiser med sykkel skal øke fra knapt 10 til 15 prosent de neste fem årene. I mange storbyer er ambisjonene mye høyere.

 • Oslo baner vei for sikrere sykling

  Skal Oslo bli en sykkelby for alle, så trengs det en større verktøykasse for sykkeltilrettelegging enn norske håndbøker tilbyr. Oslo kommune setter nå i gang med å utforme en egen standard for sykkelinfrastruktur.

 • #hjelmsveis - ikke bare helt OK

  Jeg har nettopp vært en tur i Nederland. Der er sykkelen i mange byer selve Fremkomstmiddelet! «Alle» sykler, og nesten ingen bruker hjelm. Sykkelhjelm er ikke noe tema.

 • Tilrettelegging for sykling:

  Om å føle seg velkommen...

  Sykling er, som mange vet, ikke noe ukjent fenomen i Nederland. Der brukes sykkelen til det meste, og det legges til rette for at man skal kunne bruke den til det meste.

 • Bygger Europas lengste sykkelekspressveger

  Sykkelrevolusjon i London

  I fremtiden må vi kjøre mindre og gå og sykle mer. Dessverre går utviklingen i norske byer feil veg. London vedtok nettopp et prosjekt som kan vise veg også for oss.

 • Separert infra­struktur = flere syklister

  • I en markedsundersøkelse om sykkel i fire norske byområder har Urbanet Analyse funnet at godt tilrettelagt og separert infrastruktur er det viktigste sykkeltiltaket for å få flere til å sykle mer.
  • Hele 90 prosent av deltakerne i undersøkelsen ville valgt en 15 minutters sykkeltur med tilrettelegging for sykkel hele veien, framfor en 10 minutters sykkeltur uten noen form for tilrettelegging.
 • Et kampanjeskilt som virker:

  «Del veien» – for bedre samspill

  Både syklister og bilister ble snillere mot hverandre etter at det i sommer forsøksvis ble satt opp «Del veien»-skilt på en mye brukt veistrekning for trening og utfart i Maridalen i Oslo.

 • De legger igjen digitale spor:

  Treningssyklister kan bidra til bedre sykkelbyer

  Alt ligger til rette for at byplanleggere kan gjenbruke våre digitale spor til å planlegge framtidens byer.

 • Refleksjoner:

  Den gjør Norge flatere

  Den forventede veksten i persontransporten i og rundt byene våre skal i årene fremover fanges opp av kollektivtrafikk, sykkel og apostlenes hester. Dette er den offisielle politikken for tiden, og den er meget tydelig nedfelt i langtidsplanen, Nasjonal transportplan (NTP) 2014–2023, som Stortinget behandlet i juni i fjor.

 • Kronikk – Rushtidsproblematikk i storbyområder:

  Løsningen kan ligge i sambruksfelt for busser og biler med minst to–tre om bord

  Sambruksfelt for buss og biler med flere personer i hver bil kan bidra til en smartere bruk av bilen som et lett og fleksibelt fremkomstmiddel, skriver Njål Nore i denne kronikken.

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS