Du er her

Sykkel

 • #hjelmsveis - ikke bare helt OK

  Jeg har nettopp vært en tur i Nederland. Der er sykkelen i mange byer selve Fremkomstmiddelet! «Alle» sykler, og nesten ingen bruker hjelm. Sykkelhjelm er ikke noe tema.

 • Tilrettelegging for sykling:

  Om å føle seg velkommen...

  Sykling er, som mange vet, ikke noe ukjent fenomen i Nederland. Der brukes sykkelen til det meste, og det legges til rette for at man skal kunne bruke den til det meste.

 • Bygger Europas lengste sykkelekspressveger

  Sykkelrevolusjon i London

  I fremtiden må vi kjøre mindre og gå og sykle mer. Dessverre går utviklingen i norske byer feil veg. London vedtok nettopp et prosjekt som kan vise veg også for oss.

 • Separert infra­struktur = flere syklister

  • I en markedsundersøkelse om sykkel i fire norske byområder har Urbanet Analyse funnet at godt tilrettelagt og separert infrastruktur er det viktigste sykkeltiltaket for å få flere til å sykle mer.
  • Hele 90 prosent av deltakerne i undersøkelsen ville valgt en 15 minutters sykkeltur med tilrettelegging for sykkel hele veien, framfor en 10 minutters sykkeltur uten noen form for tilrettelegging.
 • Et kampanjeskilt som virker:

  «Del veien» – for bedre samspill

  Både syklister og bilister ble snillere mot hverandre etter at det i sommer forsøksvis ble satt opp «Del veien»-skilt på en mye brukt veistrekning for trening og utfart i Maridalen i Oslo.

 • De legger igjen digitale spor:

  Treningssyklister kan bidra til bedre sykkelbyer

  Alt ligger til rette for at byplanleggere kan gjenbruke våre digitale spor til å planlegge framtidens byer.

 • Refleksjoner:

  Den gjør Norge flatere

  Den forventede veksten i persontransporten i og rundt byene våre skal i årene fremover fanges opp av kollektivtrafikk, sykkel og apostlenes hester. Dette er den offisielle politikken for tiden, og den er meget tydelig nedfelt i langtidsplanen, Nasjonal transportplan (NTP) 2014–2023, som Stortinget behandlet i juni i fjor.

 • Kronikk – Rushtidsproblematikk i storbyområder:

  Løsningen kan ligge i sambruksfelt for busser og biler med minst to–tre om bord

  Sambruksfelt for buss og biler med flere personer i hver bil kan bidra til en smartere bruk av bilen som et lett og fleksibelt fremkomstmiddel, skriver Njål Nore i denne kronikken.

 • LEDER

  Stort og smått å gripe fatt i

  Den nye regjeringen er ikke kommet til dekket bord innen samferdsels­sektoren. Her har den altså mye å gripe fatt i. Likevel, noe av alt som kan sies om de siste åtte årenes Stoltenberg-regjeringer, er at de satte samferdse­len solid på dagsordenen her i landet.

 • KRONIKK

  I lys av klimameldingen: Vegbygging i byområder trenger en god forklaring

  «Er det noe transportforskningen har lært oss, er det at bedre framkom­melighet for bil skaper nye reiser med bil», skriver kronikkforfatteren.

 • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS