Du er her

Sykkel

 • LEDER

  Mange bagateller små

  Massevis av tilsynelatende godt lappete veihull i Danmark kontra massevis av åpenbart dårlig lappete veihull i Norge ...

 • DEBATT:

  De tomme bilsetene: En stor, ubenyttet transportkapasitet

  Ledige bilpassasjerseter utgjør «den suverent største transportkapasiteten i hele trans­portsystemet», skriver Sigmund Riis i dette innlegget.

 • DEBATT

  Uforståelig fra Oslo kommune, Bymiljøetaten

  Innsenderen og hans arbeidsgiver var blant de mange taperne da Bymiljøetaten i Oslo kommune utpekte vinneren av et oppdrag knyttet til fremtidig sykkelstrategi. I dette inn­legget retter han et kritisk søkelys mot etatens fremgangsmåte.

 • REFLEKSJONER

  Drømmen om en bro

  Hardangerbroen ble åpnet forleden – med brask og bram og hornmusikk og båndkutting som seg hør og bør når fjorder krysses på denne måten. Slikt gjør meg litt nostalgisk.

 • KRONIKK - REGJERINGENS NTP-SATSING PÅ KOLLEKTIVTRANSPORTEN

  Mye til den som gjør lite

   «Kanskje en passende interessevekkende, tabloid overskrift kan være: Jernbanen tar seg av 10 prosent av de kollektivt reisende, men tilbys av staten omlag 80 prosent av de ressursene staten vil gå inn med i utviklingen av kollektivtransporten på land», skriver kronikkforfatteren. Han synes ikke overbevist om at dette er en fornuftig satsing.

 • Glatte fortauer og uforsiktige syklister skremmer, men:

  Enkle tiltak kan få eldre til å gå mer

  Dårlig snøbrøyting, glatte fortauer og uforsiktige syklister blir hyppig nevnt når eldre blir spurt hva som reduserer deres lyst til å bevege seg til fots utendørs, fremgår det av en TØI-undersøkelse

 • Noreg slit med å redusere utsleppa

  «Konklusjonen om at klimaeffekten frå flyreiser er omtrent like stor som frå personbilreiser for nordmenn, kan overraske. Årsaka er at dei offisielle utsleppstala for norske flyutslepp berre tar for seg innanlandske reiser», skriv artikkelforfattaren.

 • LEDER

  Til luftfartens glede

  Et par flyselskaper har grunn til å gni seg tilfreds i hendene: Enda en gang har en regjering presentert visjoner for hvordan Norges transportinfrastruktur bør oppgraderes – uten å ha funnet det på sin plass å gå inn for etablering av en moderne veiforbindelse mellom landets to største byer.

 • Redusert ulykkesrisiko for synlige syklister

  Syklister blir ofte oversett i trafikken og dermed utsatt for høy ulykkesrisiko. Synlige klær i fluoriserende farger og med refleks som viser syklistens bevegelser har vist seg å gjøre det lettere for andre å oppdage syklister og å vurdere farten. Sykkellys reduserer også ulykkesrisikoen, men er trolig ikke like effektivt som de beste sykkelklærne

 • LEDER

  Så enkelt – og så komplisert

  Folk som for et par år siden sto i startgropen for å satse på lyntogforbin­delser mellom norske storbyer, må i disse tider kunne trekke et lettel­sens sukk over at de ekspertisetunge utrederne vendte tommelen ned for noe sånt - med den følge at lyntogtanken i praksis ble lagt på is

 • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS