Du er her

Teknologi

 • Blikk inn i en annerledes fremtid

  For noen år siden hadde det virket science fiction-preget, dette arbeidet med Intelligente Transportsystemer (ITS) som forskere ved SINTEF og TØI har utført
 • eCall – langsom marsj mot raskere hjelp

  Om alt går som planlagt, skal eCall være på plass i alle nye biler som selges i Europa etter 10. september 2010. eCall er et system som ved en ulykke automatisk varsler nærmeste nødsentral som dermed kan sende adekvat assistanse til riktig sted raskt. Hensikten med eCall er å redusere konsekvensene av trafikkulykker, ikke å forhindre dem
 • Forskningsprosjektet WiseCar: Smarte, norske løsninger for fremtiden

  Smarte, IKT-baserte løsninger for de vegfarende er blitt en gigantindustri internasjonalt. Nå tar også Norge grep for å bringe norske bedrifter på banen gjennom forskningsprosjektet WiseCar. Aktører fra næringsliv, offentlig forvaltning og forskning samarbeider her om å utvikle fremtidens mobile IKT-løsninger
 • 50 unge førere i unikt prosjekt: Hver meter de kjører blir registrert

  Ingenting går upåaktet hen når 50 unge bilførere på Karmøy vrir om nøkkelen og fyrer opp bilene sine. De er frivillige deltakere i et 18 måneder langt forskningsprosjekt hvor deres kjørestil og lovlydighet blir nøye overvåket – hver eneste meter de kjører.
 • Krevende å gi riktig fartsinformasjon

  ISA, som hjelper føreren å holde riktig fart, vil være et effektivt virkemiddel i kampen for å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken. Teknologien er klar, men før dette hjelpemiddelet kan tas i bruk må det offentlige løse viktige utfordringer med hensyn til registrering og formidling av riktige fartsgrenser i sanntid.

 • ITS og trafikksikkerhet: Mye vi ikke vet

  Feltet ”Intelligente transportsystemer”, eller ITS som er blitt den generelle betegnelsen, er uten tvil uoversiktlig og kan synes kaotisk til tider. Spesielt gjelder dette trafikksikkerhetsfeltet og de mange IT-systemenes virkning på atferd og ulykker. Her må vi bakom festtalene, de store ord og glansede brosjyrer. Her må vi etterspørre de grundige undersøkelsene.
 • Måling av fremkommelighet

  Fremkommeligheten i norske byer er god i forhold til det man opplever i London og Paris. Imidlertid har vi ingen god oversikt over faktisk fremkommeligheten i vegnettet lokalt og regionalt – og det står enda dårligere til når det gjelder kunnskap om utviklingen over tid på ulike deler av vegnettet.
 • DynamIT – sprengstoff for bilkøer

  Pålitelig informasjon om hvor langt tid det faktisk tar å kjøre fra ett sted til et annet på et gitt tidspunkt, er en etterspurt ”vare”. Tid er en viktig ressurs som ingen ønsker å bruke mer enn nødvendig av i kø på overbelastede veger. Med DynamIT kan bilkøene ”sprenges”.
 • 5,9 GHz = trafikksikkerhet for alle

  5,9 GHz kommer i årene fremover til å bli assosiert med trafikksikkerhet, effektivitet og rasjonalitet. Det er en standard som kommer til å bli brukt i fremtidige ITS-løsninger – både i bilene og i infrastrukturen. Den bringer oss ett skritt videre fra dagens elektroniske hjelpesystemer i bilene.
 • EU-forslag gjør AutoPASS allerede gammeldags

  AutoPASS-systemet som nå innføres som felles standard for innkreving av bompenger i Norge, kan få begrenset levetid. Nylig la EU-kommisjonen fram et forslag om at standarden for felles innkreving av veiavgifter i Europa skal baseres på satellitt-teknologi, og ikke 5.8 Ghz mikrobølgeteknologi som AutoPASS-systemet bygger på. Denne teknologien skal fases ut i perioden 2008 – 2012, ifølge forslaget.
 • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS