Du er her

Trafikksikkerhet

 • Fallet over tid i antallet trafikkdrepte:

  Trafikksikkerhetens mysterium

  I år ender vi kanskje på 125 drepte i trafikken. I 1970 var det 560. Hva forklarer den kraftige nedgangen i antall drepte? Min første innskytelse når noen spør om det, er å svare: Det er et mysterium. Men er det nå egentlig det? Vet vi virkelig ingen ting om hva som forklarer nedgangen i antall drepte?

 • Viktigst å finne årsaker - ikke syndebukker

  Norske veier er blant de sikreste i verden å ferdes på. Det er jeg glad for. Jeg har kjørt bil på alle kontinenter, og det er ingen overdrivelse å si at trafikkultur og veistandard er svært varierende.

 • Gjensidig tilpasning mellom politi og trafikanter:

  Færre kontroller, flere fortsovertredelser - og omvendt

  En fersk studie tyder på at politiet i praksis tolererer en viss mengde fartsovertredelser.

 • Hvor farlig er egentlig promillekjøring?

  Alle vet at det er farlig å kjøre med promille. Ytterst få gjør det, og promillekjøring er ikke sosialt akseptert i Norge. Så da har vi vel løst det problemet? Langt ifra.

 • 2014 - Et godt år for Norge, men...

  Et dårlig år for trafikksikkerhet i Europa

  25 845 mennesker ble drept i trafikken i EUs 28 medlemsland i 2014, etter en reduksjon på bare 0,6 % fra året før. Dette er altfor lite dersom EUs mål for trafikksikkerhet skal oppfylles. Men i Norge går det bedre...

 • Den positive trenden fortsetter:

  Færre omkommer i sommertrafikken

  I løpet av juni og juli har 23 mistet livet i trafikken. Det er en tredjedel færre enn i de samme sommermånedene i fjor, viser Vegvesenets foreløpige tall. Tilsvarende utvikling gjelder også for hele 2015 så langt.

 • Rekordlave dødstall 1. halvår:

  Kanskje ny trafikksikkerhetsrekord

  Dersom trenden fortsetter de neste seks månedene, kan 2015 bli det første året i moderne tid at færre enn 100 mennesker mister livet på norske veier.

 • #hjelmsveis - ikke bare helt OK

  Jeg har nettopp vært en tur i Nederland. Der er sykkelen i mange byer selve Fremkomstmiddelet! «Alle» sykler, og nesten ingen bruker hjelm. Sykkelhjelm er ikke noe tema.

 • Sterk satsing på politikontroller -

  Kan bidra til halverte dødstall

  Det er fortsatt mulig å oppnå en betydelig nedgang i antall drepte og hardt skadde i trafikken ved å benytte kjente trafikksikkerhetstiltak. Det viser en studie av hva man kan oppnå med maksimal bruk av 24 trafikksikkerhetstiltak.

 • Risiko og sannsynlighet

  Slik feiloppfatter vi i trafikken

  For de aller fleste er det veldig vanskelig å danne seg en riktig oppfatning av risiko og sannsynligheter – i trafikken som i andre sammenhenger. Ja, så vanskelig er det at man nesten kan si at misforståelser av risiko og sannsynlighet er lovmessige og uunngåelige. Vi ser de samme feiloppfatningene gang på gang, og lite tyder på at de kan utryddes.

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS