Du er her

Trafikksikkerhet

 • Om midtrekkverk

  Bruk så lite penger som mulig på trafikksikkerhet…

  Min påpekning her på nettstedet Samferdsel 5. januar av at midtrekkverk er et dyrt trafikksikkerhetstiltak har ikke falt i god jord hos alle. Det er ingen tvil om at midtrekkverk gir en veldig stor reduksjon av antall drepte og hardt skadde. Men skal vi bygge det ut på alle veger der det regnes som aktuelt, vil det koste om lag 6 milliarder kroner. Det er nesten like mye som vi i dag bruker på alle trafikksikkerhetstiltak til sammen.

 • Færre spøkelsesbilister i Danmark

  I fjor ble det registrert 103 bilister som kjørte i feil retning på danske motorveier, ned fra rekordmange 199 såkalte spøkelsesbilister i 2010, melder Vejdirektoratet.

 • Kommuner konkurrerer om god trafikksikkerhet

  Noen kommuner er mer offensive og målrettede enn andre i trafikksikkerhetsarbeidet. Nå skal en kommune som stikker seg frem i så henseende plukkes ut – for utpå våren å bli kåret til Årets trafikksikkerhetskommune 2016.

 • Trafikksikkerhetshåndboken på portugisisk

  Lansert i Brasil (som trenger den)

  Trafikksikkerhetshåndboken – også kjent som trafikksikkerhetsbibelen – ble i november lansert på portugisisk i den brasilianske hovedstaden Brasilia. Målet er at kunnskapen i håndboken skal kunne bidra til å forbedre trafikksikkerheten i den portugisisktalende del av verden.

 • Idealisme i forskning – et tvetydig gode

  Trafikksikkerhetsforskning er anvendt forskning. Dens oppdrag er å bidra med kunnskap som kan redusere antall trafikkulykker eller gjøre dem mindre alvorlige. Få vil si at dette ikke er et godt formål. Mange forskere blir mer motiverte av å bidra til å løse et samfunnsproblem enn av å arbeide med teoretiske problemer ingen andre enn dem selv interesserer seg for.

 • Fallet over tid i antallet trafikkdrepte:

  Trafikksikkerhetens mysterium

  I år ender vi kanskje på 125 drepte i trafikken. I 1970 var det 560. Hva forklarer den kraftige nedgangen i antall drepte? Min første innskytelse når noen spør om det, er å svare: Det er et mysterium. Men er det nå egentlig det? Vet vi virkelig ingen ting om hva som forklarer nedgangen i antall drepte?

 • Viktigst å finne årsaker - ikke syndebukker

  Norske veier er blant de sikreste i verden å ferdes på. Det er jeg glad for. Jeg har kjørt bil på alle kontinenter, og det er ingen overdrivelse å si at trafikkultur og veistandard er svært varierende.

 • Gjensidig tilpasning mellom politi og trafikanter:

  Færre kontroller, flere fortsovertredelser - og omvendt

  En fersk studie tyder på at politiet i praksis tolererer en viss mengde fartsovertredelser.

 • Hvor farlig er egentlig promillekjøring?

  Alle vet at det er farlig å kjøre med promille. Ytterst få gjør det, og promillekjøring er ikke sosialt akseptert i Norge. Så da har vi vel løst det problemet? Langt ifra.

 • 2014 - Et godt år for Norge, men...

  Et dårlig år for trafikksikkerhet i Europa

  25 845 mennesker ble drept i trafikken i EUs 28 medlemsland i 2014, etter en reduksjon på bare 0,6 % fra året før. Dette er altfor lite dersom EUs mål for trafikksikkerhet skal oppfylles. Men i Norge går det bedre...

 • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS