Du er her

Trafikksikkerhet

 • Trafikksikkerhetshåndboken på portugisisk

  Lansert i Brasil (som trenger den)

  Trafikksikkerhetshåndboken – også kjent som trafikksikkerhetsbibelen – ble i november lansert på portugisisk i den brasilianske hovedstaden Brasilia. Målet er at kunnskapen i håndboken skal kunne bidra til å forbedre trafikksikkerheten i den portugisisktalende del av verden.

 • Idealisme i forskning – et tvetydig gode

  Trafikksikkerhetsforskning er anvendt forskning. Dens oppdrag er å bidra med kunnskap som kan redusere antall trafikkulykker eller gjøre dem mindre alvorlige. Få vil si at dette ikke er et godt formål. Mange forskere blir mer motiverte av å bidra til å løse et samfunnsproblem enn av å arbeide med teoretiske problemer ingen andre enn dem selv interesserer seg for.

 • Fallet over tid i antallet trafikkdrepte:

  Trafikksikkerhetens mysterium

  I år ender vi kanskje på 125 drepte i trafikken. I 1970 var det 560. Hva forklarer den kraftige nedgangen i antall drepte? Min første innskytelse når noen spør om det, er å svare: Det er et mysterium. Men er det nå egentlig det? Vet vi virkelig ingen ting om hva som forklarer nedgangen i antall drepte?

 • Viktigst å finne årsaker - ikke syndebukker

  Norske veier er blant de sikreste i verden å ferdes på. Det er jeg glad for. Jeg har kjørt bil på alle kontinenter, og det er ingen overdrivelse å si at trafikkultur og veistandard er svært varierende.

 • Gjensidig tilpasning mellom politi og trafikanter:

  Færre kontroller, flere fortsovertredelser - og omvendt

  En fersk studie tyder på at politiet i praksis tolererer en viss mengde fartsovertredelser.

 • Hvor farlig er egentlig promillekjøring?

  Alle vet at det er farlig å kjøre med promille. Ytterst få gjør det, og promillekjøring er ikke sosialt akseptert i Norge. Så da har vi vel løst det problemet? Langt ifra.

 • 2014 - Et godt år for Norge, men...

  Et dårlig år for trafikksikkerhet i Europa

  25 845 mennesker ble drept i trafikken i EUs 28 medlemsland i 2014, etter en reduksjon på bare 0,6 % fra året før. Dette er altfor lite dersom EUs mål for trafikksikkerhet skal oppfylles. Men i Norge går det bedre...

 • Den positive trenden fortsetter:

  Færre omkommer i sommertrafikken

  I løpet av juni og juli har 23 mistet livet i trafikken. Det er en tredjedel færre enn i de samme sommermånedene i fjor, viser Vegvesenets foreløpige tall. Tilsvarende utvikling gjelder også for hele 2015 så langt.

 • Rekordlave dødstall 1. halvår:

  Kanskje ny trafikksikkerhetsrekord

  Dersom trenden fortsetter de neste seks månedene, kan 2015 bli det første året i moderne tid at færre enn 100 mennesker mister livet på norske veier.

 • #hjelmsveis - ikke bare helt OK

  Jeg har nettopp vært en tur i Nederland. Der er sykkelen i mange byer selve Fremkomstmiddelet! «Alle» sykler, og nesten ingen bruker hjelm. Sykkelhjelm er ikke noe tema.

 • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS