Du er her

Trafikksikkerhet

 • På veiene, til sjøs og i luften:

  Leting etter effektive tiltak mot arbeidsrelaterte transportulykker

  Et par tusen personer i Norge rammes hvert år av trafikkulykker i sin arbeidstid, anslår artikkelforfatterne. Og de spør: «Hvem har egentlig ansvaret for transportsikkerheten for dem som kjører i arbeidstiden?»

 • Statens vegvesen:

  Frykter ulykkessommer

  Sommeren 2014 har fått en tøff start med foreløpig 15 drepte i juni. I løpet av juni, juli og august frykter Statens vegvesen nærmere 2000 trafikkulykker med over 50 drepte. Hver tredje dødsulykke på norske veger skjer i de tre sommermånedene.

 • Stor nedgang fra 2000 til 2012

  Hvorfor færre blir drept og hardt skadd i trafikken

  Fra 2000 til 2012 var det en sterkere nedgang i antall drepte og hardt skadde i trafikken enn i noen tilsvarende periode etter 1970. Sikrere biler og lavere fart er de viktigste forklaringene på nedgangen, men mange andre faktorer har også bidratt. Noen av dem vil fortsette å bidra til lavere skadetall i årene som kommer.

 • Refleksjoner:

  Bare til barnets beste?

  Barnas sikkerhet skal vi ta på alvor. Barna og barnebarna våre fortjener at vi steller pent med dem og sørger for at de ikke påføres unødig skade. Men det slår meg, som relativt nybakt bestefar, at jeg ikke alltid finner noen logisk sammenheng mellom hvordan barna skal sikres, og når.

 • De legger igjen digitale spor:

  Treningssyklister kan bidra til bedre sykkelbyer

  Alt ligger til rette for at byplanleggere kan gjenbruke våre digitale spor til å planlegge framtidens byer.

 • Ikke bare i Norge:

  Dårlige tider er bra for trafikksikkerheten

  I dårlige tider med høy arbeidsløshet synker antall drepte i trafikken mer enn det gjør i gode tider. Det viser en studie av sammenhengen mellom konjunktursvingninger og antall drepte i trafikken i 14 OECD-land i perioden 1970–2010.

 • Millioner av reisende og tusener av ulykker gir utfordringer:

  Stort kollektivløft i Mumbai

  De to store jernbanekorridorene langs den historiske nord–sør-aksen i Indias største by har for lengst nådd smertegrensen – hva både passasjerbelastning og personulykker angår. Nå skal ny metro, monorail, motorvei og nye forretningssentra lette passasjertrykket og skape bevegelse også øst–vest.

 • Målt mot hva som skjer i andre land:

  God kostnadskontroll i norske vegprosjekter

  Kostnadskontrollen i norske vegprosjekter er god. Kun et fåtall av prosjektene overskrider kostnadsrammen satt av Stortinget, og kostnadskontrollen har blitt bedre – særlig i de aller største prosjektene.

 • KOMMENTAR – Nasjonal tiltaksplan for trafikk­sikkerhet på veg 2014–2017:

  Ingen selvfølge at målene nås

  «Jeg tror den største usikkerheten er knyttet til overholdelse av fartsgrensene,» skriver Rune Elvik i denne kommentaren.

 • Debatt:

  NHO ser ikke trusselen

  Direktør Erling Sæther i NHO Logistikk og Transport er snart den eneste som ikke ser at lovlig og ulovlig kabotasje er en alvorlig trussel mot norsk transportnæring.

 • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS