Du er her

Trafikksikkerhet

 • Tvilsomt om belønning kan brukes i stor skala for å fremme

  Sikrere og mer miljøvennlig trafikk

  Det har lenge vært hevdet at belønning virker bedre enn straff. Men det er først de siste 10–15 år teknologien har gjort det mulig å observere bilføreres atferd på en slik måte at sikker og miljøvennlig atferd kan belønnes.

   

 • Refleksjoner:

  Med lisens til å drepe

  Også denne vinteren har mediene pepret oss med meldinger om utenlandske vogntog som står på kryss og tvers og sperrer glatte, norske vinterveier.

 • Spøkelser på veien er ingen spøk

  Spøkelser på veien er sjeldne, men farlige. Spøkelsesbilister er bilister som kjører mot kjøreretningen. Ulykker som de forårsaker da, er nesten alltid meget alvorlige. Men spøkelseskjøring skjer så sjelden at det er vanskelig å vite hvilke tiltak som best kan hjelpe bilistene i riktig retning.

 • LEDER

  En stående utfordring

  «Ein vaksen person som sit i baksetet utan bilbelte, vil treffe forsetet med ein kraft på eit par tonn om det skjer ein frontkollisjon i 50 km/t.», forteller Statens vegvesen Region Vest (3/9 2012) advarende på sine nettsider etter en helg med bilbeltekontroller på Vestlandet.

 • Miljøfartsgrense bedrer trafikksikkerheten

  Miljøfartsgrensen på hovedvegene i Oslo i perioden fra 1.november til 31. mars ble innført for å redusere luftforu¬rensning. Nå viser en studie fra TØI at miljøfartsgrensen bidrar til å redusere ulykkestallene

 • Slik kan kollektivfeltet bli en bedre løsning for syklistene

  • Det er lov å sykle i kollektivfeltet, men det vet bare halvparten av de syklende, og bare en tredjedel velger kollektivfeltet fremfor fortauet.
  •  Mange syklende føler seg utrygge i kollektivfeltet, der de imidlertid har god fremkommelighet – og der deres nærvær ikke synes å medføre store trafikksikkerhetsproblemer.
  •  Kollektivfeltet har potensial til å bli en god løsning for syklende ved å øke bredden på det, endre skilting og oppmerking samt forbedre drift og vedlikehold
 • Kronikk

  Hva skjer når et transportsystem blir svært sikkert? Det finnes en grense for sikkerhet

  Sikkerheten i et transportsystem kan bli så god at det ikke er mulig å bedre den ytterligere, antyder kronikkforfatteren.

 • LEDER

  De farlige, gamle bilene

  Det er tankevekkende: Nye biler blir stadig sikrere, men likevel bidro forhold ved kjøretøyene til ca. hver tredje av dødsulykkene som fant sted på veiene våre i fjor. Og i ca. halvparten av disse ulykkene bidro kjøretøyenes dårlige sikkerhetsstandard til en dødelig utgang. Det dreide seg i stor grad om gamle biler.

 • LEDER

  En livgivende avgiftsvri?

  Bilene lever for lenge her i landet. Det går ut over trafikksikkerheten. Sammenhengen mellom bilenes alder og konsekvensene av trafikkulykker blir stadig bedre dokumentert: Nye biler er mye sikrere enn gamle!

 • Nærblikk

  Hvor farlige er medikamenter og narkotika i trafikken?

  Det er mulig å oppnå en sikkerhetsgevinst ved å redusere omfanget av kjøring under påvirkning av medikamenter eller narkotika. Men gevinsten er mye mindre enn den man kan oppnå ved å eliminere promillekjøring.

 • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS