Du er her

Trafikksikkerhet

 • 2014 - Et godt år for Norge, men...

  Et dårlig år for trafikksikkerhet i Europa

  25 845 mennesker ble drept i trafikken i EUs 28 medlemsland i 2014, etter en reduksjon på bare 0,6 % fra året før. Dette er altfor lite dersom EUs mål for trafikksikkerhet skal oppfylles. Men i Norge går det bedre...

 • Den positive trenden fortsetter:

  Færre omkommer i sommertrafikken

  I løpet av juni og juli har 23 mistet livet i trafikken. Det er en tredjedel færre enn i de samme sommermånedene i fjor, viser Vegvesenets foreløpige tall. Tilsvarende utvikling gjelder også for hele 2015 så langt.

 • Rekordlave dødstall 1. halvår:

  Kanskje ny trafikksikkerhetsrekord

  Dersom trenden fortsetter de neste seks månedene, kan 2015 bli det første året i moderne tid at færre enn 100 mennesker mister livet på norske veier.

 • #hjelmsveis - ikke bare helt OK

  Jeg har nettopp vært en tur i Nederland. Der er sykkelen i mange byer selve Fremkomstmiddelet! «Alle» sykler, og nesten ingen bruker hjelm. Sykkelhjelm er ikke noe tema.

 • Sterk satsing på politikontroller -

  Kan bidra til halverte dødstall

  Det er fortsatt mulig å oppnå en betydelig nedgang i antall drepte og hardt skadde i trafikken ved å benytte kjente trafikksikkerhetstiltak. Det viser en studie av hva man kan oppnå med maksimal bruk av 24 trafikksikkerhetstiltak.

 • Risiko og sannsynlighet

  Slik feiloppfatter vi i trafikken

  For de aller fleste er det veldig vanskelig å danne seg en riktig oppfatning av risiko og sannsynligheter – i trafikken som i andre sammenhenger. Ja, så vanskelig er det at man nesten kan si at misforståelser av risiko og sannsynlighet er lovmessige og uunngåelige. Vi ser de samme feiloppfatningene gang på gang, og lite tyder på at de kan utryddes.

 • Elektronisk stabilitetskontroll vinner frem:

  Blir piggdekkene overflødige?

  For få år siden fant TØI ut at redusert bruk av piggdekk i de største byene i Norge hadde ført til en liten ulykkesøkning. En ny analyse tyder på at økningen i ulykker kunne ha vært mye større enn den faktisk ble, hadde det ikke vært for økt bruk av elektronisk stabilitetskontroll. Elektronisk stabilitetskontroll kan langt på veg erstatte piggdekk. Dermed kan samfunnet unngå, eller sterkt redusere, de miljøulempene bruk av piggdekk medfører.

 • Vi blir mer lovlydige i trafikken – men:

  Skyldes det mer kontroll?

  Vi blir stadig mer lovlydige i trafikken. Det begås færre trafikkforseelser enn for bare få år siden. Dette kan delvis komme av økt kontroll, men mye tyder på at også andre faktorer trekker i retning av færre trafikkforseelser.

 • Nye fotobokser er mer effektive enn eldre:

  Halverer antall drepte og hardt skadde nær boksen

  På veger hvor det ble installert fotobokser i årene 2004 til 2010 er antall drepte og hardt skadde omtrent halvert, og antall personskadeulykker er redusert med nesten en tredjedel på den første kilometeren etter fotoboksen.

 • Formel 1 - Nullvisjon i praksis:

  20 år med null omkomne førere i «verdens farligste sport»

  Formel 1 – bare ordet formidler inntrykk av svidd gummi, sitrende spenning og, ikke minst, risiko! Men til tross for at det til tider kjøres i over 300 km/t og til tross for at det smeller iblant, har ingen førere omkommet i dette fartsspillet de siste 20 årene.

 • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS