Du er her

Trafikksikkerhet

 • Hvordan vurdere verdien av et tapt menneskeliv i trafikken?

  Betalingsvillighetens paradokser

  «Begrepet betalingsvillighet brukes vanligvis mest om goder som ikke har markedspris, men der man ønsker å få vite hvor høyt verdsatt godene er. Bedre trafikksikkerhet er et slikt gode,» skriver Rune Elvik.

 • Med inspirasjon fra Norge:

  Nytt verktøy bidrar til bedre trafikksikkerhet i Danmark

  Forbedrede kunnskaper om hvorfor vegtrafikkulykker skjer og i neste omgang medfører tap av menneskeliv – dette blir sett som positive resultater av at Danmark i 2010 tok i bruk et nytt verktøy i trafikksikkerhetsarbeidet.

  Verktøyet kalles «Den udvidede dødsulykkesstatistik» (DUS). Det har hentet inspirasjon fra et arbeid som Statens vegvesen startet i Norge i 2005, ved å etablere ulykkes-analyse-grupper (UAG) som foretar dybdeanalyser av dødsulykkene i vegtrafikken.

 • Leder nr. 9/2014

  Inspirerende sikkerhetskultur

  For den ene og den andre av oss som ønsker å gjøre fremgang, i privatlivet eller arbeidslivet, kan det være nyttig å hente inspirasjon der inspirasjon er å finne. Hva arbeid for en stadig bedre sikkerhetskultur angår, kan mange finne det fruktbringende å se nærmere på hva som har skjedd og skjer i for eksempel oljeindustrien og luftfarten – og i Formel 1, omtalt som «kongeklassen» innenfor banemotorsport.

 • Sommertrafikken tok 55 liv

  I sommermånedene juni, juli og august mistet i alt 55 personer livet på norske veier. Det er 3 færre enn i fjorårets sommertrafikk, men hele 16 flere enn i 2012. Gjennomsnittet for tiårsperioden 2004-2013 er 66 omkomne.

 • Strekningsmåling av fart:

  Halverer antall drepte og hardt skadde

  • På strekninger hvor det er blitt installert strekningsmåling av fart, eller streknings-ATK (SATK), har antall drepte og hardt skadde gått ned med omtrent 50 % og antall personskadeulykker med mellom 12 og 21 %.
  • Dette viser en evaluering som TØI har gjennomført på oppdrag av Statens vegvesen, Vegdirektoratet. Den viser også at antall ulykker er redusert tre kilometer før og etter strekningene med SATK.
 • På veiene, til sjøs og i luften:

  Leting etter effektive tiltak mot arbeidsrelaterte transportulykker

  Et par tusen personer i Norge rammes hvert år av trafikkulykker i sin arbeidstid, anslår artikkelforfatterne. Og de spør: «Hvem har egentlig ansvaret for transportsikkerheten for dem som kjører i arbeidstiden?»

 • Statens vegvesen:

  Frykter ulykkessommer

  Sommeren 2014 har fått en tøff start med foreløpig 15 drepte i juni. I løpet av juni, juli og august frykter Statens vegvesen nærmere 2000 trafikkulykker med over 50 drepte. Hver tredje dødsulykke på norske veger skjer i de tre sommermånedene.

 • Stor nedgang fra 2000 til 2012

  Hvorfor færre blir drept og hardt skadd i trafikken

  Fra 2000 til 2012 var det en sterkere nedgang i antall drepte og hardt skadde i trafikken enn i noen tilsvarende periode etter 1970. Sikrere biler og lavere fart er de viktigste forklaringene på nedgangen, men mange andre faktorer har også bidratt. Noen av dem vil fortsette å bidra til lavere skadetall i årene som kommer.

 • Refleksjoner:

  Bare til barnets beste?

  Barnas sikkerhet skal vi ta på alvor. Barna og barnebarna våre fortjener at vi steller pent med dem og sørger for at de ikke påføres unødig skade. Men det slår meg, som relativt nybakt bestefar, at jeg ikke alltid finner noen logisk sammenheng mellom hvordan barna skal sikres, og når.

 • De legger igjen digitale spor:

  Treningssyklister kan bidra til bedre sykkelbyer

  Alt ligger til rette for at byplanleggere kan gjenbruke våre digitale spor til å planlegge framtidens byer.

 • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS