Du er her

Trafikksikkerhet

 • De legger igjen digitale spor:

  Treningssyklister kan bidra til bedre sykkelbyer

  Alt ligger til rette for at byplanleggere kan gjenbruke våre digitale spor til å planlegge framtidens byer.

 • Ikke bare i Norge:

  Dårlige tider er bra for trafikksikkerheten

  I dårlige tider med høy arbeidsløshet synker antall drepte i trafikken mer enn det gjør i gode tider. Det viser en studie av sammenhengen mellom konjunktursvingninger og antall drepte i trafikken i 14 OECD-land i perioden 1970–2010.

 • Millioner av reisende og tusener av ulykker gir utfordringer:

  Stort kollektivløft i Mumbai

  De to store jernbanekorridorene langs den historiske nord–sør-aksen i Indias største by har for lengst nådd smertegrensen – hva både passasjerbelastning og personulykker angår. Nå skal ny metro, monorail, motorvei og nye forretningssentra lette passasjertrykket og skape bevegelse også øst–vest.

 • Målt mot hva som skjer i andre land:

  God kostnadskontroll i norske vegprosjekter

  Kostnadskontrollen i norske vegprosjekter er god. Kun et fåtall av prosjektene overskrider kostnadsrammen satt av Stortinget, og kostnadskontrollen har blitt bedre – særlig i de aller største prosjektene.

 • KOMMENTAR – Nasjonal tiltaksplan for trafikk­sikkerhet på veg 2014–2017:

  Ingen selvfølge at målene nås

  «Jeg tror den største usikkerheten er knyttet til overholdelse av fartsgrensene,» skriver Rune Elvik i denne kommentaren.

 • Debatt:

  NHO ser ikke trusselen

  Direktør Erling Sæther i NHO Logistikk og Transport er snart den eneste som ikke ser at lovlig og ulovlig kabotasje er en alvorlig trussel mot norsk transportnæring.

 • DEBATT:

  NHO ser ikke trusselen

  Direktør Erling Sæther i NHO Logistikk og Transport er snart den eneste som ikke ser at lovlig og ulovlig kabotasje er en alvorlig trussel mot norsk transportnæring.

 • Tvilsomt om belønning kan brukes i stor skala for å fremme

  Sikrere og mer miljøvennlig trafikk

  Det har lenge vært hevdet at belønning virker bedre enn straff. Men det er først de siste 10–15 år teknologien har gjort det mulig å observere bilføreres atferd på en slik måte at sikker og miljøvennlig atferd kan belønnes.

   

 • Refleksjoner:

  Med lisens til å drepe

  Også denne vinteren har mediene pepret oss med meldinger om utenlandske vogntog som står på kryss og tvers og sperrer glatte, norske vinterveier.

 • Spøkelser på veien er ingen spøk

  Spøkelser på veien er sjeldne, men farlige. Spøkelsesbilister er bilister som kjører mot kjøreretningen. Ulykker som de forårsaker da, er nesten alltid meget alvorlige. Men spøkelseskjøring skjer så sjelden at det er vanskelig å vite hvilke tiltak som best kan hjelpe bilistene i riktig retning.

 • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS