Du er her

  • Hjem
  • /
    MENINGER
  • /
    Vi må slutte å sponse utslipp – taxfree må bort

Vi må slutte å sponse utslipp – taxfree må bort

DEBATT: I dag subsidieres våre mest klimafiendtlige flyreiser til utlandet med billig sprit. Dersom vi skal få slutt på utslippsfesten, må vi få slutt på taxfree-ordningen.

Av Sandra Butoyi
Faggruppeansvarlig for samferdsel i Natur og Ungdom

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

I dag finnes det veldig mange politiske insentiver til å sørge for vekst i luftfarten. Det finnes knapt grenser for bonuser til kunder og ordninger som med avgiftsfritak stimulerer flyselskaper til vekst.

På toppen av dette kommer en taxfree-ordning som gjør prisene på flybilletter latterlig lave. 

Forurensning til himmels

Nordmenn flyr svært mye. Vi er allerede europamestere i å fly, og i sum står fly for halvparten av klimaeffekten fra nordmenns reiser. 

En av grunnene til den høye trafikkveksten er de billige flybillettene. Det er de som flyr mest som vinner på taxfree. Om dette ikke er urettferdig, er det i hvert fall ulogisk.

Det gir ingen mening at billige flybilletter blir finansiert av at folk kan kjøpe seg billig alkohol på flyplassen, i en tid hvor vi må fly mindre. Hvis vi skal ruste oss i møte med klimatrusselen, er det nødvendig å ta et oppgjør med systemene som strider med våre klimaforpliktelser.

I en rapport fra Klimastiftelsen kommer det frem at nordmenn flyr mye, men at luftfarten i liten grad betaler for forurensning. Skal vi nå klimamålene, må alle sektorer ta tak, inkludert luftfarten.

I motsetning til resten av transportsektoren, hvor man legger til grunn at det skal koste å forurense, finner vi i luftfarten mål om å øke flytrafikken ytterligere og subsidiering av den mest klimafiendtlige transportmåten.  

Taxfree er dårlig butikk 

Den triste sannheten er at det ikke er kun klimaet som taper på taxfree, men også samfunnet. På dette tidspunktet kan man begynne å spørre seg hvor mange regjeringsoppnevnte utvalg som skal anbefale å skrote ordningen før politikerne tar tak. 

Både Grønn skattekommisjon i 2015, NOU om særavgifter fra 2007 og NOU om Norge mot 2025 fra i år anbefaler Stortinget å avvikle taxfree-ordningen av hensyn til klima og økonomi.

Dersom ikke klimakonsekvensene opprører, så peker flere indikatorer på at å avvikle ordningen vil ha betydelige virkninger på andre områder.

Virkeligheten av taxfree er at vi subsidierer et klimaproblem med et alkoholproblem. I 2016 gjorde Folkehelseinstituttet en utredning om hvordan taxfree påvirker alkoholkonsumet. Der slo de fast at ordningen har en rekke sosiale og helsemessige kostnader.

I dag argumenterer taxfree-tilhengerne for at modellen er avgjørende for å ivareta de ulønnsomme flyplassene i landet. Dommedagsprofetien om at distriktsflyplasser vil bli lagt ned er godt etablert. Det reelle spørsmålet vi alle bør stille oss i taxfree-debatten er om samfunnet kan fortsette å ta kostnadene taxfree medfører?

Har vi råd til å fortsette som før? Av hensyn til klima, samfunnet og økonomien er svaret et rungende nei.

Vi må tenke nytt om finansiering av flyplasser

Taxfree fører til store inntekter til Avinor, men det er samfunnet som tar prisen. Man skal ikke legge skjul på at om vi kutter ordningen, må vi finne en ny måte å subsidiere flyplassene som er ulønnsomme.

Avinor kan benytte seg av andre inntekter, staten kan bevilge midler gjennom statsbudsjettet, eller så kan vi øke flypassasjeravgiften for å avbøte utgiftene fra kortbanenettet.

Noe det ofte unnlates å snakke om i debatten om taxfree er lufthavnavgiften. Takket være taxfree kan Avinor holde lufthavnavgiftene unaturlig lave, istedenfor at de skal være i tråd med de faktiske utgiftene knyttet til driften.

Hva den endelige løsningen er, bunner i politiske prioriteringer, men det vil neppe være dumt å kombinere flere av løsningene. Poenget er at dagens ordning ikke er bærekraftig.

Måten vi finansierer kortbanenettet på er helt bakvendt, og vi må finne en løsning som er i tråd med dette tiåret.

Taxfree må bort

Taxfree-ordningen er for lengst utgått på dato. Nå har vi klart oss uten den i over ett år, og vi har en gyllen mulighet til å avvikle ordningen.

Hvordan framtidens luftfart vil se ut er ikke lett å vite, men det er grunn til å anta at reisemønsteret kan endres. NOU Norge mot 2025 peker på at bruken av digitale kommunikasjonsløsninger har økt kraftig, og dette kan føre til permanente endringer i reisebehovet.

Noen kan hevde at vi om noen tiår kommer til å ha nullutslippsfly, og at flyreiser ikke kommer til å være så problematisk. Ja, nullutslippsfly kan være med å dempe klimakonsekvensene i framtiden. I mellomtiden trenger vi virkemidler som kan begrense de forurensende flyreisene. 

Man kan heller ikke se bort fra det grunnleggende problemet med dagens politikk: Prinsippet om økt vekst i flytrafikken. 

Taxfree-ordningen er dårlig klimapolitikk, dårlig alkoholpolitikk og dårlig butikk. Det er på tide at politikerne lytter til forskningen, og nok engang erklærer tiden for taxfree ute. Vi har ikke råd til å kaste bort flere år.
 

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS