Søk i innhold på nettsidene

Meny

Forside banner

Kronikk

  Meninger

“Svakhetene i regneverktøyet burde heller vært viet oppmerksomhet. ”

Aktuelt om samferdsel

Et viktig veivalg for fremtiden

Hvilken vei skal være den foretrukne mellom Østlandet og Vestlandet i fremtiden? Nå skal valget tas. 106 år etter at Bergensbanen åpnet, finnes det fortsatt ingen god vei mellom øst og vest...

Fly, buss eller bane?

Nye baner? Mer fly? Eller kanskje kan bussen gjøre jobben. Følg debatten her i Samferdsel

Hvem definerer hva som er strategisk planlegging?

I siste nummer av Samferdsel skriver Strand, Halse, Leiren og Olsen at Statens vegvesens bidrag til Nasjonal transportplan er overraskende lite strategisk. Avdelingsdirektør Jan Fredrik Lund i Vegdirektoratet svarer.

Norwegian-konflikten i et globalt perspektiv

Norwegian-konflikten er dessverre ikke enestående, men et symptom på den nesten desperate situasjonen luftfarten i Europa er inne i: En ødeleggende konkurranse utenfor kontroll.

Om trafikken gjøres mindre værutsatt:

Penger kan spares

Nytte-kostnadsanalyser som benyttes i transportsektoren tar ikke hensyn til nytten av å bedre fremkommeligheten i værutsatte prosjekter. Det er en svakhet, konstaterer artikkelforfatterne.

Transportutfordringene i byene

På tide å tenke smart

Vi må søke smarte løsninger når det gjelder transportutfordringene i byene. Digitaliseringen av transportsystemene åpner for nye muligheter, påpeker kronikkforfatterne Lars Aksnes og Elisabeth Enger.

Vurderinger av samferdselssektoren:

En sneversynt kommisjon

Rattsø-utvalget, også kalt Produktivitetskommisjonen, vil ha mer produktivitet i Norge. Den anbefaler å prioritere vegprosjekter etter beregnet samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Det synes ikke kommentarforfatter Arvid Strand er noen spesielt god ide.

Turisme:

Vel mye cruiseturisme ... synes noen

Cruisenæringen møter økende lokal motstand i mange norske havner, særlig i populære havner med flere cruiseskipsanløp om dagen. 

Leder nr. 3/2015

De bidrar til trygghet i luften

Det går normalt lang tid mellom hver gang Luftfartstilsynet figurerer høyt i nyhetsbildet, og bra er vel det. For det kan tolkes dit hen at dette tilsynet i tilnærmet stillhet gjør en anstendig god jobb – at det med sitt blotte nærvær og sine faktiske aktiviteter bidrar til at sikkerheten i norsk og internasjonal luftfart er så imponerende god som den faktisk er.

Farlige snarveger i Statens vegvesen

Vegtilsynets funn siden oppstarten sommeren 2012 tyder på at Statens vegvesen har en veg å gå for å oppnå det nivået de tar mål av seg til å være på når det gjelder styring av sikkerhet.

Trygg Trafikks foreløpige tall

Hensynsfull vintertrafikk

12 mennesker har mistet livet på norske veier i løpet av årets to første måneder. Det er halvparten så mange som i fjor, kan Trygg Trafikk fortelle.

  • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI
ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE
ABONNERE
TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Webmaster/nettredaktør: Are Wormnes. Telefon mobil: 911 47 978. Epost: awo@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS