Aktuelt om samferdsel

Norwegians samfunnsnytte

DEBATT: «Skulle Norwegian forsvinne fra markedet, er det å betrakte som en rød løper for Ryanair, som vil skumme fløten og betjene de mest lukrative rutene, med distriktene som de store taperne», skriver Norwegians konsernsjef, Jacob Schram – i en tid da selskapet er hardt rammet av koronakrisen og ser behov for en stor statlig redningspakke.

Kostnadssprekker truer jernbanesatsingen

LITT AV HVERT: Regjeringen ser at store kostnadssprekker innen den pågående jernbaneutbyggingen gjør det usikkert om det planlagte tempoet her kan opprettholdes.

Trafikknedgangen i Bergen ligger bak skjema

REPORTASJE: Beregninger gjennomført av Statens vegvesen – riktignok før koronatiltakene spilte inn – viser at fjorårets store trafikkreduserende tiltak i Bergen, innføringen av en ytre bompengering, ikke har hatt ønsket effekt.

En hjelpende dansk hånd til veileverandører

LITT AV HVERT: Det danske Vejdirektoratet fremskynder betalinger til private leverandører for å hjelpe dem i en tid da næringslivet sliter økonomisk som følge av koronaviruset.

Kritikk på feil grunnlag

DEBATT: Statens vegvesens foreløpige innspill til Nasjonal transportplan (NTP) har fått mye kritikk, fastslår utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen. Men som han skriver: «Her kommer svar på noen spørsmål vi ikke kan la henge i lufta.»

Gevinstgivende miljøfartsgrenser

LITT AV HVERT: Miljøfartsgrenser i Oslo gir en samfunnsøkonomisk gevinst på oppunder ni millioner kroner årlig, viser en studie utført av Norsk institutt for luftforskning (NILU) og Transportøkonomisk institutt (TØI).

Danmark:

Elsparkesykkelen – få regelbrudd, men høy risiko

FORSKNING: «En evaluering av det første året med elsparkesykkel i Danmark viser at flertallet av brukerne faktisk følger de fleste reglene for bruk av kjøretøyet», skriver tre medarbeidere i Via Trafik, som har bidratt til evalueringen. «Evalueringen viser imidlertid også at ulykkesrisikoen er høy», poengterer de.

Et skritt nærmere ny flyplass i Mo i Rana

LITT AV HVERT: Den statlige flyplasseieren Avinor får i oppdrag å videreføre en hittil lokalt drevet prosess for å få bygget en ny flyplass til erstatning for den gamle i Mo i Rana, melder Samferdselsdepartementet.

 

Hvordan verdsette luftforurensing fra transport?

FORSKNING: «Det er velkjent at det er dårlig for helsa å puste inn forurenset luft», skriver TØI-forsker Paal Brevik Wangsness. «Men dersom man skal kunne gjøre fornuftige og konsekvente prioriteringer i transportpolitikken, er det en fordel å vite hvor dårlig det er, og hvordan denne belastningen skal verdsettes.»

Kollektivbransjen taper stort på korona, ber om hjelp

LITT AV HVERT: Aktører innen kollektivtrafikken er blant de mange som ser store tap som følge av koronaviruset – og som ber myndighetene om kompensasjon for tapene.

Forslag til NTP-prioriteringer levert

LITT AV HVERT: Etater og virksomheter under Samferdselsdepartementet har overlevert departementet sine ulike forslag til hvordan ressursbruken i Nasjonal transportplan (NTP) for årene 2022–2033 bør prioriteres.

Vil selvkjørende biler løse byenes trafikkproblemer?

FORSKNING: «Selvkjørende biler kan, hvis individuell eie og bruk av bil fortsetter som i dag, gi trafikkvekst i byene», skriver TØI-forsker Rune Elvik. Han ser at reisetidene likevel kan bli litt kortere enn i dag, at det er usikkerhet knyttet til drivstofforbruk og utslipp – og til hvor mye antall ulykker vil gå ned.
  • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS