Forside banner

 

Aktuelt om samferdsel

Annonse

Om å forske på noe «alle» vet

REFLEKSJON: «Everybody knows» er en tankevekkende tekst, skrevet av nylig avdøde Leonard Cohen. Han hadde neppe særlig mange samferdselstanker i hodet da han skrev den, men han tar tak i noe som også angår samferdselsforskning ...

Et milliardløft for jernbanen i Vestfold

LITT AV HVERT: Etter vel fire års byggearbeider er den tatt i bruk, den vel 14 km nye jernbanetraseen mellom Holm og Nykirke i Vestfold, en dobbeltsporet trasé som inkluderer en spektakulær stasjon inne i fjellet i Holmestrand.
Foto: Nils Inge Lorentsen.

Økte insentiver til mer gods på sjø vil redde flere liv

DEBATT: Den foreslåtte insentivordningen for mer gods på sjøen «vil bidra til å løse framtidens kapasitetsutfordringer for eksport av norsk sjømat, samtidig som den vil redde liv og redusere antall trafikkskadde», skriver forfatterne av dette innlegget.

Samkjøringsprosjektet i Bergen havnet ikke i grøften!

DEBATT: ITS Norway, en av drivkreftene bak prosjektet «Spontan samkjøring» som hadde som mål å fjerne rushtidskøene rundt de store byene, mener prosjektet har fått en feil og ufortjent negativ fremstilling i media.

Fremtidige reisevaneundersøkelser:

Big Data eller spørreskjemaer? Ja takk!

FORSKNING: Transportetatene er i gang med en ny reisevaneundersøkelse (RVU). Også i denne omgang skal den baseres på spørreundersøkelser. Denne artikkelen vil drøfte mulighetene for å erstatte spørreundersøkelsene med andre datakilder, eksempelvis Big Data.

Samkjøringsprosjekt i grøften

REPORTASJE: Veivesenets satsing på et samkjøringsprosjekt i Bergen nådde ikke målene som var satt for prosjektet. Etter ni år og 45,5 millioner kroner ble prosjektet «Spontan samkjøring» lagt dødt tidligere i høst.

Uklare vurderinger bak offentlige kjøp

KOMMENTAR: TØI-forsker Arvid Strand er ikke overbevist, fremgår det av en kommentar fra hans hånd, om at potensielle leverandører blir rettferdig behandlet når det offentlige beslutter hvem som skal tildeles et oppdrag.

Slik kan trafikkøer unngås:

Samspill i trafikken – en uutnyttet ressurs

FORSKNING: «Forsøk på lukket bane viser at kapasitet på en tilfart i en rundkjøring kan økes med 25–30 % dersom sjåførene samarbeider bedre», skriver artikkelforfatterne.

Med Trump som president:

Hva vil skje med Norwegian?

DEBATT: Donald Trump, valgt til ny president i USA, har mer enn andre varslet en sterk satsning på nasjonalt, amerikansk næringsliv. Det kan ramme luftfarten mer enn andre fordi luftfart er et ektefødt barn av globalisering og fri konkurranse de siste 20 årene.
Foto: Hans Hekneby Reinertsen.

Ulike mennesker, ulike reisemål, ulike sykler …

Så fort sykler folk i Oslo

FORSKNING: En ny og stor datainnsamling i regi av TØI bekrefter hypotesen om at hvor fort man sykler avhenger av både personegenskaper, reisehensikt, infrastruktur, topografi og type sykkel.

Ferjeavløsning kan påvirke bosetting positivt – spesielt nær byområder

FORSKNING: Bedre veger som avløser ferjeforbindelser kan påvirke hovedtrekkene i bosettingsmønsteret. Det gjelder særlig prosjekter som fører til en vesentlig kortere reisetid inn til byområder, viser en ny studie.

Grønn satsing i Bergens næringstransport

REPORTASJE: Næringslivet i Bergen skal bli mer miljøtilpasset. Bergen Næringsråd, en næringsorganisasjon med over 3000 medlemmer, vil ha en grønn transportrevolusjon i Vestlandets hovedstad. Målet er å gjøre byen så å si fossilfri innen 2025.
  • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI
ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE
ABONNERE
TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Webmaster/nettredaktør: Are Wormnes. Telefon mobil: 911 47 978. Epost: awo@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS