Aktuelt om samferdsel

Lyntog er intet klimatiltak!

Fremfor å bygge en tredje rullebane på Gardermoen, bør Norge satse på raskere forbindelser med ordinære tog – ikke lyntog, fremholder Frode Hammer i dette innlegget.

En mye større hovedflyplass

Syv år og 14 milliarder kroner etter at utvidelsesarbeidene begynte, ble Oslo lufthavn i fornyet utgave offisielt åpnet i dag – med en festpreget seanse der en klarinett-spillende samferdselsminister var ett av høydepunktene.

Motorvei- og jernbaneforbindelsen lar vente på seg:

Skandinavia nærmere Tyskland – kanskje i 2028

Et endelig grønt lys for bygging av en motorvei- og jernbaneforbindelse over stredet mellom Danmark og Tyskland lar fortsatt vente på seg.

Mindre dyr veibygging, men:

En grense for pengesparingen

Regjeringen ønsket seg «bedre, raskere og billigere» veibygging og etablerte statlige Nye Veier som en slags konkurrent til Statens vegvesen. Nå svelger Nye Veier et eksempel på at det finnes grenser for bruk av sparekniven.

En tunnel synker, eksperter kalles inn

Motorveitunnelen under Limfjorden, som skjærer gjennom Nord-Jylland, synker noen millimeter årlig. I håp om å få stanset synkeprosessen, søker Vejdirektoratet internasjonal hjelp.

 

Velkommen til å slåss med Hurtigruten …

LITT AV HVERT: Etter å sørget for at statlige NSB får konkurranse om å operere persontog, gir regjeringen en påminnelse om at den ønsker å gi privateide Hurtigruten AS konkurranse om driften av kystruten Bergen–Kirkenes.

Godshavn på Ågotnes:

Et eksempel på manglende helhetstenkning

DEBATT: Å legge Bergens fremtidige godshavn til Ågotnes vil direkte motvirke regjeringens mål om å overføre mer gods fra vei til sjø. Dersom varetransport skal blir grønnere og mer lønnsom, er det avgjørende å samlokalisere knutepunkt for ulike transportformer.
Foto: F. Dahl.

Nasjonal transportplan (NTP) 2018–2029:

Totalt fravær av prioritering

KOMMENTAR: Det nærmer seg valg. Den som måtte tvile på det, kan bare ta en titt på Nasjonal transportplan (NTP). Der deles valgflesk for mer enn 1000 milliarder kroner ut.

Oops, en norsk skipstunnel

LITT AV HVERT: Tanker og ideer om en Stad skipstunnel kan spores mange tiår tilbake i tid, og når regjeringen nå mener at den bør bli til virkelighet, vekker det oppmerksomhet – ikke bare i Norge.
Foto: F. Dahl.

NTP lest med ulike briller

LITT AV HVERT: «Bedre infrastruktur skal gi hele landet enklere og tryggere reisehverdager, kortere reisetider, økt mobilitet og dermed økt konkurransekraft», sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen da han denne uken presenterte den nye Nasjonal transportplan (NTP 2018–2029).
Foto: F. Dahl

En ny NTP – og årene som følger …

KOMMENTAR: TØI-forsker Askill Harkjerr Halse ser på NTP-en som ble fremlagt av Stoltenberg-regjeringen for fire år siden og fastslår at ikke alt utviklet seg som der skissert.
Foto: F. Dahl.

NTP-forslag på bordet, klart for dragkamp

LITT AV HVERT: Mange mennesker rundt om i landet – ikke minst folk i berørte fagmiljøer – satt klare til å lese da samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i dag offentliggjorde regjeringens forslag til Nasjonal transportplan (NTP) for årene 2018–2029.
  • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Webmaster/nettredaktør: Are Wormnes. Telefon mobil: 911 47 978. Epost: awo@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS