Aktuelt om samferdsel

Lysslukking på danske motorveier

LITT AV HVERT: Veivisningstavler er til for å veilede, men det danske Vejdirektoratet ser nå at det i døgnets mørke timer kan kan være bedre å spare energi og penger enn å veilede ...

Pengestøtte til overføring av gods fra vei til sjø

LITT AV HVERT: Redere som vurderer å etablere nye eller oppgradere eksisterende godsruter innenfor EØS-området med EØS-flaggede skip, inviteres av Kystverket til å søke om pengetilskudd.

Fornuftig av Bane NOR

DEBATT: Nå er dansen i gang, kostnadsøkninger og utsettelse for Ringeriksbanen. I planene for de fire InterCity-strekningene rundt Oslo har Ringeriksbanen laveste prioritet.

Kollektivtransporten – i den store helheten

LITT AV HVERT: Veksten vi har sett i kollektivtransporten viser at utviklingen går i riktig retning, poengterte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen da han for femte året på rad gjestet Kollektivforums årskonferanse.

Stimulans til mindre sjenerende veiarbeid

LITT AV HVERT: Når vannverk, elektrisitetsverk og andre aktører må betale areal-leie for å drive gravearbeid i travle gater i rushtiden, stimuleres de til å legge opp arbeidet annerledes, med mindre trafikkork som resultat, viser forsøk i Storbritannia.

Kjøre- og hviletidjuks ga en tøff dansk reaksjon

LITT AV HVERT: Dansk politi reagerte med en bot på 508 000 danske kroner da kontrollen av et bulgarsk vogntog avslørte juks med kjøre- og hviletiden.

Plusser og minuser for NSB

LITT AV HVERT: Vekst i antall personreiser med tog og buss, slit med persontogpunktligheten og godstogvirksomheten – dette er noen av stikkordene for NSBs tilbakeblikk på 2017.

Nytt innblikk i jernbane og vei Sandvika–Hønefoss

LITT AV HVERT: Et offentliggjort forslag til reguleringsplan for den påtenkte jernbanestrekningen Ringeriksbanen mellom Sandvika og Hønefoss og en mulig ny Europavei langs noe av strekningen gir et detaljert innblikk i hva som er på gang.

 

Dyre helikopterturer

LITT AV HVERT: Samferdselsdepartementet inviterer til ny konkurranse om drift av helikopterruten som forbinder øysamfunnet Værøy med Bodø – en rute som tradisjonelt betjener få passasjerer og koster mange penger.

 

«Jeg ser fram til videre debatt»

KRONIKK: «År for år framover skal vi vurdere om virkemidlene er tilstrekkelige for å nå klimamålene», skriver klima- og miljøminister Ola Elvestuen i en oppfølger til hva TØI-forsker Lasse Fridstrøm omtaler i en nylig publisert kronikk. Elvestuen ser at det vil være viktig å få flere innspill fra forskere. «Jeg ser fram til videre debatt», skriver han.

Snø og is – en mobilitetsbarriere

NÆRBLIKK: «God drift og godt vedlikehold handler om å skape god fremkommelighet og tilgjengelighet hele året», skriver Urbanet Analyse-medarbeiderne Eli-Trine Svorstøl og Ingunn O. Ellis. En av deres konklusjoner: «Hovedutfordringene for personer med funksjonsnedsettelse oppstår vinterstid, da snø og is utgjør en stor mobilitetsbarriere.»

Sogn og Fjordane:

En renere maritim kollektivtransport

REPORTASJE: Sogn og Fjordane fylkeskommune har tatt mål av seg å gjøre regionen ledende innen utvikling og bruk av hydrogenteknologi, blant annet i samferdselssektoren. I første omgang er det spesielt hydrogenbaserte hurtigbåter fylket vil ha satt i drift.
  • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS