Aktuelt om samferdsel

En elektrisk luftetur

LITT AV HVERT: Med lufthavneier Avinors konsernsjef Dag Falk-Petersen som pilot ble det i ettermiddag gjennomført en aldri så liten flyvning met et el-drevet fly over Oslo lufthavn på Gardermoen.

Kartlegging av statsbudsjettets klimaeffekter

LITT AV HVERT: Et nytt utvalg, oppnevnt av regjeringen, skal bidra til å anslå klimaeffekter av statsbudsjettet.

Millionpakker til satsing på smart transport

LITT AV HVERT: Nordland fylkeskommune ble i ettermiddag utropt som vinner av hovedpremien i den statlig organiserte konkurransen «Smartere transport i Norge». Dermed innkasserer Nordland 50 millioner kroner.

 

Dahls notater ...

Hovedstadens byrådsleder ankom i mørk bil av anstendig merke, og ble av sjåføren geleidet ut av baksetet, da han skulle delta i en seanse om nye Oslo-trikker og kollektivtransportens fortreffeligheter.

Foto: F. Dahl

Rusfrie båtførere, takk …

LITT AV HVERT: Kanskje ikke udelt populært i alle kretser, men det forhindrer ikke MA – Rusfri Trafikk fra å etterlyse et lovverk som krever samme promillegrense for fritidsbåtførere som for motorkjøretøyførere på veiene.

Vedvarende bråk om Heathrow-rullebane

LITT AV HVERT: Den britiske regjeringens ja denne uken til en gjennom mange år omstridt tredje rullebane på London-storflyplassen Heathrow, ledsaget av en anmodning om at Parlamentet snart sier det samme, betyr ikke at motstanderne gir etter i stillhet.

Stopp, se og lytt før kryssing …

LITT AV HVERT: Gående, syklende, bilister … folk skal helst tenke seg ekstra om før de krysser jernbanespor. I morgen – torsdag 7. juni – benytter jernbanefolk rundt om i verden årets utgave av «Den internasjonale planovergangsdagen» til å minne om dette.

Dansk testing av klimavennlig asfalt

LITT AV HVERT: Spørsmålet er i hvilken grad den vil leve opp til forventningene, en antatt klimavennlig asfalt som er utviklet i Danmark. Nå vil Vejdirektoratet komme nærmere et svar ved å asfalten i bruk på noen motorveistrekninger.

Til kamp mot uoppmerksomheten

LITT AV HVERT: Mobiltelefonbruk og mye annet … Det stjeler sjåførens oppmerksomhet, og noen ganger ender den slags i en ulykke. Nå lanserer Statens vegvesen en nasjonal trafikksikkerhetskampanje som tar tak i uoppmerksomheten bak rattet.

30 km/t kan være en god idé …

«Kan lave fartsgrenser i byer og tettsteder være et virkemiddel for å få flere til å gå eller sykle? Og i så fall: Kan nytten av dette oppveie de ulemper bilistene påføres av lave fartsgrenser?» spør TØI-forsker Rune Elvik – før han gir leserne noen svar.

Trafikksikkerhet, se hva Fredrikstad har fått til …

LITT AV HVERT: Langvarig godt trafikksikkerhetsarbeid i Fredrikstad, mener Samferdselsdepartementet, som har utnevnt Fredrikstad til «Årets trafikksikkerhetskommune 2018».

Fornuftig endring for fylkesveiene

FORSKNING: «Å overføre administrasjonen av fylkesveiene fra Statens vegvesen til fylkeskommunene kan innebære utfordringer», skriver TØI-forskerne Julie Runde Krogstad og Askill Harkjerr Halse. «Men dagens løsning med politisk ansvar uten en egen administrasjon er også problematisk.»
  • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS