Søk i innhold på nettsidene

Meny

Forside banner

Kronikk

  Meninger

“Denne nyordningen kan innebære en økt administrasjon og nye konflikter ”

Aktuelt om samferdsel

Et nytt veiselskap med ulønnsomme prosjekter:

Et eksperiment basert på mistillit

Regjeringen har i en melding til Stortinget varslet etablering av et nytt utbyggingsselskap for veier. Denne måten å organisere veisektoren på kan vi se som et spennende eksperiment – men samtidig som et utslag av mistillit til dagens politiske system og styringen av etater, i første rekke Statens vegvesen.

Et farvel til nattoget

Å kjøpe en billett med NSBs nattog til Bergen skulle vise seg å være både dyrere og mer komplisert enn forventet.

Leder nr. 4/2015

Utfordrende cruiseturisme

"Det fornuftige for Norge vil trolig være å satse på at cruiseturismen skal få vokse – men ikke så tøylesløst at det skjer på bekostning av den sjarm og de kvaliteter som hittil har trukket cruiseskip til landet", skriver Samferdsel på lederplass.

De er samfunnsøkonomisk lønnsomme:

Gir "myke" kollektivtiltak flere reisende?

God informasjon, komfort, trygghet - fører slike "myke" kollektivtiltak til flere reisende? Ikke nødvendigvis...

NTP mangler dokumentert middel-mål-analyse

DEBATT: TØI-forskerne Arvid Strand, Merethe Dotterud Leiren, Silvia Olsen og Askill Harkjerr Halse sådde i en nærblikk-artikkel i Samferrdsel nr. 2/2015 tvil om hvor strategisk den strategiske vegplanleggingen i Nasjonal transportplan (NTP) faktisk er. Avdelingsdirektør Jan Fredrik Lund i Vegdirektoratet, NTP-sekretariatets leder, svarte i Samferdsel nr. 3/2015. I foreliggende utgave kommer de fire forskerne med ytterligere NTP-kritikk.

Viktige faktorer bak riksveginvesteringer

«Den vanlige påstanden fra mange politikere om at pengene ikke følger de mest viktige vegene, er feil!», lyder en av konklusjonene i denne artikkelen.

Ingen strak vei til nullvekstmålet

«Dersom nullvekstmålet skal nås, må transportmiddelfordelingen endres drastisk fram mot 2030», skriver artikkelforfatterne.

6000 p-plasser kan ikke rettferdiggjøre Åsland stasjon

KOMMENTAR: Follobanen er en 22 km lang planlagt jernbanestrekning mellom Oslo S og Ski. Nesten hele anlegget skal ligge i tunnel. Idet arbeidet er i startfasen, har et forslag om en stasjon inne i fjellet ved Åsland nær grensen mellom Oslo og Ski blitt tatt opp igjen.

Debatt - "Superbuss":

Vegvesenet prioriterer andre hensyn

Jeg er veldig fornøyd med at artikkelen min, ”Hjelp bussen fram” (Samferdsel nr. 3/2015), har vakt reaksjoner. De fleste reaksjonene har vært at fagfolk gjenkjenner beskrivelsen av Vegvesenets manglende prioritering av bussen.

NHO Transport

Foreslår nytt transportdirektorat

NHO Transport anbefaler at det opprettes et nytt transportdirektorat som skal ha overordnet ansvar for kjøp av båt-, fly- og ferje- og langdistanse togtjenester i hele landet.

Kommentar til: "Hjelp bussen fram"

Vegen må være bred nok

Avdelingsdirektør Eva Solvi i Statens vegvesen Sør-Trøndelag avviser påstander i Samferdsel 3/2015 om at Statens vegvesen bruker trafikksikkerhetsargumenter for ikke å gå inn for midtstilt superbusstrase.
  • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI
ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE
ABONNERE
TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Webmaster/nettredaktør: Are Wormnes. Telefon mobil: 911 47 978. Epost: awo@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS