Aktuelt om samferdsel

Sjefen i Nye Veier blir ny sjef i SVV

LITT AV HVERT: Ingrid Dahl Hovland, adm. direktør i Nye Veier AS, ble i statsråd i dag utnevnt til ny toppsjef i Statens vegvesen Vegdirektoratet (SVV), med tittel av vegdirektør.

Strekningsmåling av fart over Storebælt og Øresund

LITT AV HVERT: Mens regjeringen i Norge reduserer bruken av gjennomsnittsfartsmåling på veistrekninger, vil Danmarks regjering ta i bruk det fartsdempende tiltaket på trafikkårene Storebæltsforbindelsen og Øresundsforbindelsen.

Ikke bare applaus for budsjettforslaget

LITT AV HVERT: Noen innen samferdselssektoren er ganske fornøyd, andre heller misfornøyd, med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020.

75,4 milliarder til samferdselen

LITT AV HVERT: Regjeringen forslag til statsbudsjett for 2020, offentliggjort i formiddag, byr på 75,4 milliarder kroner til samferdselen.

En ny dansk bro

LITT AV HVERT: Trafikken er i gang på danskenes nye og nær 1,4 km lange bro over Roskilde Fjord ved Frederikssund på Sjælland.

Et mulig miljøkrav til kommersielle busser

LITT AV HVERT: Etter blant annet trykk fra politikere i Hordaland har klima- og miljøminister Ola Elvestuen signalisert at han vil forsøke å åpne for at det kan stilles strengere miljøkrav til kommersielle bussaktører.

Ja, minister, vi kan gi deg mer for pengene …

LITT AV HVERT: Etter at samferdselsministeren i januar ba store aktører i samferdsels-Norge om å få mer for pengene, har han i dag mottatt innspill som viser at, ja, det det kan han få.

Voksende salg av elsparkesykler

LITT AV HVERT: Folk viser stor interesse for å leie elsparkesykler – og ifølge prissammenligningstjenesten Prisjakt.no også for å kjøpe sine egne.

Widerøe maner til storsatsing på elfly

INNSPILL: «Vi har fem–sju år på oss for å løse elektrifisering av kortbanenettet i Norge», skriver Widerøe-sjef Stein Nilsen. «Greier vi det ikke, står kortbanenettet, slik vi kjenner det, i fare. Widerøe må bytte ut mesteparten av dagens flåte innen 2030. Er ikke elflyene klare, kan det få store konsekvenser for tilbudet i distriktene.»

Våre kostelige bilavgifter

FORSKNING: «De kraftige norske elbilinsentivene består i hovedsak ikke av subsidier, men av det stikk motsatte: avgifter», skriver TØI-forsker Lasse Fridstrøm. «Gjennom fritak fra disse avgiftene blir elbilene konkurransedyktige i det norske markedet.»

To veikjendiser i jobb-konkurranse

LITT AV HVERT: Bjørne Grimsrud, konstituert sjef i Statens vegvesen Vegdirektoratet (SVV), og Ingrid Dahl Hovland, sjef i konkurrenten Nye Veier AS, er blant søkerne til stillingen som sjef, med tittelen vegdirektør, i SVV.

Uriktig bruk av trafikkskilt og vegoppmerking

DEBATT: «Kolleger med skilt og oppmerking som ansvarsområde både i Statens vegvesen, fylkeskommuner og kommuner merker press for å ta i bruk løsninger de er faglig uenige i og som er i strid med gjeldende regelverk», skriver Bjørn Skaar, sjefingeniør i Trafikksikkerhetsseksjonen i Vegdirektoratet. Slik bør det ikke være, mener han.
  • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS