Forside banner

 

Aktuelt om samferdsel

Bergen:

Tidsdifferensierte bomtakster virker

FORSKNING: 1. februar i år innførte Bergen tidsdifferensierte takster i bomringen for å redusere køer og miljøulemper som biltrafikken skaper. Så langt ser det ut som om tiltaket har virket etter hensikten - men bompengeinntektene svikter.

En sporvogn til besvær

DEBATT: Trikk er smart, hvis den er støyfri, i separate traséer og trygg for andre. Men slik trikk har vi aldri bygd i Oslo, og vår spådom er at man heller ikke kommer til å gjøre det, skriver tre TØI-forskere.

Nye teknologi, nye transportløsninger:

Nå går det fort …

LITT AV HVERT: Selvkjørende biler som kjører tettere og krever mindre veikapasitet, bruker mindre energi og sparer oss for utslipp ...

Doktorgradsprosjekt ved NTNU ser på konfliktmulighetene:

Farlig nærkontakt sykkel – tungt kjøretøy

FORSKNING: I vel en tredjedel av ulykkene der syklister omkom i norske byområder i årene 2000–2014, var tunge kjøretøy involvert. Denne andelen er høyere enn tilsvarende andeler i flertallet av andre land i Europa, poengterer artikkelforfatterne.

Et mulig løft for godstoget

LITT AV HVERT: Jernbaneverket (JBV) lanserer hva jernbanedirektør Elisabeth Enger betegner som «en bredere og mer optimistisk godsstrategi enn hva kanskje mange forventer.»

DB Schenker Forskningspris 2016:

Jardar Andersen, prisvinner

LITT AV HVERT: Varelevering i byområdet – dette er et tema forsker Jardar Andersen ved TØI har arbeidet mye med, på tvers av landegrenser, og dette ble fremhevet da han i dag ble utropt som vinner av DB Schenker Forskningspris 2016.

Klarsignal for opptil 100 nye Göteborg-trikker

LITT AV HVERT: Innen midtsommeren 2021 skal 40 nye trikker være på skinnene i Göteborg, ifølge timeplanen, og i løpet av de påfølgende fem-seks årene kan de bli etterfulgt av ytterligere opptil 60 nye trikker.

Tunge kjøretøy og trafikkulykker:

Hva som gjør at det går bra

KOMMENTAR: «Hva ville skjedd om aktører med innflytelse på trafikksikkerheten spurte hvordan de kan hjelpe sjåføren til å lykkes?» spør Per Andreas Langeland i denne kommentaren. Og han gir noen svar.

Tunge kjøretøy mer ulykkesutsatt i Norge enn i andre land

FORSKNING: Hvert tredje menneske som mister livet i en trafikkulykke i Norge, dør i en ulykke hvor et tungt kjøretøy (lastebil eller buss) er involvert, viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI).

Paternalisme og ekspertstyring i vegtrafikken:

Bør staten beskytte oss mot oss selv?

FORSKNING: Store grupper av befolkningen har forståelse for tunge, statlige inngrep i trafikken av sikkerhetshensyn. Aksepten for sikkerhetstiltak er større blant kvinner og blant eldre enn blant yngre menn. De som plasserer seg til venstre i politikken vil akseptere mer enn dem til høyre, viser en ny forskningsrapport.
Opphavsrett: Nyhetsgrafikk.no AS

Nullvekstmålet krever bedre måling av gå- og sykkelandel

INNSPILL: Nullvekstmålet er ambisiøst, og for å vite om vi er på riktig spor, trenger vi gode metoder for å beregne andelen som reiser med forskjellige framkomstmidler. Spesielt utfordrende er det å gi slike tall for gående og syklende.
  • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI
ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE
ABONNERE
TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Webmaster/nettredaktør: Are Wormnes. Telefon mobil: 911 47 978. Epost: awo@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS