Aktuelt om samferdsel

Millionvis flere kollektivreiser i hovedstadsområdet

LITT AV HVERT: Kollektivtrafikken i Oslo og Akershus kan skilte med 371 millioner påstigninger i fjor, 21 millioner flere enn i 2016, ifølge Ruter, som administrerer denne buss-, metro-, tog- og båttrafikken.

Noe annet enn de vanlige bensinstasjonene

LITT AV HVERT: Hvordan sørge for at transportsektoren får effektiv tilgang til alternative drivstoffer for kjøretøyer og skip? Samferdselsdepartementet søker nå synspunkter og vurderinger fra markedsaktører og andre som kan bidra til gode løsninger.

En mulig jernbane Rovaniemi–Kirkenes

LITT AV HVERT: Finland får med seg Norge i en utredning av mulighetene for å bygge jernbane mellom Rovaniemi og Kirkenes.

 

Vinter i Oslo – en rullestolbrukers vei til jobben

Vinter i Oslo. Tenk deg at du er rullestolbruker, har jobb i Forskningsparken og vil komme deg dit med T-bane eller trikk. Ja, politikere ser jo gjerne at funksjonshemmede klarer seg selv, at de deltar i arbeidslivet…

Et skritt nærmere persontogkonkurranse

LITT AV HVERT: Da fristen for å levere tilbud løp ut klokken 12 i dag, var det offisielt klart at det i tråd med regjeringens ønske blir konkurranse om å stå for persontogdriften på Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen.

Nyvurdering av sørnorske flytilbud

LITT AV HVERT: Berørte fylkeskommuner er blant dem som blir bedt av Samferdselsdepartementet om å gi innspill til en ny utforming av det statlig støttete ruteflyvningstilbudet på kortbanenettet i Sør-Norge.

Glatte fortauer, kanskje best å ta bilen fatt …

Noen rundt omkring i landet bør kjenne ubehag når de oppsummerer hva den slående mangelen på fjerning av snø og hålke denne vinteren har medført.

Svensk motbakke på vei til klimamålet

LITT AV HVERT: Utslippene fra veitrafikken i Sverige falt med under to prosent i fjor, så lite at svenskenes klimamål for 2030 er i fare for ikke å bli nådd, melder Trafikverket i dag.

 

Norge – best også på sikkerhet for barn i trafikken

FORSKNING: En ny undersøkelse fra ETSC (European Transport Safety Council) viser at Norge er Europas mest trafikksikre land for barn i aldersgruppen 0–14 år, rapporterer TØI-forsker Michael W. J. Sørensen.

Lysslukking på danske motorveier

LITT AV HVERT: Veivisningstavler er til for å veilede, men det danske Vejdirektoratet ser nå at det i døgnets mørke timer kan kan være bedre å spare energi og penger enn å veilede ...

Pengestøtte til overføring av gods fra vei til sjø

LITT AV HVERT: Redere som vurderer å etablere nye eller oppgradere eksisterende godsruter innenfor EØS-området med EØS-flaggede skip, inviteres av Kystverket til å søke om pengetilskudd.

Fornuftig av Bane NOR

DEBATT: Nå er dansen i gang, kostnadsøkninger og utsettelse for Ringeriksbanen. I planene for de fire InterCity-strekningene rundt Oslo har Ringeriksbanen laveste prioritet.
  • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS