Søk i innhold på nettsidene

Meny

Forside banner

Kronikk

  Meninger

“"Solberg-regjeringen har en annen tilnærming til regional og lokal planlegging enn hva Stoltenberg II-regjeringen ha...”

Aktuelt om samferdsel

Alle transportformer må bli mer klimavennlige:

På tide å droppe snakket om overføring fra veg til sjø og bane

KRONIKK: "Alle" vil flytte godstransporten fra veg til sjø og/eller bane. Men så enkelt er det ikke...

#Ruter svarer Samferdsel:

Mye blir vurdert før holdeplasser nedlegges

DEBATT: Samferdsel utbasunerer på lederplass i siste utgave at Ruter skyver folket fra seg ved å legge ned fem holdeplasser. Ruter lurer på om Samferdsel har rådført seg med forskerne på TØI før de kom med denne uttalelsen.

NAF og køen som ikke forsvant:

Viktig kunnskap ble høstet likevel

DEBATT: NAF gjennomførte 22/9 det de kaller tidenes største trafikkeksperiment i Norge. Køen på E18 skulle bli borte. PhD-stipendiat ved NTNU, Erlend Aakre, påviste i et innlegg her på nettstedet at køen slett ikke forsvant, og han hevdet at NAF ikke skjønte grunnleggende trafikkstrømsteori. Nå har NAF og Aakre snakket sammen og blitt enige om at det er noe de er enige om.

Køene ble ikke fjernet under «Det store trafikkeksperimentet»

DEBATT: NAFs store trafikkeksperiment er over, og initiativtakerne oppsummerer prosjektet som en stor suksess. De hevder å ha redusert køen inn til Oslo i morgenrushet med 30 %. Som fagmiljø kan vi ikke la NAF urettmessig hevde at de har funnet løsningene. Ved å overdrive effektene av «gulrot-tiltak», vanskeliggjør de jobben for dem som forstår at «pisken» også er et nødvendig onde.

Forakt for Ramsarkonvensjonen

DEBATT: Stortinget sa i desember 2002 nei til å legge Ringeriksbanen over Kroksund i Hole kommune. 13 år senere er ikke våtmarker, matjord og andre naturverdier verdt noe som helst. Disse så sentrale verdier har i disse årene ikke forandret seg!

Revisjon av Oslopakke 3 – på miljøets premisser

DEBATT: Oslopakke 3, som er finansieringsplanen for utbygging av kollektivtransport og vegnett i Oslo og Akershus, skal reforhandles i 2016. Det store behovet for kollektivutbygging samt økte kostnader for flere store prosjekter, som E 18, gjør at planen må revideres.

Når det lokale skjønnet gis forrang:

Miljøinteressene taper

KOMMENTAR: «Et lite område her, i strid med ønsket signalisert utvikling, og et lite område der, i strid med nasjonale forventninger – det blir ikke en konsentrert tettstedsutvikling rundt om i landet av slik agering», skriver Arvid Strand i denne kommentaren.

Ressursbruk - noen mulige forbedringer

NÆRBLIKK: Hvordan skal ressursene i samferdselssektoren fordeles? Hvordan kan vi bruke ressursene slik at vi oppnår sentrale transportpolitiske målsettinger og økt nytte for samfunnet? Det er temaet i en nylig utgitt antologi fra forskningsprogrammet Concept.

Samfunnsøkonomiske analyser i vegsektoren:

Mange feil, misforståelser og myter

INNSPILL: Det er stor interesse både faglig, politisk og i media for hvordan samfunnsøkonomiske analyser brukes i vegsektoren og hvilke resultater de gir. Det er imidlertid mye feilinformasjon, mange misforståelser og myter om samfunnsøkonomiske analyser.

Væravhengig entusiasme

De kommende årenes trafikkvekst i de norske storbyene skal tas gjennom satsing på kollektivtrafikk, sykkel og apostlenes hester, heter det sånn omtrent i Teksten

Lucca - en italiensk inspirasjonskilde

I den historiske byen Lucca i Nord-Italia har de tatt nye og spennende grep for å realisere nye løsninger for miljøvennlig bylogistikk.

Leder nr. 7/2015

Oops, der kjørte en trikk forbi

"Den rimer ikke, denne stengning-av-holdeplasser-beslutningen, med alt snakket om et samfunn for alle, om å reise kollektivt fremfor med bil, om eldreomsorg, om hensyntagen til funksjonshemmede" skriver Samferdsel på lederplass.
  • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI
ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE
ABONNERE
TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Webmaster/nettredaktør: Are Wormnes. Telefon mobil: 911 47 978. Epost: awo@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS