Aktuelt om samferdsel

ITS-pris til Solvik-Olsen

LITT AV HVERT: Ketil Solvik-Olsen, eks-samferdselsministeren, er av ITS Norge tildelt ITS-prisen for 2018 «for sin avgjørende innsats for å sette ITS og ny teknologi på den transportpolitiske agendaen» i sin tid som minister.

Byvekstavtale for Trondheims-området klareres

LITT AV HVERT: Et utkast til byvekstavtale for Trondheimsområdet ble før helgen overlevert til statssekretærene Anders Werp, Samferdselsdepartementet, og Lars Jacob Hiim, Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

En plan om mange nye milliarder til dansk mobilitet

LITT AV HVERT: Det finnes allerede mye transportinfrastruktur i lille Danmark, og mye mer bør det ifølge landets regjering bli.

Ny opptur for Ruters kollektivtrafikk

LITT AV HVERT: Fortsatt økende bruk av buss, trikk, metro, tog og båt i Oslo og Akershus resulterte i at kollektivtrafikken i hovedstadsområdet samlet noterte seg for 387 millioner påstigninger i fjor, ifølge administrasjonsselskapet Ruter.

Glem NSB …

LITT AV HVERT: Ledende personer i det statlige buss- og togoperatørkonsernet NSB har tatt fantasi og penger i bruk og kommet frem til at virksomheten skal markedsføre seg med et nytt navn, Vy.

Feil på rekkverk gir «fare for alvorlige ulykker»

LITT AV HVERT: Manglende rekkverksbolter langs flere riksveier førte til at Vegtilsynet åpnet tilsynssak mot Vegdirektoratet, ifølge en nyhetsmelding fra Vegtilsynet i dag.

Nytenking i Nye Veier:

Nye løsninger kan gi økt lønnsomhet

FORSKNING: Gjennom aktiv styring av utbyggingskostnad og fokusering på samfunnsnytte under forprosjektfasen ønsker Nye Veier AS å øke den samfunnsøkonomiske lønnsomheten i prosjektene de er ansvarlige for. Forskere fra NTNU og SINTEF er engasjert i dette, nærmere bestemt for å følge prosessen med utvikling av kommunedelplan for strekningen E18 Dørdal–Grimstad.

Et ønske om flere kvinnelige piloter

LITT AV HVERT: Britiske transportmyndigheter benytter innspurten til Den internasjonale kvinnedagen, som tradisjonen tro skal markeres 8. mars, til å be luftfartsnæringen jobbe aktivt for å skaffe seg flere kvinnelige flypiloter.

Et fergeanbud til besvær for mange

REPORTASJE: Mange forsinkelser og kanselleringer – og noen spørsmålstegn – etter at et nytt selskap tok over fergedriften på den sterkt trafikkerte strekningen Halhjem–Sandvikvåg på E39.

Barrierer mot bærekraftig mobilitet

FORSKNING: Nordlandsforskning har sammen med SINTEF Mobilitet og samfunnsøkonomi innhentet kunnskap om hva som oppleves som de viktigste barrierene mot gjennomføring av tiltak som bidrar til mer bærekraftig mobilitet i tre norske byer – Bodø, Trondheim og Bergen. Forskerne redegjør for sine funn.

Klart for mer fjernbusstrafikk i Danmark

LITT AV HVERT: En lovendring gjør det mulig for private fjernbusselskaper å tilby flere ruter og avganger enn før i Danmark, melder danske transportmyndigheter.

Dahls notater...

  • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS