Aktuelt om samferdsel

Børsnoterte briter på norske togspor

LITT AV HVERT: Etter konkurranse med flere andre selskaper, inklusive norske NSB, ble britiske Go-Ahead i dag tildelt kontrakt av norske myndigheter for å operere persontogtrafikken på Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen.

Enda et norsk fotfeste

LITT AV HVERT: Spådommene om Norwegians fremtid har i årenes løp vært mange, og mens de fortsatt er mange har selskapet sikret seg enda et fotfeste, denne gang i Argentina. Norwegians første innenriksflyvning der tok av i dag.

Dahls notater ...

En stengt trikkedør. Sånn har det vært i uke etter uke etter uke … La oss håpe at det i en nødsituasjon vil være mulig å sparke den opp.

Foto: F. Dahl

Ikke lett for norske ITS-aktører å lykkes

KRONIKK: «Dessverre tør jeg påstå at det i dag er vanskeligere enn noensinne for norske ITS-selskaper å bygge en sterk posisjon i sitt eget hjemmemarked», skriver Håkon Volldal. Han er konsernsjef i Q-Free, en norsk og internasjonalt suksessrik aktør i markedet for ITS (intelligente transportsystemer).

Vi må kunne lære mer av ulykkene

KOMMENTAR: En ulykkesgransking som bare leter etter årsaker vil ikke være en god kilde til læring og forbedring, mener TØI-forsker Per Andreas Langeland.

73 milliarder kroner til samferdselen

LITT AV HVERT: I sitt forslag til statsbudsjett for 2019, offentliggjort i formiddag, setter regjeringen av 73,1 milliarder kroner til samferdsel, opp 5,4 mrd. kr (7,9 prosent) fra saldert budsjett for 2018.

Luftfart under lupen

LITT AV HVERT: De senere års liberalisering og globalisering innen luftfarten kan ha noen uønskede konsekvenser, ifølge regjeringen, som nå får et offentlig utvalg til å se nærmere på hva denne luftfartsutviklingen betyr for arbeidstagere, flysikkerhet og miljø.

Mulig å nå ned til 50 trafikkdrepte per år, men …

FORSKNING: Ved hjelp av en rekke tiltak vil det være mulig å komme ned mot 50 trafikkdrepte i Norge i 2030, beretter TØI-forsker Rune Elvik med henvisning til nye beregninger. Men Elvik tar ikke en slik halvering, fra 106 drepte i 2017, for gitt. For som han skriver. «Spørsmålet er om vi makter det.»

Svensk klimatilpasning

LITT AV HVERT: Flere varmegrader, økte nedbørsmengder, høyere havnivå, mer ekstremvær … I Sverige har Trafikverket overlevert regjeringen en rapport om arbeidet med å tilpasse landets veier, jernbaner og infrastruktur for øvrig til et annerledes klima.

 

Langt frem til utslippsfri veitransport av gods

FORSKNING: Mye utvikling gjenstår før lav- og nullutslippskjøretøyer kan bli dominerende innen godstransporten på vei, konkluderer TØI-forskerne Guri Natalie Jordbakke og Inger Beate Hovi. Men man kan, poengterer de, bli optimist av å se hvilke kjøretøyer som er på vei inn i markedet.

Vonde september-tall

LITT AV HVERT: Mer enn tre ganger så mange trafikkomkomne her i landet i september i år som i samme måned i fjor.

For detaljerte konseptvalg- utredninger

FORSKNING: Konseptvalgutredninger, som blant annet skal sikre at store veg- og jernbaneprosjekter underlegges reell politisk styring, fungerer ikke alltid etter hensikten, ifølge en ny masteroppgave.
  • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS