Aktuelt

 

Forsking - Meninger - Reportasjer

Dahls notater:

Påbudt, men ikke på ramme alvor …

Munnbind

DAHLS NOTATER: Det hefter noe pussig ved diverse nasjonale og lokale norske myndigheters mange budskap om hvordan folk skal – eller bør – forholde seg til koronasituasjonen.

Antall rusdrepte i trafikken kan reduseres

Ruspåvirkede trafikkomkomne. «Rus er årsaken til minst 22 prosent av dødsulykkene i trafikken», skriver kronikkforfatteren. Illustrasjonsfoto: F. Dahl
KRONIKK: Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, generalsekretær MA – Rusfri Trafikk, viser til at en ny Nasjonal transportplan for årene 2022–2033 er under utarbeidelse, og hun skriver: «Tiden er inne for å være mer konkret og forpliktende på nødvendigheten av å redusere rusulykkene og hvilke tiltak som må gjøres i så måte.»

Velg raskeste spor til Sørlandet

Grenlandsbanen, prioritering. «Oslo–Kristiansand kan kjøres på 3:40 timer via Grenlandsbanen, noe som er ca. én time raskere enn i dag», skriver Per Fjeldal. Illustrasjon fra det tidligere Jernbaneverkets konseptvalgutredning for Grenlandsbanen
DEBATT: «Til nå har det nærmest vært opplest og vedtatt at Intercity må være ferdig utbygget med dobbeltspor til Porsgrunn, før man realiserer Grenlandsbanen», skriver Per Fjeldal, som argumenterer for omvendt utbyggingsrekkefølge.

Nye bygg kan gi mer klimaeffektiv mobilitet

FORSKNING: «Nye bygg kan gi endrede reisevaner og legge til rette for mer klimaeffektiv mobilitet og bruk av arealer», skriver Johannes Raustøl, utreder i Urbanet Analyse. Han tar utgangspunkt i et par prosjekter på Helsfyr i Oslo.

Elsparkesyklene:

Hva myndighetene kan og ikke kan gjøre

KRONIKK: Om den uavklarte situasjonen knyttet til den omstridte bruken av elsparkesykler, skriver TØI-forsker Nils Fearnley at myndighetene allerede i dag har «flere virkemidler og lovgrunnlag for å håndtere flere av de mest problematiske utfallene.»

Korona og samferdsel

Nytenkning om prissetting av kollektivtransporten

HVA NÅ? «Økt frykt for smitte og motstand mot trengsel på kollektivtransporten øker viktigheten av å jobbe for å spre reisene utover døgnet», skriver Kristine Wika Haraldsen og Bård Norheim. «Tidsdifferensierte takster er et tiltak for å gjør akkurat dette.»

Nyheter

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS