Aktuelt om samferdsel

Grønt lys for tunnel-fartsmåling

LITT AV HVERT: Samferdselsdepartementet sier ja til gjennomsnittsmåling av fart – såkalt streknings-ATK – i Ålesundstunnelene på riksvei 658 og i Mælefjelltunnelen på E134.

De vil ha Erna Solberg på banen i fergetakst-striden

LITT AV HVERT: Fire fylkeskommuner ber regjeringen og Stortinget om pengestøtte til å drive ned høye fergetakster som har skapt en protestbølge i kyst-Norge.

 

Tysk satsing på regionale batteritog

LITT AV HVERT: I en tid da batteritog er på manges lepper, har tyske myndigheter bestemt seg for å ta slike i bruk på en 80 km lang banestrekning mellom byene Leipzig og Chemnitz.

Grønn satsing på de syv hav

LITT AV HVERT: Vinnere innen shipping vil være dem som satser på grønne løsninger, mener rederiet Klaveness Combination Carriers, som bebuder at det skal ligge i forkant av den grønne satsingen til havs.

Nytt tiltak for bedre trafikksikkerhet

LITT AV HVERT: Organisasjonen MA – Rusfri Trafikk er blant dem som gleder seg over grønt lys fra Stortinget for rettsmedisinsk obduksjon av alle som omkommer i den norske veitrafikken.

 

Mange muligheter – og vanskelige valg

LEDER: Ny teknologi, nye ideer, nye klimautfordringer, nye muligheter, nye løsninger … Utviklingen synes å gå fortere enn før i tiden, ikke minst i samferdselssektoren.

Slik kan vi tallfeste hva trafikkavbrudd koster

FORSKNING: To transportforskere foreslår en metodikk for å tallfeste hva samfunnet taper økonomisk når veger stenges som følge av ulykker og værproblemer. «En synliggjøring av dette er viktig for beslutningstakerne når de skal prioritere mellom samferdselsprosjekter», skriver Kjersti Granås Bardal og Terje Andreas Mathisen.

Bil og veg bør ikke gi jernbankutt

DEBATT: «Det blir feil å bruke teknologiutvikling på bil og veg som argument for å kutte og begrense utbygging av jernbanen og lokal kollektivtrafikk», skriver Kjell Erik Onsrud.

En nøkkel til nye transportløsninger:

Mindre til betong, mer til kompetanse

KRONIKK: «I prinsippet sier rapporten Transport21, uten å ha en samfunnsøkonomisk analyse på det, at det lønner seg å flytte investeringer bort fra ny infrastruktur og inn i ny kunnskap om fremtidens transportsystemer», skriver TØI-direktør Gunnar Lindberg. «Litt forenklet sagt: Mindre penger til betong, mer penger til kompetanse.»

Slik kan Norge halvere klimagassutslipp …

LITT AV HVERT: Klimakur 2030, rapporten som i dag ble overlevert regjeringen, lister opp muligheter Norge har til å halvere ikke-kvotepliktige klimagassutslipp innen 2030.

Et stort ladetilbud for el-drosjer

LITT AV HVERT: Ifølge lokale fylkesmyndigheter dreier det seg om den største ladeparken for el-drosjer i Norden, den som denne uken ble formelt åpnet ved Bergen lufthavn Flesland.

 

Tog istedenfor fly …

LITT AV HVERT: Et nytt i rekken av eksempler på folk som ser toget som mer klimavennlig enn flyet – og lever opp til det: Folk fra Universitetet i Oslo (UiO) skal ta tog istedenfor fly til en bærekraftkonferanse i Bergen.

 

  • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS