Aktuelt om samferdsel

Brynstunnelen:

Hvor bra gikk det?

DEBATT: I et debattinnlegg i Samferdsel hevder Harald Minken at en TØI-rapport om effekter og konsekvenser av kapasitetsreduksjonen i Brynstunnelen har store svakheter og bør revideres. Her får han tilsvar av rapportansvarlige Aud Tennøy.

Da Brynstunnelen var halvveis stengt:

Gikk det egentlig så bra?

DEBATT: Harald Minken ser med kritisk blikk på en TØI-rapport om konsekvensene av stengningen av to av fire felt i Brynstunnelen i Oslo. «Svakhetene er så store at en bør vurdere å gi ut en revidert utgave», skriver han.

Veikostnader under lupen

Kostnadene har vist tendens til å løpe løpsk i store veiprosjekter, og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er blant dem som reagerer på det.

 

Dansk blikk på fremtidens transport

Selvkjørende biler, førerløse tog, eldrevne sykler … Verden forandrer seg, og i Danmark er transportforsker og TØI-tilknyttede Niels Buus Kristensen utpekt som leder av en ekspertgruppe som skal levere anbefalinger om hvordan landet bør klargjøre seg for fremtidens transport.

Heathrow miljø-rangerer:

Flinke og mindre flinke flyselskaper

LITT AV HVERT: Noen av flyselskapene som benytter Londons storflyplass Heathrow scorer klart bedre enn andre på å begrense støy og miljøfiendtlige utslipp i flyplassområdet. Nå offentliggjør Heathrow en liste over de flinke og mindre flinke.

 

Smart bekjempelse av støy fra veiene

Det danske Vejdirektoratet har sammen med tyske Lärmkontor og norske Transportøkonomisk institutt (TØI) utarbeidet en europeisk håndbok som tar for seg bekjempelse av støy fra veitrafikken.

Dansk tro på førerløse lokaltog

Metroen i København er førerløs, og nå ser danske transportmyndigheter at også lokaltogene – kjent som S-togene – i København-området kan gjøres førerløse.

Et varsel om jernbaneforfall

Etter mye politisk snakk om at vedlikeholdsetterslepet i jernbanenettet skulle reduseres, ser den statlige infrastruktureieren Bane NOR at etterslepet i de nærmeste årene snarere ligger an til å øke.

NTP 2018–2029:

Store endringer i transportetatenes NTP-forslag

KRONIKK: Arvid Strand, forsker i Transportøkonomisk institutt (TØI), ser med kritisk blikk på regjeringens prioritering av vegprosjekter i Nasjonal transportplan (NTP) 2018–2029. Han fastslår at prioriteringen er markert annerledes enn den transportetatene hadde lagt opp til.

Et rop om hjelp

DEBATT: «Offentlig vanstyre og sløsing med penger», skriver fire ordførere som ser at regjeringen Solberg ikke følger opp planer om rask ferdigstilling av E6 i Gudbrandsdalen. De ber Stortinget om å gripe inn.

Transportsektoren:

Tiltak for et bedre miljø

LITT AV HVERT: Noen miljøtiltak innen transportsektoren gir bedre effekt enn andre, og så gjelder det naturligvis å velge smart …

Smart distribusjon av varer i byene, en utfordring

UNGE FORSKERE: En diger lastebil i en trang parkeringslomme, sjåføren triller varer over fortauet og virker brydd over at Oslo-trikken bare så vidt klarer å smyge seg forbi lastebilen … En situasjon av den typen som gir arbeid til tre unge TØI-forskere.
  • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Webmaster/nettredaktør: Are Wormnes. Telefon mobil: 911 47 978. Epost: awo@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS