Aktuelt om samferdsel

Takk for oss …

LITT AV HVERT: Gamle NSB-togdekorasjoner, den gamle NSB-appen, den gamle NSB-nettsiden og annet som er NSB-merket ble i dag formelt klarert for å gå over i historien.

 

Enda en by med lyst på trikk

LITT AV HVERT: Blant de mange byer i verden som viser interesse for nysatsing på trikken, er Bologna i det nordlige Italia, som ser for seg fire nye trikkelinjer.

Ja takk til forlenget opphold i TØIs sjefsstol

LITT AV HVERT: Gunnar Lindberg hadde sjansen nå, etter å ha fullført sin avtalte periode på seks år som TØI-sjef, til å si takk for seg. Men så, riktignok etter å ha tenkt seg om, takket han ja til styrets tilbud om å ta nye seks år.

ITS-pris til Solvik-Olsen

LITT AV HVERT: Ketil Solvik-Olsen, eks-samferdselsministeren, er av ITS Norge tildelt ITS-prisen for 2018 «for sin avgjørende innsats for å sette ITS og ny teknologi på den transportpolitiske agendaen» i sin tid som minister.

Byvekstavtale for Trondheims-området klareres

LITT AV HVERT: Et utkast til byvekstavtale for Trondheimsområdet ble før helgen overlevert til statssekretærene Anders Werp, Samferdselsdepartementet, og Lars Jacob Hiim, Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

En plan om mange nye milliarder til dansk mobilitet

LITT AV HVERT: Det finnes allerede mye transportinfrastruktur i lille Danmark, og mye mer bør det ifølge landets regjering bli.

Ny opptur for Ruters kollektivtrafikk

LITT AV HVERT: Fortsatt økende bruk av buss, trikk, metro, tog og båt i Oslo og Akershus resulterte i at kollektivtrafikken i hovedstadsområdet samlet noterte seg for 387 millioner påstigninger i fjor, ifølge administrasjonsselskapet Ruter.

Glem NSB …

LITT AV HVERT: Ledende personer i det statlige buss- og togoperatørkonsernet NSB har tatt fantasi og penger i bruk og kommet frem til at virksomheten skal markedsføre seg med et nytt navn, Vy.

Feil på rekkverk gir «fare for alvorlige ulykker»

LITT AV HVERT: Manglende rekkverksbolter langs flere riksveier førte til at Vegtilsynet åpnet tilsynssak mot Vegdirektoratet, ifølge en nyhetsmelding fra Vegtilsynet i dag.

Godt begrunnet nyorganisering av NTP-arbeidet

KOMMENTAR: Kjell Werner Johansen, ass. direktør i Transportøkonomisk institutt (TØI), ser gode begrunnelser for samferdselsminister Jon Georg Dales lanserte nyorganisering av arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP). «Lykkes ministeren med reformen, er potensialet stort for bedre måloppnåelse», skriver Johansen.

Nytenking i Nye Veier:

Nye løsninger kan gi økt lønnsomhet

FORSKNING: Gjennom aktiv styring av utbyggingskostnad og fokusering på samfunnsnytte under forprosjektfasen ønsker Nye Veier AS å øke den samfunnsøkonomiske lønnsomheten i prosjektene de er ansvarlige for. Forskere fra NTNU og SINTEF er engasjert i dette, nærmere bestemt for å følge prosessen med utvikling av kommunedelplan for strekningen E18 Dørdal–Grimstad.

Et ønske om flere kvinnelige piloter

LITT AV HVERT: Britiske transportmyndigheter benytter innspurten til Den internasjonale kvinnedagen, som tradisjonen tro skal markeres 8. mars, til å be luftfartsnæringen jobbe aktivt for å skaffe seg flere kvinnelige flypiloter.

  • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS