Aktuelt om samferdsel

Arkivfoto: Cornelius Poppe / Scanpix

Et diesel-skudd i blinde

REFLEKSJON: I dag, 17. januar 2017, har Oslo for første gang gjort det forbudt for dem som kjører dieselbiler å bruke dem på kommunale veier i Oslo på grunn av en forventet høy forurensning av Oslo-luften. Dette ligner det komplette vanvidd, tenker jeg.
Foto: © Hansa Heavy Lift.

En ikke dagligdags skipstransport

LITT AV HVERT: Stående om bord i tungløftskipet «HHL Valparaiso», ble to store havnekraner transportert via Nordøstpassasjen – fra vestrussiske St. Petersburg til østrussiske Vostochny.
Foto: Jean Schweitzer/Scandinavian Stockphoto.

Kniving mellom lufthavner:

Kastrup, Gardermoen, Arlanda …

LITT AV HVERT: Nypubliserte tall viser at Københavns Lufthavn (Kastrup) i fjor forsvarte sin posisjon som Skandinavias viktigste lufthavn målt i antall passasjerer.
Illustrasjon: Ruter.

Elbusser – også i Oslo

LITT AV HVERT: Oslo, internasjonalt kjent for mange elbiler, figurerer ikke som verdensledende by hva bruk av elbusser angår. Men nå kommer slike busser også til Norges hovedstad.

Høyere danske fartsgrenser vurderes

LITT AV HVERT: Fra 80 til 90 km/t på landeveier, fra 110 til 120 km/t på motorveier – i Danmark er det aktuelt å heve fartsgrensene på strekninger der det blir funnet trafikksikkerhetsmessig forsvarlig.

Om man tar kjøpekraften i betraktning:

Fortsatt billig drivstoff i Norge

LITT AV HVERT: Ved inngangen til 2017 økte prisen på drivstoff til sitt høyeste nivå noen sinne. Prisen på bensin var kr 16.29 og diesel kr 15.25. Men drivstoff i Norge er fortsatt blant det rimeligste i Europa om man tar kjøpekraften i betraktning.

Årlige svingninger til tross:

Bedre og bedre trafikksikkerhet

KOMMENTAR: Det foreløpige tallet på drepte i trafikkulykker i 2016 er 135. For ett år siden var det foreløpige tallet 125, som ble nedjustert til et endelig tall på 117 drepte i 2015, det laveste tallet siden 1947.

En ny jernbaneaktør

LITT AV HVERT: Jernbaneverket ble sendt over i historien da nyetablerte Bane NOR ved årsskiftet overtok ansvaret for den norske jernbaneinfrastrukturen. Det skjedde som et ledd i den regjeringsdrevne jernbanereformen.

Trafikkulykkenes pris:

Økonomisk verdsetting av liv og helse – en forskningshistorie

FORSKNING: Vi får ofte spørsmålet: Hvor mye koster trafikkulykkene samfunnet? De siste årene har vi svart 25–30 milliarder kroner per år. Svaret blir, som jeg har forsøkt å forklare tidligere i Samferdsel, som regel misforstått.

Spørsmålet er om det går godt hånd i hånd:

Effektivitetspress og flysikkerhet

FORSKNING: Flere aktører i luftfarten har uttrykt bekymring over at effektivitetspress kan øke faren for menneskelige feil som kan true flysikkerheten. Ulykkes- og hendelsesstatistikken til Luftfartstilsynet (LT) er imidlertid ikke detaljert nok til å levere tallmaterialet som er nødvendig for å studere denne sammenhengen.

Anbudsprosesser for offentlig tjenesteyting:

- En ikke betryggende praksis

KOMMENTAR: Det offentlige kjøper årlig tjenester gjennom anbudsprosesser for store summer. Men forvaltningen foregår i dag ikke på en betryggende måte, mener artikkelforfatteren.

Så store er utslippskuttene!

KRONIKK: Debatten om statsbudsjettet for 2017 har budt på mange og motstridende påstander om klimagevinstene. Samferdselsforskningen har en god del å by på for den som vil skifte sol og vind mellom debattantene. Kronikkforfatteren rydder opp i forvirringen
  • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Webmaster/nettredaktør: Are Wormnes. Telefon mobil: 911 47 978. Epost: awo@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS