Søk i innhold på nettsidene

Meny

Forside banner

Kronikk

  Meninger

“Det er med stor beklagelse jeg må konstatere at begrepene bærekraft, miljø og klima er nesten helt utelatt i omtal...”

Aktuelt om samferdsel

Annonse

Fremtidens transportnett:

- Infrastrukturen må brukes smartere

- Vår hovedprioritet nå er å bedre hverdagsreisen og få mer gods bort fra veiene der folk bor.

Leder nr. 2/2015:

En lang reise frem til én billett

Fra flere år tilbake er det i Norge og internasjonalt blitt snakket om sømløs transport – om at personer (gods også) skal kunne komme enkelt og greit fra utgangspunktet til endepunktet for den aktuelle befordringen.

Statens vegvesen og Volvo:

Sammen på glattisen

Det er så revolusjonerende nytt og så tilsynelatende enkelt at det mest utrolige er at det ikke er gjort før. Statens vegvesen vil nå dra nytte av, i denne omgang, Volvo-bilers avanserte system for friksjonsmåling – i sanntid.

Feil og fakta om CO2-utslippet

I en noe ubalansert artikkel i bladet Samferdsel nr. 1, januar 2015, med overskriften «Vognkortet ljuger om CO2-utslippet» går tidligere instituttsjef, nå forsker, Lasse Fridstrøm ved Transportøkonomisk institutt ut med sine personlige erfaringer.

Det legges til rette for dem, men:

Funksjonshemmed reiser ikke likevel

En stor andel av personer med nedsatt funksjonsevne her i landet reiser ikke kollektivt. Det finnes lite kunnskap om hvorfor.

"Drive Me" - selvkjørende Volvo

Slipp rattet, frigjør tid

Selvkjørende biler har vært sett i mange science fiction-filmer, men nå er det ikke lenge før de kommer ut av laboratoriene og ser dagens lys.

Nasjonal Transportplan (NTP)

Lite strategisk vegplanlegging

«Funnene indikerer at systemet for strategisk vegplanlegging som har utviklet seg gjennom fire NTP-er, har betydelige svakheter», skriver nærblikk-forfatterne.

Plusser og minuser ved innfartsparkering

«Når en innfartsparkering er full, kan det tolkes som et behov for utvidelse, men prisregulering og bedre tilrettelegging for sykkelparkering og mating med buss kan i flere situasjoner være et godt alternativ», skriver artikkelforfatterne.

Vi blir mer lovlydige i trafikken – men:

Skyldes det mer kontroll?

Vi blir stadig mer lovlydige i trafikken. Det begås færre trafikkforseelser enn for bare få år siden. Dette kan delvis komme av økt kontroll, men mye tyder på at også andre faktorer trekker i retning av færre trafikkforseelser.

Nye fotobokser er mer effektive enn eldre:

Halverer antall drepte og hardt skadde nær boksen

På veger hvor det ble installert fotobokser i årene 2004 til 2010 er antall drepte og hardt skadde omtrent halvert, og antall personskadeulykker er redusert med nesten en tredjedel på den første kilometeren etter fotoboksen.

Refleksjoner:

Snøen som falt i år

Når noen cm. snø faller over Østlandet, blir det kaos. Hva om snøen kommer i metervis?

Biler og utslipp

Vognkortet ljuger om CO2-utslippet

Vognkortets opplysninger om bilens CO2-utslipp er basert på laboratoriemålinger. Virkelighetens utslipp er langt høyere. Verre er det at misvisningen har økt kraftig over tid. Den ‹forbedringen› i drivstofforbruk og utslipp som er registrert siden 2006, er et stykke på vei fiktiv.

  • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI
ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE
ABONNERE
TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Webmaster/nettredaktør: Are Wormnes. Telefon mobil: 911 47 978. Epost: awo@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS