Aktuelt om samferdsel

Et svensk blikk på norsk kollektivtransport

LITT AV HVERT: Han er svensk, denne Gunnar Lindberg. Ikke desto mindre er han nå på vårparten blitt valgt inn som medlem av styret i Ruter, det offentlige selskapet som administrerer kollektivtrafikken i Oslo og der omkring

Et spørsmål om konkurransevridning:

Jernbanetilsynet refser Bane NOR

LITT AV HVERT: Statens jernbanetilsyn mener at den statlige jernbanenettforvalteren Bane NOR opptrådte lovstridig ved å gi en godstogoperatør fordeler på bekostning av en annen, med svekket konkurranse som et resultat.

Togforsinkelser mens jernbanen oppgraderes:

Bortkastede milliarder?

DEBATT: Som pendler med tog halve året har jeg de siste årene merket en gradvis bedring av punktlighet i trafikken. Men nå vender vi tilbake til en periode med buss for tog, innstillinger og forsinkelser.

Modernisert sjøvei til Oslo

LITT AV HVERT: Etter omfattende oppgraderingsarbeider, er sjøveien inn til og ut fra Oslo å anse som tryggere enn før, for både store og små fartøyer.

Kanskje en ny veitunnel under Themsen

LITT AV HVERT: Etter å ha vurdert ulike steder for en ny veiforbindelse på tvers av Themsen, mellom London og elvens utløp i Nordsjøen, har det britiske transportdepartementet anbefalt ett av dem. Men anbefalingen er ikke ensbetydende med grønt lys for bygging.

Boliger og arbeidsplasser:

Miljøgevinster ved sentral lokalisering

FORSKNING: Sentral kontra mindre sentral lokalisering av nye boliger og arbeidsplasser gir flere kollektivturer, færre bilturer og lavere antall kjøretøykilometer for bil.

Danske nødtelefoners tid er forbi

Mobiltelefonene har overtatt rollen til de grader at veimyndighetene i Danmark har bestemt seg for å fjerne bortimot alle de 1300 nødtelefonene langs landets motorveier.

En tidkrevende jernbanereform:

Enda en forsinket togavgang

NYHETER: Igjen viser det seg at regjeringen overvurderte sin gjennomføringsevne da den bebudet konkurranse om å få operere passasjertog på norske jernbanespor.

Lyntog er intet klimatiltak!

DEBATT: Fremfor å bygge en tredje rullebane på Gardermoen, bør Norge satse på raskere forbindelser med ordinære tog – ikke lyntog, fremholder Frode Hammer i dette innlegget.

En mye større hovedflyplass

LITT AV HVERT: Syv år og 14 milliarder kroner etter at utvidelsesarbeidene begynte, ble Oslo lufthavn i fornyet utgave offisielt åpnet i dag – med en festpreget seanse der en klarinett-spillende samferdselsminister var ett av høydepunktene.

Motorvei- og jernbaneforbindelsen lar vente på seg:

Skandinavia nærmere Tyskland – kanskje i 2028

Et endelig grønt lys for bygging av en motorvei- og jernbaneforbindelse over stredet mellom Danmark og Tyskland lar fortsatt vente på seg.

Tusener omkomne og skadde:

Trafikkulykkene – og tiden etterpå

INNSPILL: Tiden er inne for «et nasjonalt løft til fordel for bedre støttetiltak for alle som rammes av trafikkulykker”, mener trafikkskadeforsker Jörgen Lundälv. Han minner om at tusener har omkommet og titusener er blitt alvorlig skadet i trafikkulykker i Sverige de siste to tiårene.
  • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Webmaster/nettredaktør: Are Wormnes. Telefon mobil: 911 47 978. Epost: awo@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS