Aktuelt om samferdsel

Stadig grønnere fergedrift

LITT AV HVERT: Enda en gang gjør Statens vegvesen et fremstøt for å gjøre ferge-Norge grønnere, denne gang ved å invitere rederier og teknologimiljøer til å utvikle en delvis hydrogendrevet ferge.

Et nytt stykke firefeltsvei

LITT AV HVERT: Gledesytringer fra mange hold da riksvei 4 Lunner grense–Jaren, en strekning på vel 9 kilometer nord for Oslo, i helgen ble åpnet som firefeltsvei med midtdeler.

Et svensk transportløft

LITT AV HVERT: Mange års arbeide er unnagjort og mange milliarder kroner er investert – og så er helgen kommet da Citybanan, den nye togtunnelen under Stockholm, skal åpnes for trafikk.

Tunnel uten framtid

DEBATT: Stortinget har nylig behandlet Nasjonal tranportplan 2018–29 og gått inn for et ekstra tunnelløp på riksvei 23 under Oslofjorden. Det er både kortsynt og ulønnsomt.

Søppelfjerning i havnebassenget

REPORTASJE: Norsk oljevernteknologi blir tatt i bruk for å rense havner for søppel. I fire norske havner er en ny avfallssamler tatt i bruk og blir der testet ut med tanke på videre utplassering.

Tunge kjøretøy på ville veier

INNSPILL: Strengere krav fra veimyndighetene angående fordeling og sikring av last er blant en rekke tiltak som kan bidra til å forhindre at tunge kjøretøy velter på norske veier, fremholder forfatterne av dette innspillet.

Brynstunnelen:

Hvor bra gikk det?

DEBATT: I et debattinnlegg i Samferdsel hevder Harald Minken at en TØI-rapport om effekter og konsekvenser av kapasitetsreduksjonen i Brynstunnelen har store svakheter og bør revideres. Her får han tilsvar av rapportansvarlige Aud Tennøy.

Da Brynstunnelen var halvveis stengt:

Gikk det egentlig så bra?

DEBATT: Harald Minken ser med kritisk blikk på en TØI-rapport om konsekvensene av stengningen av to av fire felt i Brynstunnelen i Oslo. «Svakhetene er så store at en bør vurdere å gi ut en revidert utgave», skriver han.

Veikostnader under lupen

Kostnadene har vist tendens til å løpe løpsk i store veiprosjekter, og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er blant dem som reagerer på det.

 

Dansk blikk på fremtidens transport

Selvkjørende biler, førerløse tog, eldrevne sykler … Verden forandrer seg, og i Danmark er transportforsker og TØI-tilknyttede Niels Buus Kristensen utpekt som leder av en ekspertgruppe som skal levere anbefalinger om hvordan landet bør klargjøre seg for fremtidens transport.

Veikart for bruk av samvirkende ITS

FORSKNING: Samvirkende ITS (intelligente transportsystemer) kan bidra til å løse mange transportutfordringer. Et europeisk prosjekt koordinert av norske SINTEF viser at det kan være komplisert å ta slike løsninger i bruk, men har ikke desto mindre resultert i et veikart for implementering av samvirkende ITS i byer.

Heathrow miljø-rangerer:

Flinke og mindre flinke flyselskaper

LITT AV HVERT: Noen av flyselskapene som benytter Londons storflyplass Heathrow scorer klart bedre enn andre på å begrense støy og miljøfiendtlige utslipp i flyplassområdet. Nå offentliggjør Heathrow en liste over de flinke og mindre flinke.

 

  • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Webmaster/nettredaktør: Are Wormnes. Telefon mobil: 911 47 978. Epost: awo@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS