Aktuelt om samferdsel

Enda en forstørret flyplass

LITT AV HVERT: Få måneder etter at Oslo lufthavn Gardermoen fremsto i sterkt forstørret utgave, gjør Bergen lufthavn Flesland det samme.

Luftfarten ber om hjelp til å bli renere

LITT AV HVERT: Aktører i norsk luftfart ser at en stor del av det forurensende fossile drivstoffet som fylles på fly her i landet kan bli erstattet av bærekraftig biodrivstoff – gitt en økonomisk håndsrekning fra politisk hold. 

Grønt lys for kamp om finske togpassasjer

Regjeringen i Finland har bestemt at det fra tidlig i 2020-årene skal åpnes for konkurranse i passasjertogtrafikken i landet, med den følge at den statlige operatøren VR mister sin enerett.

Cruiseskip i fokus:

Havner i miljøsamarbeid

LITT AV HVERT: En håndfull norske havner, med Bergen i spissen, innleder et samarbeid for å redusere besøkende cruiseskips negative miljøpåvirkning.

En travel flyplass-sommer

LITT AV HVERT: Enda en alle tiders topp hva angår passasjertall for Avinors flyplasser, og denne gangen dreier det seg om sommerferiemåneden juli i år, da godt over 4,9 millioner passasjerer reiste via det statlige konsernets 45 flyplasser.

Sikker transport – med kundens hjelp

LITT AV HVERT: Norske lastebileiere gjør et fremstøt for å få transportkunder til å velge kvalitetspreget – og dermed mest mulig trafikksikker – transport.

Tidsdifferensierte takster:

Vinn-vinn for kollektivtransporten

FORSKNING: Tidsdifferensierte takster i kollektivtransporten kan gi både flere passasjerer og reduserte tilskuddsbehov, ifølge en analyse utført av Urbanet Analyse for Samferdselsdepartementet.

Luftfartens kamp mot Brexit-skvis

KOMMENTAR: Flyselskaper, flypassasjerer og mange med dem vil bli hardt rammet hvis Brexit-forhandlingene ikke gir en løsning som forhindrer lammelse av luftfarten mellom Storbritannia og andre land, poengterer Einar Sørensen.

En ikke fremtidsrettet bompengereform

KOMMENTAR: Regjeringens igangsatte bompengereform er etterlengtet og nødvendig, ifølge NTNU-forsker Morten Welde, som ikke desto mindre finner det «påfallende at reformen i liten grad drøfter fremtidens utfordringer knyttet til finansiering og regulering av vegkapasitet.»

Britisk gulrot for elvarebiler

LITT AV HVERT: En forandring i britiske førerkortbetingelser skal friste til valg av elvarebiler fremfor hittil dominerende dieselvarebiler.

Veitransport, luftfart, banetransport, sjøfart:

Om å lære sikkerhet av hverandre

FORSKNING: Systemtenkning og risikoanalyser – dette er områder der veitransport, luftfart, banetransport og sjøfart kanskje kan lære av hverandre hva sikkerhet angår.

Stadig grønnere fergedrift

LITT AV HVERT: Enda en gang gjør Statens vegvesen et fremstøt for å gjøre ferge-Norge grønnere, denne gang ved å invitere rederier og teknologimiljøer til å utvikle en delvis hydrogendrevet ferge.
  • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Webmaster/nettredaktør: Are Wormnes. Telefon mobil: 911 47 978. Epost: awo@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS