Søk i innhold på nettsidene

Meny

Forside banner

Kronikk

  Meninger

“Denne nyordningen kan innebære en økt administrasjon og nye konflikter ”

Aktuelt om samferdsel

Bare rene busser i London sentrum

Fra og med neste høst vil to London-bussruter til bli trafikkert utelukkende med elektriske busser. Det betyr ytterligere 51 helelektriske busser i tillegg til de 22 som vil være i drift i løpet av inneværende år.

Hjelm gir ekte trygghet

MENINGER/DEBATT: «Hjelm gir falsk trygghet», mener Stein Inge Dahn i Syklistenes Landsforening. Stadige oppfordringer om å bruke hjelm skremmer folk vekk fra sykkelsetet, mener Dahn. Are Wormnes, journalist i bladet Samferdsel, deler Dahns bekymring. For hva er vel viktigst? At alle som sykler bruker hjelm, eller at flest mulig sykler, spør Wormnes retorisk.

Terminal-konkurranse

Mer konkurranse skal sørge for bedre tjenester på godsterminalene og mer gods på bane. På oppdrag fra Samferdselsdepartementet åpner nå Jernbaneverket for konkurranse på terminalene i Stavanger og Trondheim.

Rekordlave dødstall 1. halvår:

Kanskje ny trafikksikkerhetsrekord

Dersom trenden fortsetter de neste seks månedene, kan 2015 bli det første året i moderne tid at færre enn 100 mennesker mister livet på norske veier.

For klimaets skyld:

Vi presses til å bo tettere

Fremtidens ideelle by, "10-minutters-byen", er kompakt, og behovet for motorisert transport er lavt. Det betyr en mer klimavennlig by.

#hjelmsveis - ikke bare helt OK

REFLEKSJON: I Leiden, Nederland, sykler "alle" - og nesten "alle" uten hjelm...

Verdsettingsundersøkelse gir ny dokumentasjon:

Parkeringstiltak kan gi stor overgang til kollektivtransport

Letetid etter p-plass og gangtid fra p-plass er langt mer belastende enn selve reisetiden, fremgår det av en ny verdsettingsundersøkelse. En restriktiv parkeringspolitikk i Oslo sentrum bidrar til at kollektivtransport er et attraktivt alternativ til bil. Ved å innføre en parkeringspolitikk tilsvarende den i Oslo, vil mindre byer få flere til å sette fra seg bilen og reise på annen måte.

Mange steder er det bilen som er løsningen...

Myndigheter og andre maner folk til å reise kollektivt fremfor å bruke bil. Men mange steder i Norge fremstår det som smartere å investere i bedre bilveier enn å satse stort på kollektive transportmidler av typen buss og hurtigbåt.

Trafikken i Mexico:

På vei bort fra korrupsjon og kaos

I det siste er det tatt noen viktige initiativ for å gjøre Mexico-trafikken sikrere, raskere og mer effektiv. Blant annet skal korrupsjonen i politiet bekjempes.

Leder nr. 5/2015

Med tiden kommer svarene

"Utgangspunktet for at det er spennende, det som nå skjer innen veisektoren og jernbanesektoren, er ikke noen tanke om at det ikke finnes flinke og ambisiøse folk i Statens vegvesen og i NSB"

Tilrettelegging for sykling:

Om å føle seg velkommen...

Sykling er, som mange vet, ikke noe ukjent fenomen i Nederland. Der brukes sykkelen til det meste, og det legges til rette for at man skal kunne bruke den til det meste.

Mer effektiv utbygging av veier

DEBATT: Veibygging i Norge har til nå gått for tregt, og vært stykkevis og delt. Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre er enig om at veibygging må skje mer effektivt, langsiktig og forutsigbart enn i dag. Derfor oppretter vi et eget utbyggingsselskap for vei.
  • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI
ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE
ABONNERE
TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Webmaster/nettredaktør: Are Wormnes. Telefon mobil: 911 47 978. Epost: awo@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS