Søk i innhold på nettsidene

Meny

Forside banner

Kronikk

  Meninger

“Denne nyordningen kan innebære en økt administrasjon og nye konflikter ”

Aktuelt om samferdsel

Terminal-konkurranse

Mer konkurranse skal sørge for bedre tjenester på godsterminalene og mer gods på bane. På oppdrag fra Samferdselsdepartementet åpner nå Jernbaneverket for konkurranse på terminalene i Stavanger og Trondheim.

Rekordlave dødstall 1. halvår:

Kanskje ny trafikksikkerhetsrekord

Dersom trenden fortsetter de neste seks månedene, kan 2015 bli det første året i moderne tid at færre enn 100 mennesker mister livet på norske veier.

For klimaets skyld:

Vi presses til å bo tettere

Fremtidens ideelle by, "10-minutters-byen", er kompakt, og behovet for motorisert transport er lavt. Det betyr en mer klimavennlig by.

#hjelmsveis - ikke bare helt OK

REFLEKSJON: I Leiden, Nederland, sykler "alle" - og nesten "alle" uten hjelm...

Verdsettingsundersøkelse gir ny dokumentasjon:

Parkeringstiltak kan gi stor overgang til kollektivtransport

Letetid etter p-plass og gangtid fra p-plass er langt mer belastende enn selve reisetiden, fremgår det av en ny verdsettingsundersøkelse. En restriktiv parkeringspolitikk i Oslo sentrum bidrar til at kollektivtransport er et attraktivt alternativ til bil. Ved å innføre en parkeringspolitikk tilsvarende den i Oslo, vil mindre byer få flere til å sette fra seg bilen og reise på annen måte.

Mange steder er det bilen som er løsningen...

Myndigheter og andre maner folk til å reise kollektivt fremfor å bruke bil. Men mange steder i Norge fremstår det som smartere å investere i bedre bilveier enn å satse stort på kollektive transportmidler av typen buss og hurtigbåt.

Trafikken i Mexico:

På vei bort fra korrupsjon og kaos

I det siste er det tatt noen viktige initiativ for å gjøre Mexico-trafikken sikrere, raskere og mer effektiv. Blant annet skal korrupsjonen i politiet bekjempes.

Leder nr. 5/2015

Med tiden kommer svarene

"Utgangspunktet for at det er spennende, det som nå skjer innen veisektoren og jernbanesektoren, er ikke noen tanke om at det ikke finnes flinke og ambisiøse folk i Statens vegvesen og i NSB"

Tilrettelegging for sykling:

Om å føle seg velkommen...

Sykling er, som mange vet, ikke noe ukjent fenomen i Nederland. Der brukes sykkelen til det meste, og det legges til rette for at man skal kunne bruke den til det meste.

Mer effektiv utbygging av veier

DEBATT: Veibygging i Norge har til nå gått for tregt, og vært stykkevis og delt. Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre er enig om at veibygging må skje mer effektivt, langsiktig og forutsigbart enn i dag. Derfor oppretter vi et eget utbyggingsselskap for vei.

Kritikkverdig anskaffelsessystem i Statens vegvesen Vegdirektoratet

DEBATT: Riksrevisjonen har nylig publisert sin rapport etter å ha undersøkt internkontrollen på anskaffelsesområdet i Statens vegvesen. I rapporten gis Vegvesenet alvorlig kritikk for sin håndtering av anskaffelsesprosessene. Det er i den praktiske utøvelsen det svikter.

Norsk luftfart trenger strategi for krisetider

DEBATT: Trafikken på Avinors lufthavner i første kvartal 2015 viser stagnasjon og tilbakegang. Det gjelder både innland og utland – og charter. For Oslo Lufthavn (OSL) alene er chartersvikten i første kvartal 2015 på hele 24,7 prosent. Her er markedet så godt som i fritt fall!
  • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI
ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE
ABONNERE
TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Webmaster/nettredaktør: Are Wormnes. Telefon mobil: 911 47 978. Epost: awo@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS