Aktuelt

 

Forsking - Meninger - Reportasjer

Samfunnsøkonomiske analyser:

Favoriserer de veibygging i by?

Samfunnsøkonomi og biltrafikk i byer. Artikkelforfatteren fokuserer på forholdet mellom samfunnsøkonomi og biltrafikk i byområder, «ettersom dette berører noen faglige spørsmål som jeg mener fortjener mer oppmerksomhet.» Illustrasjonsfoto (fra tiden før en omfattende veiomlegging i denne delen av Oslo fant sted): F. Dahl
KRONIKK: «Det er flere uavklarte spørsmål knyttet til forholdet mellom samfunnsøkonomisk lønnsomhet og biltrafikk i byområder», skriver TØI-forskningsleder Askill Harkjerr Halse. «Samfunnsøkonomer bør bidra til å svare på disse.»

Bør myndighetene eie bussene?

Offentlig kontra privat eie av busser. «At myndighetene finansierer bussmateriellet kan øke konkurransen om å drifte tilbudet, fordi flere operatører vil ha anledning til å delta», skriver Kristine Wika Haraldsen med utgangspunkt i en studie utført på oppdrag fra Brakar, som er Viken fylkeskommunes kompetanseorgan for kollektivtransport. Illustrasjonsfoto: Brakar
FORSKNING: «En ny studie viser at offentlig eierskap av bussmateriell kan redusere kostnader og bidra til positivt til teknologiskifter», skriver Kristine Wika Haraldsen, medarbeider i Asplan Viak, avd. Urbanet Analyse.

Kan vi snart sove oss til kontinentet?

Fremtidige nattogreiser - kanskje. «En reise til Hamburg i lavprisflyets tidsalder krever nå minst to togbytter, ofte flere. Og den involverer alltid flere togoperatører», skriver Svein Skartsæterhagen. Foto: F. Dahl
DEBATT: «Det fins mange lavthengende frukter for forbedret togtilbud mellom Norge og utlandet, og en satsing her kan gi et solid bidrag til å redusere klimagassutslippene fra flytrafikk mellom Sør-Norge og kontinentet», skriver Svein Skartsæterhagen

La oss snakke mer om etter-koronaens transportvaner

Transportvaner etter koronaen. «Norges offensive elbil-satsing har store, positive effekter for klimakrisen», skriver Baard Amundsen. «Jeg tillater meg allikevel å etterlyse norske journalister, politikere og forskere som ser utenfor bilen.» Illustrasjonsfoto: F. Dahl
DEBATT: «Koronakrisen har lært verden at folk gjerne velger sykkel i byene, og de liker det», skriver Baard Amundsen, styreleder i Syklistenes Landsforening. Han ser dette som et utgangspunkt for styrket satsing på sykling og annen aktiv transport i en etter-koronaen-tid, men etterlyser i så henseende mer engasjement fra norske journalister, politikere og forskere.

Lønnsomhet har betydning for valg av vegtrasé

FORSKNING: «Samfunnsøkonomisk lønnsomhet har tradisjonelt hatt liten betydning for prioritering av vegprosjekter», skriver Ingri Bukkenstein (Concept ved NTNU) og Ole Henning Nyhus (NTNU Samfunnsforskning). «En ny studie viser imidlertid at lønnsomhet har betydning for valg av vegtrasé.»

Barnefamilier forlater Oslo, men hvorfor?

Oslo tømmes for barn? Barnefamilier flytter ut av Oslo. «Er dette en ønsket utvikling? Kommer byen til å tømmes for barn? Bør noen dra i nødbremsen?» spør Lasse Fridstrøm. Illustrasjonsfoto: kastoimages /Scandinavian Stockphoto
DEBATT: «Fenomenet har nok lite med pandemien å gjøre», skriver TØI-forsker Lasse Fridstrøm når han fastslår at barnefamilier flytter ut av Oslo i voksende tempo. Uten å finne svar, spør han: «Er årsaken at boligprisene stiger særlig bratt i Oslo? Skyldes det fortetting? Bygges det for få småhus? Er grunnen at det blir stadig vanskeligere å bo i byen og samtidig eie en bil?»

Nyheter

 • Strid om dansk togbestilling

  Stor dansk togbestilling. Strid om det DSB ser som «fremtidens tog» i Danmark. Illustrasjon: Klipp fra DSB/Alstom-video

  NYHET: For en måned siden meldt den danske togoperatøren DSB at en storbestilling av el-togsett var gått til produsenten Alstom, men nå viser det seg at de ventede togene har fått noen kjepper i hjulene …

 • Nye løft for samferdselen i revidert budsjett

  Revidert budsjet. Mer økonomisk støtte til luftfarten inngår i forslagene. Illustrasjonsfoto: F. Dahl

  NYHET: I sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2021, fremlagt i dag, går regjeringen inn for nye løft innen samferdselssektoren.

 • Fallende antall mopeder

  Valg mellom tohjulinger. Nye valgmuligheter for den som vil ta seg frem med motoriserte tohjulinger eller kollektive transportmidler. Illustrasjonsfoto: Jean Schweitzer /Scandinavian Stockphoto

  NYHET: Antallet registrerte mopeder her i landet har falt markert, påpeker forsikringsselskapet If, som ser fallet i sammenheng med oppblomstringen av elsparkesykler og en bedre kollektivdekning.

 • Den nye jernbanedirektøren

  Sjef i Jernbanedirektoratet. Knut Sletta, klarert for sjefsjobben i Jernbanedirektoratet. Foto: Samferdselsdepartementet

  NYHET: Knut Sletta, fylkesdirektør for samferdsel i Viken, er i statsråd i dag ansatt som ny jernbanedirektør, melder Samferdselsdepartementet.

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS