Forside banner

 

Aktuelt om samferdsel

Annonse

Norges hovedflyplass – kun stor i Norge

INNSPILL: Norsk luftfartsdebatt har den senere tid stort sett vært fokusert på alkoholsalget fra «nye taxfree» på Oslo Lufthavn Gardermoen (OSL) pluss en del tanker om behovet for en tredje rullebane. Som om det er spritsalget som avgjør trafikkutviklingen på en flyplass!

En slags fristilling av Vegtilsynet

LEDER: Bukken som passer havresekken … Noen kom til å danne seg et bilde av nettopp dette da Vegtilsynet var i ferd med å bli etablert.

I ring rundt Moskva

LITT AV HVERT: Jernbanelinjen er 54 km lang, går i ring rundt sentrale deler av russernes hovedstad, er samkjørt med byens metrosystem og er internasjonalt kjent som Moscow Central Ring.

Passasjervekst på svenske flyplasser

LITT AV HVERT: Antallet reisende over Swedavias ti flyplasser i Sverige vokste i årets åtte første måneder med fem prosent målt mot tilsvarende periode i fjor, melder den statlige flyplasseieren

Hva som får trafikanter til å endre reisemiddel

FORSKNING: «Bilbruk påvirkes mest effektivt med virkemidler rettet mot bilen», skriver artikkelforfatteren. «Det er langt mindre effektivt å søke redusert bilbruk kun ved å tilrettelegge for gange, sykling og kollektivtransport.»

Bilimportørene om CO2-utslipp fra bilparken:

En formidabel reduksjon

DEBATT: "Nedgangen er formidabel", understreker Erik Andresen, direktør i Bilimportørenes Landsforening, i sin kommentar til Are Wormnes' refleksjon om CO2-utslippet fra nye biler.

En ulykke skal ikke medføre en ny …

LITT AV HVERT: Trafikverket og andre svenske myndigheter utarbeider handlingsplaner som skal bidra til å redusere risikoen for ulykker ved redningsoperasjoner i veitrafikken.

85-gramsmålet for 2020 – en illusjon!

REFLEKSJON: «Hva skal vi med en definisjon av forbruk og utslipp som er helt i tåken og som fører til et avgiftsregime som rammer helt feil i forhold til politiske målsettinger?» spør Are Wormnes.

Omstridt avgift til tross:

Flere reisende via Avinor-flyplassene

LITT AV HVERT: Antallet reisende via Avinor-flyplassene kom i august opp i 4 643 236, opp 1,7 prosent målt mot antallet i august i fjor, melder den statlige flyplasseieren
Faksimile fra Nordlys 7. september.

Midtrekkverk i Nord-Norge:

Suksess i Lavangsdalen – hva med resten av landet?

KOMMENTAR: «Skal vi klare å bruke penger på trafikksikkerhet så effektivt som mulig, slik at pengene gir den størst mulige nedgang i antall drepte og skadde, må vi se hele landet under ett», påpeker TØI-forkser Rune Elvik.

Vegvesenet ønsker innspill til nytt transportsystem i Groruddalen

LITT AV HVERT: Vegsystemet i Groruddalen i Oslo er tungt belastet av tungtrafikk. Nå ønsker Statens vegvesen innspill fra brukerne om hvordan vegsystemet kan gjøres bedre.

Nullvekstmålet

DEBATT: TØI-forsker Arvid Strand skrev 24. august en kronikk her på Samferdsels nettsider hvor han hevder at Nullvekstmålet er et begrep som blir flittig brukt, men som er mangelfullt utredet. Her svarer lederen av transportetatenes NTP-sekretariat, Jan Fredrik Lund.
  • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI
ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE
ABONNERE
TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Webmaster/nettredaktør: Are Wormnes. Telefon mobil: 911 47 978. Epost: awo@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS