Forside banner

 

Aktuelt om samferdsel

Dyre broer i vest:

Kanskje for dyre for bilister flest

REPORTASJE: Det dyreste av de påtenkte veiprosjektene i Bergensregionen, byggingen av Hordfast, er blitt 20 milliarder kroner dyrere enn beregnet for tre år siden. Med det som foreløpig foreligger av finansiering, vil en bompassering her kunne koste 400 kroner.

Vegvesenet, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor legger opp til:

En NTP som foreslår, men uten å ta ansvar

KRONIKK: Fremtidens biler kommer til å kreve mindre vegkapasitet og vil kunne kjøres trafikksikkert også på svingete, norske veger. Denne kunnskapen burde påvirke hvilken infrastruktur vi planlegger, men NTP-dokumentet gjør ikke den koblingen, skriver TØI-direktør Gunnar Lindberg.

Hvis nasjonale grensekontroller blir gjeninnført:

En mulig milliard-smell for sjømateksporten

FORSKNING: Norske myndigheter bør snarest ta initiativ til tiltak som kan kompensere for ekstrakostnader som midlertidig nasjonal grensekontroll vil medføre, mener artikkelforfatterne, skriver forskerne i denne artikkelen.

CO2-fond gjør susen

DEBATT: På Erna Solbergs "top level"-konferanse om klimatiltak i transportsektoren den 21. april brukte de tiden til å kosesnakke om elbil-politikken og visjoner langt fram i tid, mens de nære tiltakene som virkelig bidrar stort sett ikke var nevnt.

På vei til et grønnere Norge

Med trekkplastre som Tesla-sjef Elon Musk og USAs transportminister Anthony Foxx på deltagerlisten, fremsto den regjeringsarrangerte konferansen «Grønn omstilling – framtidens transportløsninger» som et forsøk på å gi Norge et synlig push inn i en ny tid.

Klikk her for å se klima- og miljøministerens oppsummering av konferansen.

Bergen rydder opp:

En annerledes søppelhåndtering

REPORTASJE: Bergen har startet en søppelrevolusjon – en bossrevolusjon, som det heter på bergensk. Borte er overfylte bosspann, borte er bossbiler som forurenser og sperrer for trafikken gjennom sentrum, borte er lukt og uappetittlig avfall fra gatebildet. I hvert fall i deler av Bergen sentrum – foreløpig.

Diesel til glede og besvær

REFLEKSJON: Samtidig som dieselbilene sliter med å bevare sitt gode navn og miljørykte, er det et uunngåelig faktum at de i flere år fremover vil utgjøre en stadig større andel av den registrerte personbilparken. Det kan bety at noen har et problem.

Også britene skal sykle og gå mer

Nordmennene er definitivt ikke de eneste i verden som ifølge offentlige budskap skal sykle mer og gå mer. Ta britene som et annet eksempel…

Blant bidragene til en sikrere trafikk:

Eldre førere ikke så farlige som før

«I dag har førere som er 65 år eller eldre knapt nok høyere risiko enn andre førere», skriver TØI-forsker Rune Elvik i en omtale av noen trafikale risikofaktorer som har mistet mye av sin betydning.

Mjøsa-regionens vei mot vest

DEBATT: Paul Barkve går i dette debattinnlegget inn for et bedre veisamband mellom Mjøsa-regionen og Vestlandet.

Oslopakkene – en historie om stridende oppfatninger

Nå pågår forhandlingene om en ny avtale for Oslopakke 3. I utgangspunktet står den politiske ledelsen i Oslo og Akershus steilt mot hverandre. Striden gjelder blant annet omfang og utforming av prosjektet E18 Vestkorridoren, og om en ny T-bane­tunnel gjennom Oslo sentrum skal tas inn i planen.

26 000 trafikkomkomne i EU i fjor

Utviklingen i retning av færre årlig trafikkomkomne i EU har stagnert, til bekymring for EU-kommisjonen. Men den poengterer at EU-veiene fortsatt er «de sikreste i verden.»

  • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI
ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE
ABONNERE
TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Webmaster/nettredaktør: Are Wormnes. Telefon mobil: 911 47 978. Epost: awo@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS