Aktuelt om samferdsel

Nye tider for Hurtigruten

Kystruten Bergen–Kirkenes – som drives ved hjelp av statlige penger og på folkemunne heter Hurtigruten – blir nå betjent av ett rederi, men kan i fremtiden bli betjent av opptil tre rederier som samlet står for seilingene.

En forflytt-deg-annerledes-uke

Godt over 2000 byer og steder, inklusive drøye 30 norske, har meldt seg som deltagere i årets utgave av EU-regisserte Europeisk mobilitetsuke, som har lørdag denne uken som startdag.

Dansk giv mot høyresvingulykker

Selv i Danmark, sett som et land med god tilrettelegging for syklister, er høyresvingulykker med syklister involvert et velkjent fenomen. Nå tar danske myndigheter et nytt tak for å forhindre slike ulykker.

Enda flere folk i luften

Ikke alle liker at folk reiser mye med fly, men Avinor selv ytrer glede over enda en månedsstatistikk som viser økt passasjertrafikk via det statlige konsernets lufthavner.

Takk for oss på Gjøvikbanen …

Utskiftningen er i gang, gamle togsett av NSB type 69 er på vei ut fra Gjøvikbanen – til fordel for nye togsett av typen Stadler FLIRT.

Et nytt kinesisk ja til elbilen

Etter at Kina lenge har satset store penger på å stimulere elbilens fremvekst, sa landets viseindustriminister Xin Guobin nå i helgen at myndighetene utarbeider en timeplan for stans i produksjonen og salget av bensin- og dieselbiler.

Ingen regel uten unntak …

En vel bratt veitunnel

Regjeringen gir grønt lys for bygging av en veitunnel med åtte prosents stigningsgrad – til tross for at en gjeldende forskrift setter en grense ved fem prosents stigning i tunneler av den aktuelle typen.

Europeiske storbyer:

Lovende utvikling for elkjøretøyer i bylogistikk

Kjøretøyer med kraftigere batteripakker og bygging av flere hurtigladestasjoner i bysentra vil utvide mulighetene for bruk av elektriske kjøretøyer i bylogistikk, fremholder to SINTEF-forskere etter å ha deltatt i et EU-prosjekt som har innhentet erfaringer i Oslo og syv andre europeiske storbyer.

Sårbar europeisk godstogtrafikk

Godstogtrafikken mellom storhavner i Nederland og Belgia i nord og Italia i sør har i over tre uker vært rammet av et brudd på jernbanelinjen i byen Rastatt sørvest i Tyskland, og først en uke ut i oktober ventes trafikken å kunne gå som normalt igjen.

Nedtur for Göteborgs havn

Ledelsen i Göteborgs Hamn har lenge ønsket seg en dypere farled for effektivt å kunne betjene verdens største containerskip, men ser nå at ønsket er i fare for ikke å bli innfridd i overskuelig fremtid.

En mulig brems for svenske lyntog

LITT AV HVERT: Hvis virkeligheten blir som Trafikverket foreslår overfor Sveriges regjering, vil fremtidige svenske lyntog få en maksfart på 250 km/t – ikke de mer kostnadskrevende 320 km/t som mange svenske interesser lenge har ønsket.

Autonomous shipping:

Tro på selvstyrende skip

INNSPILL: «Wondering when the first fully- or partially-autonomous vessel with a length of over 100 metres will enter the port of Rotterdam?» spør Mare Straetmans, som selv har en idé om tidspunktet: «My prediction is within the next three years.»
  • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Webmaster/nettredaktør: Are Wormnes. Telefon mobil: 911 47 978. Epost: awo@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS