Aktuelt om samferdsel

Reduserte utslipp

LITT AV HVERT: Mengden klimagassutslipp fra veitrafikken i Norge i fjor utgjorde 8,8 millioner tonn, ned fra 9,7 millioner tonn året før, melder Statens vegvesen med henvisning til foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå.

 

En «utslippsfri kyst»

LITT AV HVERT: En norsk «utslippsfri kyst» vil være mulig i 2040, mener miljøstiftelsen Bellona, som imidlertid ser at mye må gjøres for at muligheten skal bli til virkelighet.

En kanskje dårlig nyhet for postmannen …

LITT AV HVERT: Det kan tenkes at ikke enhver postkvinne og postmann av den tradisjonelle typen ser nyheten som god – denne nyheten som forteller om avduking av Postens selvkjørende brev- og pakkerobot.

Ikke fullt så feil, dette klimaregnskapet vårt

DEBATT: Etter at Erling Sæther i et debattinnlegg kritiserte noe av det han fant i TØI-rapporten «Kunnskapsgrunnlag for mer klimavennlig næringstrafikk i Oslo», får han tilsvar fra to TØI-forskere.

Stadig flere passasjerer

LITT AV HVERT: Ikke bra for klimaet at folk reiser med fly, sier mange – mens stadig flere reiser med fly …

Slik kan det raskt bli flere ladeplasser …

LITT AV HVERT: Utbyggingene av ladeplasser for elbiler går for sakte, mener Norges Automobil-Forbund (NAF), som går inn for lovfesting av slike ladeplasser i borettslag, på p-plasser og i nybygg.

Hurtigbåt, en mulig løsning på et køproblem

LITT AV HVERT: En hurtigbåtforbindelse mellom Ågotnes og Bergen blir sett som et mulig tiltak mot stadig lengre køer på hovedinnfartsåren mellom Sotra og Bergen. Hordaland fylkeskommune utreder kostnader og nytteverdi ved en slik båtrute.

Feil klimaregnskap for næringstransport i Oslo

DEBATT: Erling Sæther, rådgiver, stusser over noe av det han finner i TØI-rapporten «Kunnskapsgrunnlag for mer klimavennlig næringstrafikk i Oslo». Sæther skriver: «Når det gjelder klimaberegningen, hevder jeg (…) at TØI går seg bort i kompliserte og unødvendige beregninger.»

Gode erfaringer med elbusser i Reykjavik

LITT AV HVERT: Tre måneder etter at elbusser kom i trafikk i Reykjavik, sier bussoperatøren Strætó seg mer enn tilfreds med hva de har prestert.

 

Ufin omgang med tall

To fremtredende aktører – Statens vegvesen og organisasjonen Trygg Trafikk – fører hver for seg løpende regnskap over antallet trafikkomkomne i Norge. Nå og da gir dette en smak av ufin konkurranse.

Byvekstavtale i konflikt med veiprosjekter

LITT AV HVERT: Kommunene rundt Bergen kan ikke leve med nullvekst i personbiltrafikken. Det vil avfolke distriktene og sette eksisterende veiprosjekter i fare, mener kommuneansvarlige. Men dersom kommunene skal få ta del i godene staten tilbyr gjennom en byvekstavtale, kan de bli tvunget til å redusere trafikken.

 

En ny metrolinje, langt om lenge

LITT AV HVERT. Byggingen av den viste seg mye mer tid- og pengekrevende enn forutsett, men denne måneden ble den offisielt tatt i bruk – den nye metrolinjen som forbinder nordlige med sydlige deler av Amsterdam.

  • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS