Aktuelt om samferdsel

Mer sjømat på tog – på noen års sikt

LITT AV HVERT: Blant dem som gjerne ser mer sjømat fraktet ut fra Nord-Norge med tog istedenfor lastebil, er Bane NOR, som er ansvarlig for jernbaneinfrastrukturen. Men timeplanen for påtenkte Bane NOR-tiltak i denne sammenheng indikerer at det ikke er snakk om noen stor forandring over natten.

Samferdselsdata til fordel for smarte løsninger

LITT AV HVERT: Regjeringen har lansert en strategi for tilgjengeliggjøring av data fra samferdselssektoren, slik at dataene kan bli brukt til nytte for hele samfunnet.

Stimulans til en grønnere hovedstadshavn (korr.)

LITT AV HVERT: Oslo Havn frister den enkelte av sine kunder med pengehjelp – på opptil 1,8 millioner kroner over tre regnskapsår – til tiltak som kan bidra til å gjøre hovedstadens havneområde utslippsfritt.

Milliard-svinn fra elbilfordeler kan innhentes

FORSKNING: En gradvis økning i engangsavgift, drivstoffavgift og årsavgift for personbiler kan oppveie inntektstapet som elbilfordelene påfører stat og kommuner, konkluderer TØI-forskerne Nils Fearnley og Erik Figenbaum.

Oslo vil vise seg frem med 70 nye elbusser

LITT AV HVERT: Etter at EU-kommisjonen i fjor kåret Oslo til «europeisk miljøhovedstad» for 2019, er det nå klart at byen neste år vil la 70 nye batterielektriske busser bidra til å vise verden at, ja, dette var vel fortjent.

 

Bergensbanen – via Nittedal heller enn via Sandvika

DEBATT: Det var et vidunderlig handlingsprogram 2018–2029 som Jernbanedirektoratet serverte 9. april. Der ga direktoratet en tydelig og skjønn utsettelse for byggestart og ferdigstilling av Ringeriksbanen – Sandvikalinjen – mellom Sandvika og Hønefoss.

Som om det var en sykkel …

LITT AV HVERT: Et nytt regelverk fastsatt av regjeringen i dag fastslår at små elektriske kjøretøyer som el-sparkesykler og el-ståhjulinger blir likestilt med sykler.

«Bærekraftig» – hva nå det måtte bety …

KOMMENTAR: Adjektivet «bærekraftig» er i de fem meldingene som Samferdselsdepartementet har presentert for Stortinget om NTP, blitt brukt i sterkt voksende grad, fastslår Arvid Strand, som registrerer at adjektivet hyppig fremstår som «et fyllord uten spesiell betydning».

Et forbedret stykke ytre ringvei nord for Oslo

LITT AV HVERT: En ny E16-strekning syd for Randsfjorden vil i Samferdselsdepartementets vurdering bidra til bedre trafikkflyt mellom Østlandet og Vestlandet, dels ved at strekningen kan tiltrekke seg noe av trafikken som i dag går via hardt belastede veier i Oslo.

En innovativ skyssbåt ut til Ole Bulls villa

LITT AV HVERT: Et selvstyrende, elektrisk fartøy med en unik design skal erstatte dagens «Ole Bull», en litt loslitt, tidligere fiskebåt som i mer enn 30 år har tatt passasjerer ut til det som var fiolinvirtuosens bolig i hans siste leveår.

 

Konkurranse om å holde jernbanen i kjørbar stand

LITT AV HVERT: Konkurranseutsetting av jernbanedrift og -vedlikehold inngår i Bane NORs satsing på økt kostnadseffektivitet. Nå ser statsforetakets ledelse at Østfoldbanen i så henseende kan være en velegnet erfaringsstrekning – den første der slik konkurranseutsetting finner sted.

Opp, rundt, over eller gjennom?

En skrent til en god del besvær

NÆRBLIKK: «Når det ikke fantes bakker av betydning, ville lassene kunne gjøres tyngre, slik at 100 hester ville kunne transportere samme godsmengde som det før trengtes 450 hester til», skriver TØI-forsker Harald Minken når han tar for seg en skrent som «har vært en barriere for sambandet over land fra Oslo og sørover i hundrevis av år.»
  • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS