Søk i innhold på nettsidene

Meny

Forside banner

Kronikk

  Meninger

“Den 1300 meter lange hengebrua åpnet i 2013 og er en ingeniørmessig bragd. Problemet er at det er så få som bruke...”

Aktuelt om samferdsel

Annonse

Aktualisert av VW-skandalen:

Motorteknologi og avgasskrav

Volkswagen-konsernet installerte et motorstyringsprogram som oppfattet når bilene ble avgasstestet, og konsernet fusket seg til lavere verdier i utslippstestene enn i virkelig trafikk – ved å styre motoren på en spesifikk måte. Denne artikkelen gir bakgrunnsinformasjon om teknologien og om hvordan de aktuelle testene fungerer.

Trafikal fremtid:

En dårlig digital infrastruktur kan være katastrofal

INNSPILL: "Samfunnets transporter har ikke problemer med trengsel eller miljø – vi har et problem med dårlig koordinering og altfor mye forsøk på «intelligent styring» og overvåking fremfor evolusjonær tilpassing og bæredyktig design."

Slik kan næringslivet få bedre transportløsninger

NÆRBLIKK: "Klare ønsker om økt statlig påtrykk for å sikre rask utbygging og tilrettelegging for alle trafikkslag. Vegutbyggingen er viktigst for næringslivet. Nasjonale hensyn må ha forrang der det er konkurrerende interesser." Olav Grimsbo oppsummerer næringslivets innspill under Samferdselsdepartementets regionale dialogmøter om NTP 2018-2029.

Leder nr. 9 / 2015:

Hjelpetrengende varedistribusjon

LEDER: Noen grupper i bybildet, eksempelvis syklistene, har i langt større grad enn varedistribusjonssjåførene klart å skape offentlig blest omkring sine daglige utfordringer", skriver Samferdsel på lederplass.

Et politisk dilemma

- CO2 eller NO2?

REFLEKSJON: "Jeg skulle iblant ønske at politikerne var synske når de håndterer viktige og vanskelige spørsmål. Som for eksempel hva som må til for å redusere skadelige utslipp fra biltrafikken", skriver Are Wormnes.

Stabilitet, endring og lovmessighet i samferdselssektoren:

Tiden går, mye består

KOMMENTAR: Denne artikkelen skal handle om stabilitet i et Norge i endring. Om stabilitet i befolkningens reiseatferd, om stabilitet i samferdselsmyndighetenes fordeling av de økonomiske ressursene mellom veg og jernbane, og om det nesten lovmessige ved folks reisevaner avhengig av deres lokalisering i bystrukturen, skriver Arvid Strand.

Vil få bukt med bilen:

Sao Paulo satser kollektivt

REPORTASJE: De siste årene har Sør-Amerikas største by tatt viktige skritt mot en ny mobilitetskultur. Mens det tidligere var privatbilen som bestemte transportpolitikken, er det buss, bane, syklister og fotgjengere som får forkjørsrett i brasilianske Sao Paulos nye masterplan.

Nye løsninger for en attraktiv sykkelby

DEBATT: «Oslo-standarden lages først og fremst for å få på plass en egen policy for sykkelplanlegging i Oslo, en policy som byplanleggere, saksbehandlere og konsulenter kan orientere seg etter», poengterer innsenderne.

P-tilbudet hjemme og på jobb påvirker bilbruken i store byer

FORSKNING: En svært effektiv måte å begrense bilbruk på er å gjøre det vanskelig å få parkert innenfor rimelig gangavstand, både hjemme og ved reisens mål.

E18 og transportforskningen

DEBATT: "I diskusjonen om E18 Vestkorridoren bør bygges ut eller ikke har det blitt reist spørsmål om hvorvidt det er faglig enighet om at mer veikapasitet gir mer biltrafikk. Det enkle svaret er ja", skriver Harald Minken, men antyder at svaret likevel ikke bare er enkelt.

Selv om noen protesterer mot ny motorvei:

I hundreogti mellom Bergen og Os

REPORTASJE: I september ble det første spadetaket tatt i en motorveiutbygging som vil gjøre nabokommunene Bergen og Os til tette samboere. Med fire felt og en maksimal hastighet på 110 km/t reduseres reisetiden til det halve.

Fallet over tid i antallet trafikkdrepte:

Trafikksikkerhetens mysterium

I år ender vi kanskje på 125 drepte i trafikken. I 1970 var det 560. Hva forklarer den kraftige nedgangen i antall drepte? Min første innskytelse når noen spør om det, er å svare: Det er et mysterium. Men er det nå egentlig det? Vet vi virkelig ingen ting om hva som forklarer nedgangen i antall drepte?

  • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI
ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE
ABONNERE
TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Webmaster/nettredaktør: Are Wormnes. Telefon mobil: 911 47 978. Epost: awo@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS