Aktuelt

 

Forsking - Meninger - Reportasjer

Myndighetene bør i alle fall ikke eie båtene

DEBATT: Nordlands fylkeskommunes «manglende evne til å innrette tradisjonelle anbudskonkurranser, med tidsfrister som gjør at det blir mulig for flere leverandører å gi tilbud, blir (…) brukt som begrunnelse for at fylket skal utvikle, bygge og eie fartøy selv», skriver Frode Sund, adm. direktør i NHO Sjøfart.

Samfunnsøkonomiske analyser:

Favoriserer de veibygging i by?

Samfunnsøkonomi og biltrafikk i byer. Artikkelforfatteren fokuserer på forholdet mellom samfunnsøkonomi og biltrafikk i byområder, «ettersom dette berører noen faglige spørsmål som jeg mener fortjener mer oppmerksomhet.» Illustrasjonsfoto (fra tiden før en omfattende veiomlegging i denne delen av Oslo fant sted): F. Dahl
KRONIKK: «Det er flere uavklarte spørsmål knyttet til forholdet mellom samfunnsøkonomisk lønnsomhet og biltrafikk i byområder», skriver TØI-forskningsleder Askill Harkjerr Halse. «Samfunnsøkonomer bør bidra til å svare på disse.»

Bør myndighetene eie bussene?

Offentlig kontra privat eie av busser. «At myndighetene finansierer bussmateriellet kan øke konkurransen om å drifte tilbudet, fordi flere operatører vil ha anledning til å delta», skriver Kristine Wika Haraldsen med utgangspunkt i en studie utført på oppdrag fra Brakar, som er Viken fylkeskommunes kompetanseorgan for kollektivtransport. Illustrasjonsfoto: Brakar
FORSKNING: «En ny studie viser at offentlig eierskap av bussmateriell kan redusere kostnader og bidra til positivt til teknologiskifter», skriver Kristine Wika Haraldsen, medarbeider i Asplan Viak, avd. Urbanet Analyse.

Kan vi snart sove oss til kontinentet?

Fremtidige nattogreiser - kanskje. «En reise til Hamburg i lavprisflyets tidsalder krever nå minst to togbytter, ofte flere. Og den involverer alltid flere togoperatører», skriver Svein Skartsæterhagen. Foto: F. Dahl
DEBATT: «Det fins mange lavthengende frukter for forbedret togtilbud mellom Norge og utlandet, og en satsing her kan gi et solid bidrag til å redusere klimagassutslippene fra flytrafikk mellom Sør-Norge og kontinentet», skriver Svein Skartsæterhagen

La oss snakke mer om etter-koronaens transportvaner

Transportvaner etter koronaen. «Norges offensive elbil-satsing har store, positive effekter for klimakrisen», skriver Baard Amundsen. «Jeg tillater meg allikevel å etterlyse norske journalister, politikere og forskere som ser utenfor bilen.» Illustrasjonsfoto: F. Dahl
DEBATT: «Koronakrisen har lært verden at folk gjerne velger sykkel i byene, og de liker det», skriver Baard Amundsen, styreleder i Syklistenes Landsforening. Han ser dette som et utgangspunkt for styrket satsing på sykling og annen aktiv transport i en etter-koronaen-tid, men etterlyser i så henseende mer engasjement fra norske journalister, politikere og forskere.

Lønnsomhet har betydning for valg av vegtrasé

FORSKNING: «Samfunnsøkonomisk lønnsomhet har tradisjonelt hatt liten betydning for prioritering av vegprosjekter», skriver Ingri Bukkenstein (Concept ved NTNU) og Ole Henning Nyhus (NTNU Samfunnsforskning). «En ny studie viser imidlertid at lønnsomhet har betydning for valg av vegtrasé.»

Nyheter

 • Utålmodig venting på et jernbaneløft i Drammen havn

  Kobling av sjø- og jernbanetransport. Det finnes for lengst noen jernbanespor i havneområdet i Drammen, men havneledelsen ser behov for flere. Foto: Drammen havn

  NYHET: Drammen havn har fra flere år tilbake satset på jernbanetransport fra og til kaikanten, men venter nå utålmodig på å få jernbanemyndighetene med seg på bygging av flere jernbanespor i havneområdet. 

 • Det koronadrevne trafikkfallet

  Veitrafikk i koronatiden. Ned, opp, ned … Illustrasjon: Jon Opseth, Statens vegvesen, med Vegtrafikkindeksen 2020 som kilde

  NYHET: Nye tall fra Statens vegvesen viser 6,1 prosent mindre trafikk på veiene i 2020 enn i 2019, grovt forklart med reiserestriksjoner og mye bruk av hjemmekontor i koronatiden.

 • En styrkelse i kampen for fotgjengerfortauet

  Kamp om fortauet. Gert van Waeg, president i International Federation of Pedestrians, nå en alliert for foreningen La oss ta fortauene tilbake. Foto: International Federation of Pedestrians

  NYHET: Fortauet bør være prioritert for fotgjengere, ikke for syklister og elsparkesyklister, mener foreningen La oss ta fortauene tilbake, som nå skilter med å ha støtte fra internasjonalt fotgjengerhold.

 • Kystverket-mann vinner ITS-pris

  ITS-pris. Jon Leon Ervik, prisvinneren. Foto: Kystverket

  NYHET: Styret i foreningen ITS Norway, som fremmer bruk av intelligente transportsystemer, har tildelt ITS-prisen for 2020 til Jon Leon Ervik på vegne av hans avdeling for navigasjonsteknologi og losforvaltning i Kystverket.

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS