Du er her

Rune Elvik nr. fire i verden

TØI-forsker Rune Elvik er rangert som verdens fjerde mest meriterte trafikksikkerhetsforsker.

Av Harald Aas, TØI

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

- Hvis det blir mulig å finansiere videre forskning på trafikksikkerhetsområdet øker jeg gjerne stillingsbrøken, sier forsker Rune Elvik – rangert som nummer fire på sitt område i verden.  Foto: Flemming Dahl

Dette går fram av en rangering som er foretatt av organisasjonen ExpertShape. De publiserer oversikt over hvilke forskere som er mest produktive i verden innen sine respektive fagfelt. På trafikksikkerhetsområdet ligger Elvik på en god fjerdeplass de siste 10 år. I denne oversikten er han ført opp med 51 artikler i vitenskapelige tidsskrifter i perioden.

Oversikten er nok ikke komplett, kommenterer Elvik.
- Mitt regneark viser 75 fagfellevurderte artikler publisert de siste 10 år når alle publikasjonsserier tas med.

Elvik pensjonerte seg for to år siden ved fylte 65, og jobber nå bare på timebasis ved TØI. I en bisetning nevner han et stort paradoks, nemlig at det nå er en utfordring å få midler til slik forskning selv om man er blant de ledende i verden.

­Finansiering av trafikksikkerhetsforskningen i Norge er redusert de senere årene. Det var en grunn til at jeg pensjonerte meg. Jeg hadde ikke nok prosjekter til å få timelista til å gå opp, sier Elvik.

Han ble ansatt på TØI som ung lovende forsker i 1980 og har i trafikksikkerhetsforskningens «gullalder» hatt mange store og langsiktige prosjekter som har gitt mulighet for vitenskapelig publisering, finansiert gjennom prosjekter for Statens vegvesen, Forskningsrådet, EU og andre.  Om man tar med hele Elviks produksjon teller det hele 154 vitenskapelige artikler fordelt på 26 ulike tidsskrifter/oppslagsverk. Bokkapitler er da ikke medregnet. Hele fire doktorgrader er det også blitt tid til.

- Jeg har hatt høye ambisjoner når det gjelder vitenskapelig publisering, understreker han.  Jeg ser på fagfellevurderte artikler som en form for kvalitetssikring. Ikke av den raskeste sorten, og ikke feilfri, men likevel en kvalitetssikring.

Et stort prosjekt som Elvik startet, er Trafikksikkerhetshåndboken som oppsummerer effekten av ulike trafikksikkerhetstiltak basert på nasjonal og internasjonal forskning. Boken er oversatt til fem språk og oppdateres fortløpende på internett. Den er et viktig verktøy når man skal prioritere de mest effektive tiltakene for å få ned ulykkene.

Elvik mener bestemt at trafikksikkerhetsforskningen generelt har hatt stor betydning for å bedre trafikksikkerheten selv om det er vanskelig å måle.
- Vi hadde et prosjekt for det svenske forskningsrådet VINNOVA på begynnelsen av 2000-tallet der vi fikk i oppdrag å tallfeste hva svensk trafikksikkerhetsforskning hadde bidratt med for å redusere antall drepte i Sverige. Det var ikke lett, men vi kom likevel at forskningen absolutt hadde hatt betydelig, sier han.

Han ser nå at trafikksikkerhetsforskningen er inne i en ny fase.

-  I EU er det ett og bare ett tema nå: selvkjørende biler. Det handler absolutt alle prosjekter om. I Norge er flere temaer på dagsorden, men midler til trafikksikkerhetsforskning er redusert de senere årene. Men kanskje har nå nedgangen stoppet opp? Det snakkes om et nytt program i Statens vegvesen fra neste år.

Basen ExpertScape rangerer TØI-forsker Rune Elvik som nr. fire i verden når det gjelder trafikksikkerhetsforskning. Lenke: Traffic Accidents: Worldwide - Expertscape.com

Om det er tilfelle og bevilgningene øker ønsker han å fortsette å jobbe og også øke arbeidsinnsatsen igjen ved instituttet, selv om han kanskje ikke vil gå opp til 100 prosent stilling. Det vil alltid være behov for mer kunnskap, selv om vi har nok kunnskap til å gjennomføre tiltak vi kan være rimelig sikre på virker, sier han.

 Det har vært svært interessant og morsomt å være forsker på TØI. Jeg håper ikke at min karriere skremmer noen, men heller er inspirasjon. Jeg skal være den første til å gratulere den som når 155 artikler på trafikksikkerhetsfeltet. Så lenge den yngre generasjon gjør det bedre enn den eldre, er det håp. Om noen klarer mer enn fire doktorgrader, har jeg derimot min tvil om. Den rekorden blir nok stående en stund, sier Rune Elvik.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS