Aktuelt

 

Forsking - Meninger - Reportasjer

Den nye TØI-sjefen

Fra en nøkkelrolle til en annen innen samferdselen

Ny TØI-sjef. Bjørne Grimsrud hadde, som det falt seg, bilder av TØI-folket i ryggen da han sto ansikt til ansikt med dem og ble presentert som deres nye sjef. Foto: F. Dah

I tidligere år har han stått på Stortingets talerstol, han har sett barneslaveri på nært hold, han har jobbet med planlegging av nytt regjeringskvartal … Og nå rydder denne Bjørne Grimsrud seg ut av ledersjiktet i Statens vegvesen, etter fire år der, for å overta sjefsstolen i Transportøkonomisk institutt (TØI). 

Korona og samferdsel:

Pandemiens betydning for norsk forsyningssikkerhet

Korona, forsyningssikkerhet. Store utfordringer for næringslivet, ikke minst for transportindustrien … Datafangst fra rundt 1600 lastebiler inngår i et TØI-ledet prosjekt som analyserer effekter av pandemien på nasjonal forsyningssikkerhet. Illustrasjonsfoto: F. Dah
HVA NÅ? Pandemien har åpnet for et «levende eksperiment» som gir mulighet til å identifisere hvordan næringslivet faktisk tilpasser seg i krisesituasjoner, poengterer tre TØI-medarbeidere.

Grenseløst potensial i nordisk togtriangel

Grensekryssende jernbane. «Norske myndigheter bør ( … ) jobbe tett sammen med regjeringene i Sverige og Danmark for at ‘Det Nordiske Triangelet’ prioriteres i EUs revisjon», skriver kronikkforfatteren. Illustrasjon: Andrei Krauchuk /Scandinavian Stockphoto
KRONIKK: «Sette seg på toget i Oslo og gå av i Stockholm under tre timer senere?» spør direktør Øyvind Såtvedt i Osloregionen, før han fortsetter: «Ikke science fiction, men en høyst reell mulighet hvis norske og svenske myndigheter åpner for ny organisering og finansiering av jernbane.»

Utslippsfrie hurtigbåter er satt på vent

På vei mot nullutslippshurtigbåter. Rederiet Norled har kontrakt på hurtigbåtrutene i Vestland fylke. Den løper ut i 2022, men vil bli midlertidig forlenget til de nye hurtigbåtene er på plass i 2024.

REPORTASJE: Vestland fylke utsetter krav om utslippsfrie hurtigbåter. Istedenfor satses det nå på en hybridløsning. Neste generasjon av hurtigbåter skal drives med en kombinasjon av batteri og diesel og være på plass i 2024.

Enda mer penger – men blir det mer vei og bane?

Forslag til statsbudsjett 2021. «I motsetning til jernbaneinvesteringene ser det ut som veibyggerne hos Statens vegvesen og Nye Veier AS klarer å bygge vei innenfor kostnadsrammer», poengterer Kjell Werner Johansen i sin kommentar til budsjettforslaget. Illustrasjon: Olav Heggø
KOMMENTAR: «Til jernbane må bevilgningene øke for å dekke opp for noen kostnadsøkninger i mangemilliarderkronersklassen blant annet på Østfoldbanen», skriver TØIs ass. direktør Kjell Werner Johansen etter et blikk på samferdselsdelen av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021.

Uheldige følger av en ufullstendig skaderegistrering

Trafikkulykker, ufullstendig skaderegistrering. «Antall trafikkulykker og -skader politiet registrerer er nå blitt så lavt at det nesten er umulig å undersøke virkninger av trafikksikkerhetstiltak i Norge», skriver Rune Elvik. Illustrasjon: Andrei Krauchuk /Scandinavian Stockphoto
FORSKNING: Politiet registrerer langt fra alle trafikkulykker og -skader her i landet, men det er likevel politiets statistikk myndighetene bygger på når de planlegger trafikksikkerhetstiltak, fastslår TØI-forsker Rune Elvik. Dermed er det nesten umulig å undersøke virkninger av trafikksikkerhetstiltak, konkluderer han.

Nyheter

 • En ny type asfalt, for klimaets skyld

  Klimanøytral asfalt. Ny asfalttype, og så gjenstår det å se i hvilken grad kundene vil vise interesse for den. Illustrasjonsfoto: Skanska

  NYHET: Det svenske og internasjonalt aktive entreprenørkonsernet Skanska ser seg selv som «trolig den første entreprenøren i verden som kan levere klimanøytral asfalt» og sier seg klar til å levere slik asfalt i Norge kommende asfaltsesong.

 • El-gravemaskiner skal vinne terreng

  El-gravemaskiner. Denne maskinen er ikke elektrisk, men de fem ventede el-gravemaskinene skal ha omtrent samme utseende. Foto: Utleiesenteret

  NYHET: Mens elektrifiseringen av kjøretøyparken på veiene har gått fort, er det etter hvert kommet mange tegn til elektrifisering også av maskiner til bygg og anlegg. Et nytt tegn på dette et at fem el-gravemaskiner er i bestilling.

 • Lyspunkter i en dødsulykkestatistikk

  Lyspunkter i dødsulykkestatistikk. Fortsatt mange trafikkulykker her i landet, men ulykkesstatistikken er veldig mye mindre stygg enn den var for noen tiår siden. Illustrasjonsfoto: F. Dahl

  NYHET: Null drepte i veitrafikken her i landet kan synes uoppnåelig, poengterer Statens vegvesen, som ikke desto mindre ser noen lyspunkter i 2019-statistikken over trafikkomkomne.

 • Annerledes postpakkelevering

  Pakkebokser. Tone Wille, konsernsjefen i Posten Norge, sier at pakkeboksene skal gjøre det enkelt for kunder å hente nett-bestilte pakker. Foto: Posten Norge

  NYHET: Ved hjelp av smarttelefon og bluetooth skal folk kunne hente ut pakker fra bokser utplassert på steder der mange mennesker ferdes, melder Posten Norge.

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS