Aktuelt

 

Forsking - Meninger - Reportasjer

Samfunnsøkonomiske analyser:

Favoriserer de veibygging i by?

Samfunnsøkonomi og biltrafikk i byer. Artikkelforfatteren fokuserer på forholdet mellom samfunnsøkonomi og biltrafikk i byområder, «ettersom dette berører noen faglige spørsmål som jeg mener fortjener mer oppmerksomhet.» Illustrasjonsfoto (fra tiden før en omfattende veiomlegging i denne delen av Oslo fant sted): F. Dahl
KRONIKK: «Det er flere uavklarte spørsmål knyttet til forholdet mellom samfunnsøkonomisk lønnsomhet og biltrafikk i byområder», skriver TØI-forskningsleder Askill Harkjerr Halse. «Samfunnsøkonomer bør bidra til å svare på disse.»

Bør myndighetene eie bussene?

Offentlig kontra privat eie av busser. «At myndighetene finansierer bussmateriellet kan øke konkurransen om å drifte tilbudet, fordi flere operatører vil ha anledning til å delta», skriver Kristine Wika Haraldsen med utgangspunkt i en studie utført på oppdrag fra Brakar, som er Viken fylkeskommunes kompetanseorgan for kollektivtransport. Illustrasjonsfoto: Brakar
FORSKNING: «En ny studie viser at offentlig eierskap av bussmateriell kan redusere kostnader og bidra til positivt til teknologiskifter», skriver Kristine Wika Haraldsen, medarbeider i Asplan Viak, avd. Urbanet Analyse.

Kan vi snart sove oss til kontinentet?

Fremtidige nattogreiser - kanskje. «En reise til Hamburg i lavprisflyets tidsalder krever nå minst to togbytter, ofte flere. Og den involverer alltid flere togoperatører», skriver Svein Skartsæterhagen. Foto: F. Dahl
DEBATT: «Det fins mange lavthengende frukter for forbedret togtilbud mellom Norge og utlandet, og en satsing her kan gi et solid bidrag til å redusere klimagassutslippene fra flytrafikk mellom Sør-Norge og kontinentet», skriver Svein Skartsæterhagen

La oss snakke mer om etter-koronaens transportvaner

Transportvaner etter koronaen. «Norges offensive elbil-satsing har store, positive effekter for klimakrisen», skriver Baard Amundsen. «Jeg tillater meg allikevel å etterlyse norske journalister, politikere og forskere som ser utenfor bilen.» Illustrasjonsfoto: F. Dahl
DEBATT: «Koronakrisen har lært verden at folk gjerne velger sykkel i byene, og de liker det», skriver Baard Amundsen, styreleder i Syklistenes Landsforening. Han ser dette som et utgangspunkt for styrket satsing på sykling og annen aktiv transport i en etter-koronaen-tid, men etterlyser i så henseende mer engasjement fra norske journalister, politikere og forskere.

Lønnsomhet har betydning for valg av vegtrasé

FORSKNING: «Samfunnsøkonomisk lønnsomhet har tradisjonelt hatt liten betydning for prioritering av vegprosjekter», skriver Ingri Bukkenstein (Concept ved NTNU) og Ole Henning Nyhus (NTNU Samfunnsforskning). «En ny studie viser imidlertid at lønnsomhet har betydning for valg av vegtrasé.»

Barnefamilier forlater Oslo, men hvorfor?

Oslo tømmes for barn? Barnefamilier flytter ut av Oslo. «Er dette en ønsket utvikling? Kommer byen til å tømmes for barn? Bør noen dra i nødbremsen?» spør Lasse Fridstrøm. Illustrasjonsfoto: kastoimages /Scandinavian Stockphoto
DEBATT: «Fenomenet har nok lite med pandemien å gjøre», skriver TØI-forsker Lasse Fridstrøm når han fastslår at barnefamilier flytter ut av Oslo i voksende tempo. Uten å finne svar, spør han: «Er årsaken at boligprisene stiger særlig bratt i Oslo? Skyldes det fortetting? Bygges det for få småhus? Er grunnen at det blir stadig vanskeligere å bo i byen og samtidig eie en bil?»

Nyheter

 • Mindre strenge hviletidsregler – i miljøets navn

  Kjøre- og hviletidsbestemmelser. Samferdselsdepartementet vil gjøre det enklere å velge miljøvennlige kjøretøy i godstransporten. Illustrasjon: Andrei Krauchuk /Scandinavian Stockphoto

  NYHET: Myndighetene har foretatt en vurdering av kjøre- og hviletidsregler kontra miljøhensyn – og er kommet frem til at reglene fra kommende månedsskifte skal være mindre strikte enn nå.

 • Fremtidens samferdsel …

  Fremtidig samferdsel. Utsnitt av den nye rapportens forside.

  NYHET: Mange har, ikke minst med koronaen og ny teknologi som bakgrunn, forsøkt å skape bilder av fremtidens samferdselssektor, og nye forsøksvise bilder foreligger nå i en rapport fra Oslo Economics, laget på oppdrag fra Statens vegvesen.

 • En stor dansk togbestilling

  Nye togsett til Danmark. Slik skal fremtidens dominerende togsett i Danmark se ut. Illustrasjon: DSB/Alstom

  NYHET: Den statlige danske togoperatøren, DSB, har med et stort politisk flertall i ryggen besluttet å bestille minst 100, kanskje opptil 150, nye el-togsett fra den franske leverandøren Alstom.

 • Elektrisk gang- og sykkelveirengjøring

  Elektrisk veirengjøring. Den nye maskinen rekker å få prøvd seg mot litt snø før det er tid for vårfeiing. Foto: Statens vegvesen.

  NYHET: En elektrisk drevet hjullaster er på plass i Trondheim for å utføre vinterlig snøbrøyting og vårlig feiing av gang- og sykkelveier langs riksveier, melder Statens vegvesen. 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS