Aktuelt

 

Forsking - Meninger - Reportasjer

Velg raskeste spor til Sørlandet

Grenlandsbanen, prioritering. «Oslo–Kristiansand kan kjøres på 3:40 timer via Grenlandsbanen, noe som er ca. én time raskere enn i dag», skriver Per Fjeldal. Illustrasjon fra det tidligere Jernbaneverkets konseptvalgutredning for Grenlandsbanen
DEBATT: «Til nå har det nærmest vært opplest og vedtatt at Intercity må være ferdig utbygget med dobbeltspor til Porsgrunn, før man realiserer Grenlandsbanen», skriver Per Fjeldal, som argumenterer for omvendt utbyggingsrekkefølge.

Nye bygg kan gi mer klimaeffektiv mobilitet

FORSKNING: «Nye bygg kan gi endrede reisevaner og legge til rette for mer klimaeffektiv mobilitet og bruk av arealer», skriver Johannes Raustøl, utreder i Urbanet Analyse. Han tar utgangspunkt i et par prosjekter på Helsfyr i Oslo.

Elsparkesyklene:

Hva myndighetene kan og ikke kan gjøre

KRONIKK: Om den uavklarte situasjonen knyttet til den omstridte bruken av elsparkesykler, skriver TØI-forsker Nils Fearnley at myndighetene allerede i dag har «flere virkemidler og lovgrunnlag for å håndtere flere av de mest problematiske utfallene.»

Korona og samferdsel

Nytenkning om prissetting av kollektivtransporten

HVA NÅ? «Økt frykt for smitte og motstand mot trengsel på kollektivtransporten øker viktigheten av å jobbe for å spre reisene utover døgnet», skriver Kristine Wika Haraldsen og Bård Norheim. «Tidsdifferensierte takster er et tiltak for å gjør akkurat dette.»

Med bedre drift og vedlikehold kan flere gå og sykle

FORSKNING: «Nullvekstmålet tilsier at framtidig vekst i persontrafikken i byer og tettsteder skal tas med gange, sykkel og kollektivtrafikk», fastslår TØI-forsker Ole Johansson. Han er kommet frem til at «god drift og godt vedlikehold av fortau, gang- og sykkelveger og sykkelfelt er viktig for å få til dette.»

En uteblitt cruisesesong i Bergen, mange blør

REPORTASJE: Etter at koronautbruddet stengte ned Norge, har ikke et eneste cruiseskip anløpt Bergen havn, den største cruisehavnen i Norge. «For den delen av turistnæringen som har innrettet seg mot cruisesegmentet, innebærer det en økonomisk krise», sier Anders Nyland, adm. direktør i Bergen Reiselivslag.

Nyheter

 • Koronadrevet netthandel

  NYHET: Posten Norge-konsernet melder om en kraftig og utvilsomt koronadrevet økning i sitt antall leverte pakker som folk har bestilt via nettet.

 • En pandemi-fleksibel metro

  NYHET: Et britisk designfirma har lansert et konsept for metrovogner som raskt kan ominnredes slik at passasjerer ledes til å holde avstand fra hverandre og dermed unngå smitte under fremtidige pandemier.

 • Domstol i Berlin forbyr pop-up-sykkelveier

  NYHET: Forvaltningsdomstolen i Berlin godtar ikke de midlertidige pop-up-sykkelveiene som ble anlagt på forsommeren som et tiltak mot koronapandemien. Det foreligger «alvorlig tvil» om de er lovlig anlagt, heter det i en dom som ble avsagt mandag.


   

 • Sjøsatt for en usikker fremtid

  NYHET: Så er de sjøsatt i Tyrkia, to av fire skip som rederiet Havila Kystruten lenge har planlagt å sette i fart på kystruten Bergen–Kirkenes, også kjent som Hurtigruten, der rederiet Hurtigruten AS fortsatt er enerådende.

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS