Du er her

  • Hjem
  • /
    FORSKNING
  • /
    Nedgangen i antall drepte i trafikken fortsatte i 2021

Nedgangen i antall drepte i trafikken fortsatte i 2021

Det foreløpige tallet for antall drepte i trafikken i 2021 er 87. Foreløpig tall i 2020 var 95, endelig tall ble 93. Nedgangen i antall drepte i trafikken fortsetter. Vi kan vente en fortsatt synkende tendens i årene som kommer, men må være forberedt på store svingninger fra år til år.

Av Seniorforsker Rune Elvik, TØI

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Første halvår 2021 var svært lovende, med kun 32 drepte ved utgangen av juni. Men så eksploderte tallene i august og september. Ved utgangen av september var antall drepte i trafikken hittil i 2021 høyere enn på samme tid i 2020. Utover høsten falt antall drepte igjen, slik at vi endte på et lavere tall enn i 2020. September 2021 hadde det høyeste antall drepte (16) i noen enkeltmåned siden september 2018 (17).
Det var i 2021 usedvanlig stor forskjell mellom første og andre halvår. Det var 32 drepte i første halvår, 55 i andre halvår. I 2020 var de tilsvarende tallene 46 i første halvår og 47 i andre halvår.
Antall drepte i 2021 er det laveste siden 1944 da 79 mennesker ble drept i trafikken. Men tallene for andre halvår 2021 bør tjene som en advarsel. Fortsetter det slik utover i 2022, vil antall drepte i 2022 bli høyere enn i 2021.

Færre hardt skadde
Foreløpige tall til og med juli 2021 tyder på at antall hardt skadde vil gå ned i 2021 sammenlignet med 2020. I 2020 økte antall hardt skadde i trafikken etter mange år med nedgang. Vi fikk dermed en økning av antall drepte og hardt skadde, selv om antall drepte gikk ned fra 2019 til 2020 (fra 108 til 93). I 2021 vil sannsynligvis antall drepte og hardt skadde igjen vise nedgang.
Utviklingen ligger likevel på etterskudd med tanke på de mål som er satt for 2024 og 2030. I 2030 skal det være høyst 350 drepte og hardt skadde, av dem høyst 50 drepte. Beregninger TØI har gjort av hva ulike tiltak kan bidra med i årene som kommer, tyder på at det er mulig å komme ned i 50 drepte, men vanskelig – om enn ikke utenkelig – å komme ned i 350 drepte og hardt skadde.

Ny tiltaksplan
En ny tiltaksplan for trafikksikkerhet for 2022-2025 er under arbeid. Planen er å få den ferdig til 1. mars. Planen blir mer ambisiøs enn noensinne og oppfølgingen av tiltak blir mer og mer systematisk. TØI arbeider for tiden med beregninger av mulige virkninger av tiltak og av mulig nedgang i antall drepte og hardt skadde ved at man oppnår ulike «tilstandsmål», for eksempel eliminering av narkotikapåvirket kjøring.
Det er ingen tvil om at det fortsatt finnes tiltak norske myndigheter kan gjennomføre for å redusere antall drepte og skadde i trafikken. Det er heller ingen tvil om at slike tiltak vil bli gjennomført. I tillegg vil vi i mange år framover fortsette å dra nytte av at bilene blir sikrere og sikrere.
Det er derfor grunn til å vente en synkende trend for antall drepte og hardt skadde i trafikken.

En oppgang vil ikke overraske
Når dette er sagt, vil jeg likevel tilføye at det ikke vil overraske meg om vi får et år med økning i antall drepte i trafikken. Tallet er nå historisk lavt. Vi har sett før at det kan svinge en god del fra år til år. Ett år med økning – ja, selv tre eller fire – betyr ikke nødvendigvis at den synkende trenden har snudd. Vi har hatt relativt lange perioder uten nedgang i antall drepte tidligere, for eksempel 1982-1991.
Men vi får håpe at økningen ikke kommer. Som sagt, å komme ned mot 50 drepte i året er ikke umulig. Å komme noe særlig under 50 ser derimot, med de tiltakene vi i dag kjenner til, ut til å være vanskelig.
 

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS