Aktuelt

 

Forsking - Meninger - Reportasjer

Velg raskeste spor til Sørlandet

Grenlandsbanen, prioritering. «Oslo–Kristiansand kan kjøres på 3:40 timer via Grenlandsbanen, noe som er ca. én time raskere enn i dag», skriver Per Fjeldal. Illustrasjon fra det tidligere Jernbaneverkets konseptvalgutredning for Grenlandsbanen
DEBATT: «Til nå har det nærmest vært opplest og vedtatt at Intercity må være ferdig utbygget med dobbeltspor til Porsgrunn, før man realiserer Grenlandsbanen», skriver Per Fjeldal, som argumenterer for omvendt utbyggingsrekkefølge.

Nye bygg kan gi mer klimaeffektiv mobilitet

FORSKNING: «Nye bygg kan gi endrede reisevaner og legge til rette for mer klimaeffektiv mobilitet og bruk av arealer», skriver Johannes Raustøl, utreder i Urbanet Analyse. Han tar utgangspunkt i et par prosjekter på Helsfyr i Oslo.

Elsparkesyklene:

Hva myndighetene kan og ikke kan gjøre

KRONIKK: Om den uavklarte situasjonen knyttet til den omstridte bruken av elsparkesykler, skriver TØI-forsker Nils Fearnley at myndighetene allerede i dag har «flere virkemidler og lovgrunnlag for å håndtere flere av de mest problematiske utfallene.»

Korona og samferdsel

Nytenkning om prissetting av kollektivtransporten

HVA NÅ? «Økt frykt for smitte og motstand mot trengsel på kollektivtransporten øker viktigheten av å jobbe for å spre reisene utover døgnet», skriver Kristine Wika Haraldsen og Bård Norheim. «Tidsdifferensierte takster er et tiltak for å gjør akkurat dette.»

Med bedre drift og vedlikehold kan flere gå og sykle

FORSKNING: «Nullvekstmålet tilsier at framtidig vekst i persontrafikken i byer og tettsteder skal tas med gange, sykkel og kollektivtrafikk», fastslår TØI-forsker Ole Johansson. Han er kommet frem til at «god drift og godt vedlikehold av fortau, gang- og sykkelveger og sykkelfelt er viktig for å få til dette.»

En uteblitt cruisesesong i Bergen, mange blør

REPORTASJE: Etter at koronautbruddet stengte ned Norge, har ikke et eneste cruiseskip anløpt Bergen havn, den største cruisehavnen i Norge. «For den delen av turistnæringen som har innrettet seg mot cruisesegmentet, innebærer det en økonomisk krise», sier Anders Nyland, adm. direktør i Bergen Reiselivslag.

Nyheter

 • Strøm til elfergen og til mye annet – noen råd

  LITT AV HVERT: Elfergene, elbussene, elbilene, luftfarten, oppdrettsnæringen … De er blant dem som trenger kontakt med strømnettet, og en ny veileder fra Energi Norge redegjør for hvordan det på smart og kostnadseffektivt vis kan legges opp til slik kontakt.

   

 • Mer testing av selvkjørende minibusser i Oslo

  LITT AV HVERT: Ett nytt skritt i retning mer omfattende Oslo-bruk av selvkjørende minibusser ble tatt da slike busser i dag ble satt i prøvetrafikk mellom Christiania Torv og Vippetangen.

 • Et moderne seilskip

  LITT AV HVERT: Med statlig hjelp skal det norske rederiet Sea-Cargo bygge om et av sine frakteskip til å bli kunne drevet frem ved hjelp av rotorseil.

 • Stadtunnelen utredes på nytt

  LITT AV HVERT: Regjeringen har bestemt seg for å utrede den påtenkte skipstunnelen gjennom Stadlandet på nytt. Politikere og andre som har vært pådrivere for tunnelen som skal lede skipsfarten utenom det værutsatte, åpne farvannet ved Stadt, oppfatter det som en trenering.

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS