Du er her

  • Hjem

Lenkede saker

  • Nullvekstmålet – tiljublet, men mangelfullt utredet

    For vel fire år siden formulerte NTP-sekretariatet at kollektivtrafikk, gåing og sykling må ta veksten i persontransporten i de større byområdene. Denne formuleringen er senere blitt kalt Nullvekstmålet, og har blitt en gjenganger i politiske og planfaglige dokumenter. I siste grunnlagsdokument for NTP (2018–2029) er begrepet benyttet 51 ganger. 

  • Oslopakkene – en historie om stridende oppfatninger

    Nå pågår forhandlingene om en ny avtale for Oslopakke 3. I utgangspunktet står den politiske ledelsen i Oslo og Akershus steilt mot hverandre. Striden gjelder blant annet omfang og utforming av prosjektet E18 Vestkorridoren, og om en ny T-bane­tunnel gjennom Oslo sentrum skal tas inn i planen.

  • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS