Du er her

Nedleggelsen av Samferdsel:

Dårlig nytt for norsk forskningsformidling

DEBATT: «Det at vi nå står uten en fellesnasjonal kanal for populærvitenskapelig forskningsformidling gjør oss til et fattigere samfunn og vil etter vår mening svekke norske transportfaglige miljøer på sikt», skriver forskerne bak dette innlegget.

Av Morten Welde (NTNU), Gisle Solvoll, Terje Andreas Mathisen, Thor-Erik Sandberg Hanssen og Finn Jørgensen (Nord universitet), Eivind Tveter (Høgskolen i Molde)

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

20. mai kom Transportøkonomisk institutt med en dårlig nyhet for alle som er opptatt av formidling av forskningsresultater fra samferdselsområdet.

Samferdsel skal ikke lenger være et forum for samferdselsrelaterte fagartikler og meningsytringer fra ulike miljøer. TØI-ledelsen har bestemt at publikasjonen skal snevres inn til i hovedsak å løfte frem stoff skrevet av TØI-forskere.

TØIs beslutning om å legge ned Samferdsel i sin nåværende form vil føre til at færre får tilgang til og innsikt i forskingsresultater fra samferdselsfeltet.

Vi forskere mister vår viktigste kanal for populærvitenskapelig forskningsformidling, og samfunnet mister en viktig arena for debatt. Dette er beklagelig for alle som er interessert i samferdselsfeltet.

Ut til et bredere publikum

Forfatterne av dette innlegget har lest og skrevet artikler i Samferdsel i over 20 år. Vi har hatt glede av å lese artikler med oppsummering av resultater fra studier som andre har utarbeidet, og Samferdsels spalter har også vært arena for debatt som har spredt seg videre til andre mediekanaler. Vi har hatt særlig stor glede av å samarbeide med Samferdsels to siste redaktører, Are Wormnes og Flemming Dahl. 

For oss er kanaler for populærvitenskapelig formidling helt avgjørende for å nå ut til et bredere publikum. Vi skriver normalt rapporter på 10–30 000 ord, og selv om de er på norsk er antall lesere begrenset, og særlig begrenset blant ikke-fagfolk.

Vitenskapelige artikler i internasjonale journaler leses av enda færre, i praksis av ingen av dem som artiklene handler om. Hadde det ikke vært for Samferdsel, ville langt færre forskingsresultater nå ut til målgruppene. 

Et fattigere samfunn

Formidling og kunnskap henger sammen. Det at vi nå står uten en fellesnasjonal kanal for populærvitenskapelig forskningsformidling gjør oss til et fattigere samfunn og vil etter vår mening svekke norske transportfaglige miljøer på sikt.

Mye av vår forskning presenteres, som sagt, ofte som forskningsrapporter. Hvis temaet er fra transportsektoren, har vi så godt som alltid brukt å skrive en artikkel til Samferdsel etterpå med en oppsummering av resultatene. Redaktør Flemming Dahl har bistått med å utforme artiklene slik at layout har blitt fin og at budskapet kommet klart frem. Et lite honorar for hver artikkel har gitt insentiv til å skrive. 

Når vi sammenligner ulike formidlingskanaler, er det ingen tvil om at det er artiklene våre i Samferdsel som får mest oppmerksomhet. Som et resultat av dem har vi fått utallige henvendelser fra media.

Vi har vært gjester i NRK Dagsrevyen, NRK Radio, TV2; vi har blitt intervjuet av Dagens Næringsliv, Aftenposten, ulike regionaviser, med flere. Vi har også fått en rekke henvendelser fra privatpersoner, og fra organisasjoner som Tekna, LO, Naturvernforbundet samt fra stortingsrepresentanter og andre samfunnsengasjerte. 

Samferdsel har hatt mange lesere fra ulike deler av samfunnet. Mange av artiklene vi har blitt kontaktet om har vært to-tre år gamle. Samferdsel har blitt brukt som et oppslagsverk.

Takk til TØI

TØI skal ha ros for å ha opprettholdt Samferdsel under skiftende og krevende rammebetingelser. TØI har tatt samfunnsansvar og dekket kostnaden ved utgivelse, mens nytten har tilfalt hele samfunnet.

Det er kanskje den vegen det går med alt. Det skal spares og effektiviseres og vi oppfordres til å tenke kun på oss selv og på ingen andre. Det er bra landet ikke skal bygges i dag.

Nå går Samferdsel over til å bli et rent nyhetsbrev som ikke redigeres etter redaktørplakaten, men sannsynligvis av interne informasjonsmedarbeidere. Det vil helt sikkert bli billigere, men med mindre faglig troverdighet og med mindre relevans.

Vi vil takke Transportøkonomisk institutt, og særlig Flemming Dahl, for den jobben dere har gjort for norsk forskningsformidling. Vi er spent på de langsiktige konsekvensene av beslutningen som nå er fattet.


 

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS